Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Hrozí ČR barevná revoluce? 2. část

Jiří Malý, Aliance národních sil

JAK VZDOROVAT SCÉNÁŘI BAREVNÉ REVOLUCE

V minulé části jsme si popsali matričně-egregoriální elementy scénáře barevné revoluce, včetně určitých konkrétních detailů týkajících se tzv. tyrkysové revoluce zahájené před prvním kolem prezidentské volby.

  • hrozi-cr-barevna-revoluce-2-cast

Pojďme si nejprve zrekapitulovat nejdůležitější prvky scénáře:

• Využívá ceremoniální magie k vytvoření a posilování egregoru

• „Identifikátorem“ egregoru a spouštěčem matrice jsou barva a slovo „revoluce“

• Hlavním zdrojem energie jsou negativní emoce – nenávist, pocit křivdy, touha po pomstě,

konfrontace, konflikt

• Konečným nebo průběžným cílem scénáře je rozpoutání násilí a zabíjení

• Hlavními událostmi scénáře jsou:

o Opakující se davová shromáždění

o Utvrzování se v nenávisti, očerňování skutečného nebo domnělého protivníka

o Odmítnutí výsledku demokratických voleb

o Rituální lidská oběť

o Vyvolání konfliktu velkého rozsahu

V dalším textu občas použijeme slovo „majdan“ namísto „barevná revoluce“ nebo „tyrkysová

revoluce“, protože je to stručnější.

Z výše uvedeného stručného výčtu lze odvodit některé zásady a praktické rady, jak vzdorovat scénáři

barevné revoluce.

1. Veškerá opatření proti majdanu musí působit zejména v informační rovině.

 

2. Zapomeňte na jakoukoliv formu násilí, konfliktu nebo konfrontace. To jsou zdroje, ze kterých

egregor čerpá energii. Nezapojujte se do hádek. Nepřete se, zejména ne o podružnostech.

 

3. Zrovna tak se nesnažte s „majdanisty“ souhlasit. Vhodný postoj je opatrné váhání, protějšku

dá možnost zapochybovat. Pokud je váš protějšek příliš militantní nebo vyloženě agresivní,

nenápadně se ztraťte.

 

4. Základním pravidlem odporu je „nedělat vlny“. Nevyvolávat konflikty, zbytečně nešířit

informace o těchto akcích mezi lidi, kteří o nich zatím nevědí a nelze předpokládat, že by

mohli nějak užitečně majdanu čelit. Informace šiřte uvážlivě mezi stejně smýšlejícími lidmi,

ale nerozhlašujte je velkým skupinám, které neznáte. Výsledek by mohl být opak toho, čeho

chceme dosáhnout, což je utlumení majdanu, aby se nemohl rozvinout až do případného

krvavého scénáře. 

5. K realizaci scénáře majdanu budou nutné nejrůznější provokace. Proto je důležité, aby

(pokud možno) každá falešná informace mohla být vyvrácena. Pokud uvidíte někde v ulicích,

jak nějaký štáb natáčí zinscenovanou scénku (například na rohu ulice se sejde 12 lidí, aby štáb

mohl zblízka natočit „masovou demonstraci“), natočte pohled zdálky, který zachytí celý

kontext situace, a podobně. Pokud se objeví úplně falešné fotografie, najděte na internetu

originální zdroj a demaskujte dezinformaci. Například celá řada snímků „zraněných syrských

dětí“ byla, jak se dodatečně ukázalo, pořízena jindy a jinde, například v Egyptě, Iráku, několik

let zpátky.

 

6. Jakmile začnou média šířit zprávy o „obavách z násilí“, nejlepší, co můžete udělat, je zůstat

doma a nemíchat se do jakýchkoliv shromáždění davu, organizovaných ani náhodných. Kdo

by chtěl v takové situaci pořizovat foto a video dokumentaci v terénu, musí si počínat

s nejvyšší obezřetností.

 

7. Egregor tohoto majdanu se zrodil v lůně římskokatolické církve. Věřící katolíci mají zakázáno

zabývat se magií a samozřejmě mají zakázáno uctívat Satana. Vhodně načasovaný poukaz nato, že

davové rituály na náměstích mají charakter satanistické magie, odkaz na jiné „barevné

revoluce“ kde došlo k lidským obětem může alespoň některé zviklat v přesvědčení, že

chozením na tyto akce „dělají bohulibou věc.“ Většina z nich si nebude připouštět, že se

jedná o magii. Pokud to nepochopí, nemá cenu je za každou cenu přesvědčovat, ale i tak si

potichu trvejte na svém.

 

8. Sdílejte mezi sebou všechny novinky, ale nepropadejte hysterii ani panice. Všechno dělejte

v klidu a s láskou.

 

9. Pokud budete chtít působit na účastníky majdanu, se kterými se setkáte, nevyvolávejte

konfrontaci tím, že jim budete „cpát“ informace, které nepřijmou. Je nutné postupovat buď

formou otázek nebo (vy, kdo jste mistři v komunikaci) použít pokročilejší komunikační

techniky k zasetí potřebné informace nebo pochybností.

 

10. Monitorujte facebook, ale „nedělejte vlny“. Pokud byste se výrazně vměšovali do skupiny

„Tyrkysová revoluce“, organizátoři by ji mohli uzavřít a tím by se zkomplikovalo její sledování.

 

ZDROJ ZDE

https://www.aliancens.cz/single-post/2018/01/15/Hroz%C3%AD-%C4%8CR-barevn%C3%A1-

revoluce-2%C4%8D%C3%A1st

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře