Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

DOST BYLO PRAHY  aneb Morava a Slezsko versus současný český stát

Hodnocení uživatelů:  / 15
NejhoršíNejlepší 

1) Moravané a Slezané by si měli uvědomit, že v současném extrémně centralizovaném, extrémně unitarizovaném a extrémně nacionalizovaném ČESKÉM STÁTĚ není a nebude pro Moravu a Slezsko, tedy ani pro Moravany a Slezany žádné místo !!!
Moravané a Slezané by si v této souvislosti měli uvědomit svá základní práva a svobody, a to především své základní, kolektivní, přirozené právo tj. PRÁVO NA SEBEURČENÍ NÁRODŮ.

  • dost-bylo-prahy-aneb-morava-a-slezsko-versus-soucasny-cesky-stat

Viz úvod Listiny základních práv a svobod (č. 2/1993 Sb)

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/uvod.aspx

Viz článek 3 (odstavec 2) Listiny základních práv a svobod

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/

2) Podstatou současného českého státu a smyslem jeho existence (českým národním zájmem) je totiž ÚPLNÁ ČECHIZACE veškerého obyvatelstva (Kdo neskáče není Čech, hop, hop, hop), tedy úplné ODNÁRODNĚNÍ MORAVANŮ A SLEZANŮ tj. úplná likvidace přirozené, staleté, moravské a slezské (národní i zemské) identity, kultury, historie a tradice !!!

V roce 2000 totiž bylo v ČR záměrně obnoveno - MÍSTO OSVĚDČENÉHO, PŘIROZENÉHO, STALETÉHO, ZEMSKÉHO ZŘÍZENÍ - totalitní, komunistické, krajské zřízení z let 1949 - 1960. Tyto tzv. gottwaldovské kraje se však jednoznačně neosvědčily a sami komunisté je v roce 1960 zrušili.
 

Obnovení těchto totalitních, komunistických krajů z let 1949 - 1960 je mimo jiné v PŘÍKRÉM ROZPORU s preambulí Ústavy České repupliky.

Preambule

My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, VĚRNI VŠEM DOBRÝM TRADICÍM DÁVNÉ STÁTNOSTI ZEMÍ KORUNY ČESKÉ I STÁTNOSTI ČESKOSLOVENSKÉ, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demok racií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, ODHODLÁNI ŘÍDIT SE VŠEMI OSVĚDČENÝMI PRINCIPY PRÁVNÍHO STÁTU, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky.

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb)

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ustava-cr/

Zákon o krajském zřízení (č. 280/1948 Sb)

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&;id=381

Zákon o krajském zřízení (č. 347/1997 Sb)

http://www.psp.cz/docs/laws/1997/347.html

Hlasování o zákonu č. 347/1997 Sb.
http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=10340&;o=2

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 damirr@volny.cz 2016-11-17 07:35
Zase se našlo několik hlupáků a to naše mraveniště se snaží ještě více rozházet ? Zřejmě totalitní blbec se probudil.

Facebook komentáře