Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Zákaz propagandy LGBT v Rusku

Už několik posledních desetiletí je globálně prosazovaná legalizace sexuálních deviací a jejich privilegování ve společnosti. Kvůli tomu jsou měněny zákony a odpůrci jsou trestáni i vězením do tří let, když jen propagují zdravou rodinu a odmítnou, v souladu s Biblí a přirozenou morálkou, tyto zvrácenosti. Studentům jsou vymývány mozky lží o stigmatizaci LGBT osob, i když ve skutečnosti je to pravý opak. Stoupenci LGBT jsou mimořádně agresivní a globalistická ideologie NWO je zneužívá k diskriminaci společnosti, a to především pravdivých křesťanů.

  • bkp-zakaz-propagandy-lgbt-v-rusku

Zavedli harmonogram každoročních gay pride, které násilně prosadili přímo do hlavních měst jednotlivých států. Tyto gay pride mají za cíl změnu veřejného mínění a následně změnu zákonodárství tak, aby devianti byli privilegováni a normální lidé trestáni jako homofobové. V duchovním měřítku jde prosazováním gay pride o plánované stažení prokletí na jednotlivé národy a o jejich následnou satanizaci a morální i fyzickou autogenocidu.

Propaganda LGBT je systematicky zaváděna do celého systému školství, počínaje mateřskou školou. Dětem je vnucováno zvrácené myšlení, že si mohou vybrat pohlaví, jaké chtějí. Jsou pak motivovány k tzv. hormonální terapii a později k přeoperovávání pohlaví. Tak děsivá zvěrstva jsou páchána na mladé generaci! Rodiče už nemohou být nazýváni otec a matka, ale jsou zaváděny nové termíny jako rodič č. 1, č. 2 či č. 3 s cílem děti předávat tzv. homosexuálním pseudorodinám k jejich morální a psychické devastaci.

Na anglických školách byl proveden experiment s prosazováním transsexualismu. U 98 % žáků měl za následek sebevražedné úmysly a někteří se o sebevraždu i pokusili. Je známo, že mnozí, kteří operaci změny pohlaví podstoupili, nakonec skončili sebevraždou. Propagace těchto destruktivních deviací je přímo součástí školních osnov, a to v mezinárodním měřítku podle programů OSN. Nadnárodní organizace jako EU, RE, WHO i jiné prosazují zákony nejen k legalizaci, ale přímo k privilegování LGBT skupin. Polsko i Maďarsko, které se brání této globalizační diktatuře, jsou vedením EU sankcionovány. Ve veřejném životě, jak v kultuře, tak ve vzdělávání, probíhá tak silná propagace LGBT deviací, že mládež je už zcela zmanipulována. Přijímá LGBT jako normu a neuvědomuje si důsledky, které vedou k její duchovní, morální i fyzické sebevraždě. Tragédií je, že dokonce současná hlava katolické církve, apostatický papež František, tyto deviace, obzvlášť sodomii a transsexualitu cílevědomě propaguje. Sodomity dosazuje na klíčová místa v církvi, a tím vnáší prokletí na celou katolickou církev. Mění tak veřejné mínění nejen uvnitř církve, ale i mimo ni. Jde o otevřenou vzpouru proti Bohu, přikrytou vznešenými frázemi o lásce, soucitu, naslouchání a doprovázení.  

Muslimové dodnes trestají za skutek sodomie trestem smrti. Ve středověku byl homosexuální čin trestán stejně jako vražda či těžký zločin rovněž trestem smrti. Proč? Protože šlo o nutnost zamezení šíření této morální infekce, která rozkládá jedince, společnost i národy a vede k jejich sebezničení. Deviant ztrácí svědomí, dochází k zatemnění rozumu, zločinnosti, k cynismu a k celoživotnímu otroctví podobně, jako je tomu u narkomanů. Mládež zotročená tímto nečistým duchem sama tuto infekci šíří a těžko se ze závislosti dostává. Sodomie vede k rozkladu rodin, které jsou základní buňkou společnosti. Vede k narušení morálních principů, které vytvářejí zdravé mezilidské vztahy, a disponuje k masovému šíření zločinnosti. Zároveň jde i o narušení psychiky a z duchovního hlediska o otevření se démonské svázanosti. Od těchto nečistých démonů Ježíš vysvobozoval a démony vyháněl. Propagátoři LGBTQ+ mají za cíl proměnit společnost i národy ne v pozemský ráj, ale v peklo na zemi a pak peklo po smrti.

Je ale třeba odlišovat ty, kteří se stali obětí této demagogie, od těch, kteří aktivně a vědomě vnucují tyto deviace celé společnosti jako závaznou normu s cílem její autogenocidy.

Je hanbou, že se proti této duchovní a morální infekci nepostavil katolický Vatikán, což byla jeho prvořadá povinnost. Ctí naopak je, že se proti ní postavila většina poslanců ruské Dumy. Dne 27. 10. v prvním čtení schválili návrh zákona o zákazu LGBT propagandy mezi mládeží i dospělými. Zákaz se vztahuje na masmédia, knihy, kina a také na internet a reklamy. Za propagandu pedofilie je stanovena pokuta 800 tisíc rublů, a pokud se jedná o organizaci, pokuta činí 10 milionů. Rozšiřování LGBT propagandy mezi nezletilými, a to jak pouze popisem, tak i zobrazováním LGBT vztahů, je trestáno pokutou do 200 tisíc rublů a pro organizaci až do 4 milionů. Za narušení zákazu jakoukoliv propagandou LGBT sexuálních vztahů pokuta činí 400 tisíc rublů a pro organizace až 5 milionů. Na projektu zákona se podílelo přibližně 400 poslanců Dumy, tedy absolutní většina, a to poslanci všech stran. Mluvčí Dumy se vyjádřil, že zákaz propagandy LGBT není omezováním práv, ale nutnou ochranou Rusů.

Byzantský katolický patriarchát děkuje všem, kteří se na výzvu Panny Marie z Fatimy modlí a činí pokání za obrácení Ruska. Bohorodička zaslibuje odvrácení světové katastrofy.

+ Eliáš 
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                             + Timotej OSBMr 
Biskupové sekretáři 
                                                                                                                                         28. 10. 2022

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 nowak 2022-11-03 17:25
A proto, že se v Rusku postavili proti zlu a i bojují skutky proti zlu, bude tato země požehnaná a šťastně se jí povede.Což vyjádřili již dříve proroci. A ti, kteří prosazují to, za co Bůh lidi a národy vždy trestal, ti budou potrestáni, i když to zatím na to nevypadá.
Mají čas se polepšit, ale žijeme v časové zóně, nikdy nevíme zítřka, takže kdo upsal duši ďáblu a nechce toto opustit, není mu pomoci ...před trestem!
Citovat
#1 jmarek3 2022-11-03 15:52
Agresívní menšinová společnost používá barvy duhy ,ale vlastně to jsou fašističtí degenerátí naruby.Naším duhovým představitelem je bláznivý hřib tč.primátor duhové Prahy.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře