Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

BKP: Nejen Synoda o synodalitě, ale i COP26

Exkomunikovaný arciheretik okupující papežský úřad, František Bergoglio, nejen v první dekádě října odstartoval sebevražednou tzv. Synodu o synodalitě, ale aktivně se podílí i na přípravě COP26 a inicioval i další dekadentní aktivity. Cílem synody je postupný přechod do jednoho globalizačního pseudonáboženství, uctívajícího satana a démony.  

4. října proběhlo ve Vatikánu setkání pod názvem „Víra a věda“ jako přípravná fáze summitu COP26 v Glasgowě.

  • bkp-nejen-synoda-o-synodalite-ale-i-cop26

5. října Bergoglio pozval pohanské leadery ke kulatému stolu k debatě nad globálními výzvami v oblasti výchovy a vzdělání. Globální vzdělávací systém je součástí Agendy 2030. Bergoglio řekl: „Máme na srdci celostní vzdělávání...“ Pozor! Vatikán neorganizuje celosvětovou globální akci na záchranu dětí, jejich morálky a skutečného vzdělání.

Ne, Vatikán dnes naopak organizuje globální akci na demoralizaci a likvidaci dětí už od nejútlejšího věku! Dětem toto tzv. celostní vzdělávání diktuje demoralizaci, okultismus, neopohanství a dekadenci všeho druhu. To je zločin proti dětem! Spojení s Agendou 2030 prozrazuje, že do Bergogliova celostního vzdělávání patří i projekty, které děti oddělují od rodičů, je jim plánováno dát do hlavy čip a mají být využity jako bioroboti.

Toto jsou nejtěžší zločiny proti lidstvu! Lžipapež toto cynicky prosazuje a zneužívá k tomu nejvyšší církevní autoritu! Svolal pohanské leadery z celého světa a u kulatého stolu jim nehlásal evangelium a spásu duší, jak by byl pravdivý papež povinen, ale inicioval je, jako jejich hlava, k praktické satanizaci lidstva. Lžipapež se spojuje se světovými leadery nejen ve sféře pohanství, ale i v bankovnictví a světové vládě mocipánů. Tím koná průlomovou práci k vybudování široké globální cesty do věčného zavržení. To je ovoce jeho antievangelia, za které se několikanásobně vyloučil z Kristovy církve. 

Bergoglio není řádným papežem, není ani katolíkem, ani křesťanem. Bergoglio je apostatou – Jidášem. Největší tragedií je, že ani v této fázi, kdy jde už o donebevolající masové zločiny, nejsou mnozí biskupové a kněží schopni tyto zločiny vidět. Nechávají se táhnout, a navíc ještě sami pomáhají táhnout Bergogliovu káru apostaze do propasti sebezničení církve i lidstva. O nich platí: „Nic nevědí, nic nechápou, chodí ve tmách a celá země v základech se hroutí.“ (Ž 82,5)

V brzké době se dá očekávat, že z tohoto kulatého stolu vzejdou projekty, které se budou v autoritě OSN nebo jiných organizací pro tzv. globální vzdělávání šířit i s „dotacemi“ do všech ministerstev školství, aby došlo k totální likvidaci vzdělávacího a výchovného systému a k jeho zneužití k satanizaci dětí. Toto je ovoce lžipapeže Bergoglia.  

4. října přijal lžipapež na osobní audienci ve Vatikánu velkého imáma káhirského Al-Azharu Ahmeda Al-Tajíba. Ten den přijal i britského politika Aloka Sharmu, nominovaného předsedu Klimatické konference COP 26 v Glasgowě.

7. října se u Kolosea uskutečnila synkretistická akce s pohanskými leadery „Bratrské národy, budoucí země“, završena „modlitbou“ k pohanským démonům. Zde promluvil lžipapež František a také německá kancléřka Merkelová. Té pak udělil ještě pětačtyřicetiminutovou osobní audienci. Hovořili o globálních politických výzvách, především o změně klimatu.

7. října bylo zveřejněno, že papež otevřel cyklus ekologických studií na Lateránské univerzitě „Složitost ekologické krize si vyžaduje zodpovědnost, konkrétnost a kompetentnost,“ řekl Bergoglio. Zodpovědností zde lžipapež operuje podobně jako při lživé pandemii. Cílem je, aby se oklamaní lidé cítili zavázáni ve svědomí a tak realizovali sebelikvidační plány globalistů.

9. října lžipapež přijal na soukromé audienci Nancy Pelosiovou před přípravným setkáním Konference OSN o klimatických změnách.

V ten den také oslovil interní přípravné setkání konference OSN COP26 o klimatu a podpořil radikální cíle konference.

9. října začala Bergogliem naplánovaná tzv. Synoda o synodalitě.

Co dál naplánoval? Biskupové měli 17. října odstartovat sebelikvidační synodální proces ve svých diecézích.

23. října 2021 má proběhnout ve Vatikánu Elitní konference světových leaderů. Jde o konferenci propagující transhumanismus, což je hlavní ideologický podklad NWO.

Mezi 30. říjnem a 12. listopadem se má lžipapež Bergoglio nebo jeho delegát zúčastnit konference COP26 o globálním oteplování v Glasgowě.

Bergoglio zasahuje do centra světové politiky a spoluurčuje její směr. Kdyby to bylo k reevangelizaci národů, pak by to byla skutečně velká misie pro Boží království a spásu duší. Jenže on to dělá se zcela protikladným cílem a zneužívá k tomu nejvyšší církevní autoritu! Jako arciheretik dodnes okupuje nejvyšší úřad a biskupové a kněží to stále ještě akceptují.

S kým se Bergoglio ve Vatikánu setkává? Kromě světových pohanských leaderů i s představiteli evropské a americké politiky – s Merkelovou, s Pelosiovou a rovněž i s předsedou konference COP26. A co tam řeší? Ne potřebu obrácení ke Kristu, ne záchranu duší a lidstva skrze pravdivé pokání a víru v evangelium! On prosazuje globální politiku redukce lidstva, které dnes slouží celosvětové organizace jako je OSN, WHO... Hlavní směr Bergogliovi politiky je zavedení NWO, jehož hlavním úkolem je likvidace křesťanství a jeho nahrazení pohanstvím New Age – tedy satanizací lidstva! Všechny vatikánské akce to dokazují, ať je to konference o globální výchově či fanatické úsilí o globální vakcinaci související s čipizací. Dnes podporuje a iniciuje radikální klimatické zásahy k vytvoření umělých klimatických lockdownů. Ty mají být provázeny zákony o evakuaci s cílem zbavit lidi veškerého soukromého majetku. A nejen to, cílem je připravit lidi o život časný i věčný.

Bergogliova církevní politika je koncentrována do třech hlavních proudů: prosadit pohanství reprezentované úctou k démonu Pačamamě, legalizovat sodomii a tím zničit rodinu, a prosadit program celosvětové zločinné vakcinace. Modelem světu se stal Vatikán s vakcinačním terorem a zeleným pasem. Tři odvážní – ne kardinálové či biskupové – ale gardisté na protest opustili Vatikán.  

Jaký cíl má klimatická konference? Stejný jako diktatura s experimentální mRNA vakcínou, před kterou skuteční vědci naléhavě varují. Varují ale i statistiky tragických zmrzačení a povakcinačních úmrtí.

Cílem covidu i COP26 je vyvolat nejprve umělý globální lockdown a s ním další etapu globální genocidy, samozřejmě všechno pod pozitivními pojmy.  

Uprostřed těchto akcí s celosvětově destruktivním dopadem na morální hodnoty i lidský život, došlo i k zahájení Synody o synodalitě. Její skutečný smysl Bergoglio maskuje náboženskými frázemi. Co můžeme čekat od synody, za níž je duch zločinecké bergogliánské sekty? Nic jiného než zatažení církve do procesu totálního sebezničení a ještě zneužití katolíků ke zničení vlastních národů. Pravověrné věřící naproti tomu lžipapež nemilosrdně pronásleduje a brzy zapojí do pronásledování i státní orgány. Bergoglio se ukázal jako hlavní leader NWO-globalizace. On zneužívá církevní vládu a používá i globalizační politickou vládu – to je znak antikrista. Je tím antikristem Bergoglio, anebo mu jen jako falešný prorok připravuje cestu?

Jaké už dnes nese bergogliánská sekta ovoce? Vzpouru proti Bohu, zrušení morálních zákonů, prosazování sodomie, intronizaci démona Pačamamy, kterému v minulosti byly přinášeny lidské oběti, a cynický diktát zločinné mRNA vakcinace. Kdyby byl papežem veřejný satanista, nebyl by schopen napáchat více škody církvi i lidstvu, než kterou páchá lžipapež Bergoglio.

Co by měli dělat biskupové a kněží v této kritické době? V první řadě otevřít oči a hledat poctivě na modlitbách před Boží tváří pravdu. Z ní pak vyvodit adekvátní důsledky a být si vědomi jejich dopadu nejen pro čas, ale i pro věčnost. Dnes už musíme vážně počítat s pronásledováním a přechodem do katakomb. Pod falešnou hlavou nastává masový odpad od Krista. Synodální proces směřuje ke globální zradě Krista a evangelia. Jde o spásu nebo věčné zavržení každého jedince. Týká se to jak kněží, tak biskupů i každého věřícího katolíka. Upřímní kněží, kteří hledají pravdu, by se měli spolu scházet a jeden den v týdnu se spolu modlit, povzbuzovat se a hledat v dané situaci, jak zachránit svou duši i duše jim svěřené. Dále by si měl každý upřímný kněz, dokud má ještě možnost, vybrat několik horlivých duší a připravovat je na katakomby – a to už dnes. To je adekvátní reakce na započatý tzv. synodální proces. Kněží by měli, dokud je ještě čas, navštívit pravověrného biskupa a povzbuzovat ho, aby oddělil svou diecézi od systému tzv. biskupské konference, kde dnes bohužel vládne zákeřný likvidační duch bergoglianismu. Tento duch skrze konference drží v područí i poctivé biskupy.  

Pokud je v diecézi biskup s duchem bergoglianismu, je třeba se od něho moudře oddělit a skupina odvážných kněží ať se snaží ovlivňovat další kněze a pomáhá jim dostat se z područí tohoto ducha.

Co se týká poslušnosti biskupu heretikovi či Jidáši, pak platí: více je třeba poslouchat Boha, než Jidáše! Nikdo není ve svědomí vázán poslušností arcikacíři Bergogliovi. Naopak každý je ve svědomí zavázán se od něj i jeho heretického systému oddělit.

Co se ještě týče Synody o synodalitě, je zcela jasné, že jde o postupnou likvidaci všech posledních pilířů, na nichž křesťanská víra stojí. Antikristovský duch apostaze, amorálnosti a vzpoury proti Bohu, který Bergoglia ovládá, má být globalizačně vtělen do každé diecéze, každé farnosti a do každé duše. To je cíl Synody o synodalitě. Církev má být převedena do anticírkve New Age, tzv. jednoho světového náboženství, které ale uctívá satana i Bergogliova démona Pačamamu. Kdo nechce být věčně zavržen, musí se oddělit od ducha bergogliánské sekty. Na dnešní dobu se vztahují slova z Písma: „Vyjděte z Babylonu!“ (Iz 52,11) – kterým je bergoglianismus se svým programem vzpoury proti Bohu a satanizace církve i lidstva.  

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

18. 10. 2021

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře