Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nová rozvojová banka z dielne BRICS-u a ďalší vývoj

Začnem tak trochu obšírne a historicky. Že niečo nie je s ekonomikou USA v poriadku sa dalo tušiť od roku 2001-2002, vtedy totiž FED znížil úrokové sadzby prakticky na nulu a banky začali cez rôzne hypotekárne agentúry požičiavať kdekomu, ľudia začali kupovať čoraz väčšie domy a dávať domy do zástavy a hlavne vznikali nové finančné inštrumenty ktorým prakticky nikto nerozumel. Proste za vlády G. W. Busha sa odštartovala tvorba realitnej bubliny (vláda pri tom propagovala kúpu domu tým, že z toho urobili otázku prestíži, na koho popud to urobili vedia len zainteresovaný). Celý tento proces bol pokusom k získaniu zdrojov na „vojnu proti terorizmu“ (totálna vojna hlavne proti tím čo nechceli dať suroviny americkým a britským firmám, či proxy vojna voči Číne, Indií a Rusku- zmáhajúcim sa lokálnym mocnostiam).V roku 2007 niekoľko veľkých amerických bánk de facto skrachovalo a tým takmer spôsobili kolaps globálneho finančného systému. Na jej udržanie sa našli zdroje, žiaľ zväčša v peňaženkách daňových poplatníkov, teraz aj tieto zdroje sa vyčerpávajú, preto súčasný globálny finančný systém je znova pred kolapsom.

  • nova-rozvojova-banka-z-dielne-brics-u-a-dalsi-vyvoj

Vodcovia BRICS-u evidentne prikláňajú k druhému záveru. Stačí keď porovnáme správanie západnej korporácie a čínskej korporácie. Západná korporácia príde do krajiny 3. sveta a podplatí miestnych politikov a/či miestnych warlordov pokiaľ miestni politici sú príliš drahí alebo nepredajní, vybuduje nutnú infraštruktúru, najmä nejakú súkromnú armádu alebo postaví tam US armáda základňu a miestni obyvatelia prakticky neuvidia ani cent z miestneho vyťaženého bohatstva, lebo aj pracovnú silu si dovezú (napr. Alžírske zariadenie na čistenie plynu spomínaná v súvislosti rukojemníckou drámou, že niektoré africké milície donucujú miestnych k otrockej práci radšej ani nespomínam). Čínska korporácia tiež podplatí miestnych politikov, vybuduje infraštruktúru nad rámec nutnosti (v niektorých prípadoch aj pre celú infraštruktúru krajiny), zakladajú školy a nemocnice, aby miestni mohli prebrať neskôr prácu od importovaných pracovníkov a to veľakrát ešte pred tým že vôbec dačo ťažili. Inými slovami Západ využíva „rozdeľuj a panuj“ a Východ zas „spájaj a tvor spoločné hodnoty“.  Stačí si prečítať článok od Ilony Švihlíkovej Dluh jako cesta do otroctví  [1].

Keď pozrieme na členov tak vidíme BRICS-u krajiny ktoré majú ohromné zdroje (spolu predstavujú cca 40% ľudskej populácie) a boli kolóniami, buď v klasickom alebo ekonomickom zmysle a teraz sú miestne mocnosti buď vo vojenskom alebo/aj v ekonomickom zmysle a teraz sa z nich stávajú aj mocnosti v politickom zmysle. Nehovoriac o tom, že začali vytvárať obrovské zlaté rezervy hlavne centrálne mocnosti BRICS-u Rusko, Čína a India, tento proces je predstupňom pre vytvorenie rezervnej  meny o čom hovorila aj Ruská reprezentácia , dohodli sa v účtovaní v národných menách (od toho je naozaj len krôčik účtovanie v novej rezervnej mene) a tým vypúšťanie USD zo vzájomného obchodu Číny, Austrálie, Brazílie a pravdepodobne aj mnohých iných krajín. Nová rozvojová banka a škrtnutie USD ako obchodnej meny je de facto vyhlásenie ofenzívy v zúriacej sa ekonomickej vojne.

Na verejnosti sa objavili špekulácie aký charakter bude mať nová rezervná mena a ako sa bude emitovať. Všetci zhodujú v tom, že nová rezervná mena sa nebude „tlačiť“, niektorí analytici tvrdia že to bude mať charakter menového koša ako kedysi ECU, iný tvrdia že to bude mať charakter zlatého denáru, kde denár je krytý zlatom ktoré podľa tretej skupiny nie sú priechodné obe dokážu položiť špekulanti a centrálne bankári či iné finančné katastrofy. Preto podľa tretej skupiny analytikov nová rezervná mena bude krytá zlatom, striebrom (zatiaľ je to klasika) ale aj surovinami/prírodným bohatstvom, poľnohospodárskou kapacitou, priemyselnou kapacitou atď. Keby sa to zaviedlo takým spôsobom ako spomínam/spomínajú, tak by to bol revolučný krok, USD by sa v priebehu najmenej 5 rokov by bola vytlačená nielen ako rezervná mena, ale aj ako mena pre medzinárodné pôžičky (v medzinárodnom obchode nemusí platiť zákon, že zlé peniaze vytlačujú tie dobré), rezervnými menami by sa stali meny zúčastnených štátov. Ďalšia vec, čo by urobil novú menu populárnou okrem krytia reálnymi hodnotami, je jej stabilita jedine globálna katastrofa ako svetová vojna či dopad asteroidu dokáže zničiť systém rozprestierajúcu sa a podopieranú ekonomikami na 3 kontinentoch.

Ďalším faktom  je neformálne pripojenie Iránu k BRICS-u a k Šanghajskej Organizácie Spolupráce a jeho obchodné praktiky, ktoré majú pôvod v obchádzaní obchodnej blokády a odobratie SWIFT kódov. Konkrétne narážam na to ako Irán začal obchodovať so zvyškom sveta v národných menách a v zlate, toto rozhodnutie zo strany vojnových jastrabov v Izraeli a v USA bolo skutočne hlúpe, nešťastné a chybné rozhodnutie ktorú skutočne šikovne využil Čínsko-Rusko-Indický blok a Irán k svojmu prospechu.

Kvôli týmto krokom USD stráca svoj štatút rezervnej meny (pomaly ale isto, tak či onak, potrvá to najmenej 5 rokov, kvôli aj hore uvedeným dôvodom) a USA stráca pozíciu hegemóna zväčša preto, lebo outscourovali prakticky celú výrobu a bez výroby nie je ani inovácia, že verejná infraštruktúra sa dostáva do dezolátneho stavu radšej ani nespomínam. Nehovoriac o tom, že americké školstvo produkuje pologramotných hlupákov (až na svetlé výnimky, lebo podľa posledného prieskumu až 80% New York-ských absolventov ekvivalentu našich stredných škôl tzv. highschool nevie čítať alebo nerozumie písanému textu [2] -keď si niekto myslí že v ostatných štátoch USA je to oveľa lepšie, ten sa mýli) a bez fungujúceho školstva, nemôžete mať prosperujúcu ekonomiku a bez neho nemáte strednú triedu, a bez strednej triedy nemáte inovácie  a  nemáte z čoho udržateľne financovať všetky štátne inštitúcie, nakoniec bez inovácií nemáte prosperujúcu ekonomiku lebo konkurencia vás prevalcuje. Ďalšia vec je v USA rastie nezamestnanosť, inflácia (oficiálne čísla sú mierne povedané ružovo podfarbené, reálnejší obraz podáva [3]) a ceny realít rastú rýchlejšie ako zárobok zamestnaných. Pre celistvosť obrazu dodám, že nominálny zárobok zamestnaných posledných 20 rokov rástol pomalšie ako inflácia inými slovami reálny zárobok zamestnaných klesal a samozrejme klesala aj kúpna sila Amerických domácností (nielen tam, ale prakticky všade kde sa dostala k slovu liberálna hospodárska politika). Sumárne sa dá povedať, že USA sa mení na krajinu 3. sveta a to pekne pomaly doslova v priamom prenose lebo podľa posledných sociologických výskumov stredná trieda zaniká (podľa posledných správ cca päťdesiat miliónov t.j. cca 20%  Američanov je oficiálne chudobných a je na federálnych potravinových lístkoch a nemôže si zaplatiť lekársku pomoc [4] -len sa pýtam kde je tá „súčasná“ ekonomická obnova v USA a v zbytku západného sveta? ).

V jednom mojom článku som písal v súvislosti Cyperskou krízou (ktorá sa neskončila, a údajne sa snažia ju riešiť predajom časti Cyperského zlata, čo pravdepodobne sa neobjaví na trhu, lebo ihneď poputuje do trezoru centrálnej banky Nemecka či v trezoru CB jednej členskej krajiny BRICS) o rozpade Eurozóny na „Sever“ a na „Juh“. „Juh“ ku ktorému radím aj Slovensko napriek snahám našich politikov príde o €, proste „južania“ nemajú na to správnu štruktúru ekonomiky (de facto  ničí ekonomiku „južanov“) a budú sa musieť vrátiť k svojim menám (čo by bolo výhodné z dlhodobého hľadiska každému). Naproti tomu „sever“ to sú krajiny Beneluxu, Nemecka, Rakúska, Škandinávie, Francúzka a možno Dánsko sa udrží €, alebo nejakú podobnú menu nazvime ju €2, možno túto menu bude podporovať Rusko resp. Eurázijská únia, a keď bude mať podobný základ ako nová rezervná mena, tak bude vo svete približne aj rovnako žiadaná.

Tu musím spomenúť niekoľko faktov o štátoch BRICS, hoci sa hovorí o globálnej kríze oni nezažívajú krízu, až na problémy spôsobené krízou západu (miera veľkosti problému závisí od naviazanosti krajiny/sektoru na západ) sú to ekonomiky s rastúcou tendenciou, že Číne klesá ekonomika (pričom využíva toto obdobie na reštrukturalizáciu ekonomiky-na budovanie vnútorného trhu), pre USA je pokles dvojnásobný; že Čína má problémy s potravinami, preto kupuje farmársku pôdu všade kde sa dá a pestuje potraviny; že je tam (a v Indií) obrovská chudoba a sociálna nerovnosť,  v banánových republikách je nerovnosť väčšia (tak ako v USA [5] ) , nuž preto začali tam robiť Bismarckovskú sociálnu politiku, nie že by miestna vrchnosť by bola ľudomilná, ale aby im nevykrútili naštvaní spoluobčania krk atď je druhoradá vec. O ostatných krajinách BRICS-u je zbytočné hovoriť, z jednoduchého dôvodu, oni už urobili alebo robia kroky aby v prípadného kolapsu ekonomiky západu (teda našich ekonomík) aby mali stabilnú ekonomiku, sociálny systém a pripravenú armádu, lebo veľmoci málokedy odchádzajú potichu hlavne keď majú diktátorskú vládu.

Pozrime sa na zúbok skupiny MIST (Mexiko, Indonézia, Južná Kórea a Turecko) o ktorej sa hovorí ako o náhrade BRIC, ku komu sú politicky, ekonomicky a geograficky blízky a hlavne čo ich môže čakať. Prvá vec čo je zjavné je ¾ tohto neoficiálneho zoskupenia nachádza sa na Euro-Ázijskom kontinente, to znamená že sú alebo budú v sfére vplyvu Číny, Indie či Ruska. Začnem od konca, Turecko okrem toho, že má nejaké suroviny (rudy,  ropu a uhlie) je v blízkosti Ruska, takže rast HDP Turecka je spôsobená zbližovaním sa s Ruskom, pričom v nadchádzajúcom sa turbulentnom období. Južná Kórea má vysoký životný štandard, vyvinutý priemysel, len chýbajú mu suroviny (na severe je to naopak). Keďže nejaký chytrák vo Washingtone rozhodol provokovať Sever môže vypuknúť vojna (či už prasknú Severu nervy, alebo dôjde k „fals flag“ akcií a to použijú ako odôvodnenie vojny-osobne si myslím, že vojna na 90% bude), Čína a možno aj Rusko túto situáciu využije na to aby dostal Američanov preč Kórejského polostrova, ani jeden nechce mať v blízkosti svojich hraníc Americké základne, v tejto vojne by bolo pre Čínu druhoradé kto víťazí, ide mu fakticky o ovládnutie potencionálneho ekonomického konkurenta. Následkom vojny by bolo to, že teraz už spojená Kórea by jednak potreboval financie na obnovenie a Čína by ju poskytla veľkú pôžičku s výhodnými podmienkami a väčšina zdrojov by šla na obnovenie zničenej ekonomiky a na vybudovanie vnútorného trhu. Indonézia je bohatá na suroviny (hlavne na meď a na pridružené kovy) kvôli svojej polohy sa dostane do sféry vplyvu Indie. Mexiko je sféra vplyvu USA a dodávateľom surovín, lacnej pracovnej sily a poľnohospodárskych produktov (a v neposlednom rade drog) jej zostup je priamo úmerne podielu v USA (aj ilegálne) zamestnaných Mexičanov a keď USA skrachuje odnesie to aj Mexiko (keďže situácia v USA je dosť napnutá tak by som nečudoval skorému krachu). Pod margo v USA podľa odhadov je zamestnaných (aj ilegálne)  niekoľko desiatok miliónov Mexičanov. Poznámka na margo ilegálnych emigrantov, pred pár dňami prišiel do platnosti nový zákon o zamestnaní ilegálnych imigrantov, v ktorom je nariadenie o tom, že zamestnávateľom týchto imigrantov nestane nič. Bude to mať 2 dôsledky, umŕtvujúcu sa ekonomiku a cca 100 miliónov Američanov na potravinových lístkoch, lebo po tomto nikto nebude chcieť zamestnať Američana na podradnú prácu typu obsluha v McDonalde aj to je isté. Nával imigrantov bude trvať: a) dovtedy kým to bude ekonomicky pre nich výhodné, b) nevyženú ich.[6]

Že sa teraz píše, že „došlo k tektonickým posunom“ je dosť stará správa, k tým tektonickým posunom došlo pred 2-5 rokmi, teraz sa len prejavujú zmeny z vtedajších rozhodnutí (už vtedy sa šírili fámy o prechode na zlato/nová rezervná mena, nová rozvojová banka, zmeny v IMF atď). Nová rozvojová banka v blízkej budúcnosti prinesie akúsi stabilizáciu ekonomickej situácie lebo IMF a Svetová banka na tomto poli zlyhávajú. Skončí to tak, že väčšina rozvojových štátov skončí pod krídlami BRICS-u, to je od Argentíny až po Zimbabwe, lebo ich podmienky pôžičiek nebudú likvidačné pre priemerného občana danej krajiny (nie že by politici týchto krajín bárs starali o dobro svojich ľudí, ale spokojných nedoukov nemusia tak obávať ako nespokojných, totiž ťažšie sa radikalizujú).

Záverom chcem povedať, že k prekresleniu globálnej ekonomickej mapy v súhlase s  „tektonickými posuvmi“ dôjde ešte pred koncom tohto desaťročia, čo bude sprevádzaný vojenskými intervenciami  a sociálnymi nepokojmi na to môžeme brať jed..

Oracle

zdroj:http://proinvestory.cz/oracle-nova-rozvojova-banka-z-dielne-brics-u-a-dalsi-vyvoj

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře