Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Protest Kongresu slovenskej inteligencie voči glorifikácii zaniknutého štátu

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

V januári tohto roku sme si pripomenuli 25 rokov, teda štvrťstoročie od chvíle, keď sa Slovensko opäť stalo samostatným a suverénnym štátom na mape Európy i sveta. Za vznik slobodnej SR sa plnou váhou postavil aj Kongres slovenskej inteligencie, ktorý od roku 1992 združoval národne zmýšľajúcu inteligenciu. KSI preto cíti potrebu reagovať na javy, ktoré našu štátnosť aj po štvrťstoročí spochybňujú či marginalizujú.

  • protest-kongresu-slovenskej-inteligencie-voci-glorifikacii-zaniknuteho-statu
Vyjadrujeme naše sklamanie nad tým, že ponad historickú skutočnosť obnovy slovenskej štátnosti a vzniku druhej Slovenskej republiky politické vedenie SR, štátne orgány i médiá prešli len okrajovo. Dátum štátnej nezávislosti je pritom v kultúrnom svete kľúčový.

Zamlčuje, či dokonca kriminalizuje sa ďalší kľúčový medzník slovenského emancipačného vývoja, a to dosiahnutie autonómie Slovenska 6. októbra 1938. Vtedy si Slováci po prvýkrát konštituovali vlastnú národnú vládu i vlastný zákonodarný zbor.

Miesto toho sme prakticky celý rok 2018 svedkami osláv zaniknutého Československa. Vznik aj dejiny ČSR sa podávajú nekriticky, až glorifikačne, a to aj v rámci RTVS, ktorá by už svojou podstatou verejnoprávnej inštitúcie mala podávať historické fakty objektívne a vyvážene a pri prezentácii histórie zohľadňovať slovenský národný zreteľ.

Pripomíname, že T. G. Masaryk a E. Beneš, napriek zakladateľským i povojnovým zmluvám, budovali ČSR od prvého dňa ako český štát s pripojením Slovenska. Štátnou ideológiou bol čechoslovakizmus.

Odmietame oslavovať štát, ktorý Slovákov neuznával za národ, upieral ich prirodzené národné i sociálne práva, ktorého četníci strieľali do štrajkujúcich, a ktorý státisíce Slovákov vyhnal za prácou do cudziny.

Vyslovujeme svoj protest proti tomu, aby verejnoprávna RTVS ostentatívne ignorovala tradície zápasu o štátnu nezávislosť Slovenska, nespočetné snahy i obety slovenských vlastencov doma i v exile, ba dokonca očierňovala zakladateľské garnitúry Slovenskej republiky a oslavovala štát, ktorý sa pre Slovákov ukázal byť slepou uličkou vývoja.

Stanovisko podporujú:
Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja
Konzervatívne Slovensko, o. z.
Národný Inštitút Francois Marie Voltaire
zdroj:http://www.voltaire.netkosice.sk/index2.html

Facebook komentáře