Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Falošný „Svätý Otec“ v Ríme

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 
  • papezenec
Pápež by mal Slovensko navštíviť 3. až 5. júla 2012 a mňa skutočne zaujíma, že ako dlho ešte môže tento muž, ktorý sa necháva oslovovať "Svätý otec", alebo zástupca Boha na Zemi, naďalej verejne pôsobiť bez toho, aby bol riadne postavený pred súd.

Je skutočne na čase, aby sa cirkevné ovečky prebudili zo svojho tvrdého spánku, pretože, do neba volajúce škandály, na čele predovšetkým škandál okolo zneužitia tisícov a tisícov detí a mladých ľudí po celom svete, kde cirkev dodnes neurobila potrebnú nápravu, ba naopak, pápež sa vraj považuje za nevinného.

Medzičasom majú viacerí právnici z rôznych krajín podozrenie, že Dr. Joseph Ratzinger zodpovedá za celosvetovo mocensky udržiavaný systém na zaretušovanie ťažkých sexuálnych prečinov kňazov, pretože ako kardinál (1981-2005) riadil rímsku kongregáciu pre vieru (v minulosti veľko-inkvizičný úrad), kde už za čias Jána Pavla II. boli zhromažďované prípady zneužitia z celého sveta a namiesto ohlasovania a odovzdávania prípadov polícii, boli tieto prípady utajované a ututlávané. Tak to išlo celé desaťročia a ešte v roku 2001 poslal pán kardinál Dr. Ratzinger list všetkým biskupom o ťažkých prečinoch (Epistula de delictis gravioribus). V ňom boli prípady zneužitia dané pod „secretum pontificium", niečo ako prísne tajné, pričom v prípade jeho porušenia možno vyvodiť ťažké cirkevné tresty.

Právom preto mnohí právnici teraz požadujú od terajšieho pápeža, aby vyvodil osobnú zodpovednosť a postavil sa riadne pred medzinárodný súd pre ľudské práva v Haagu, alebo pred jeden z národných súdov v daných krajinách. Ďalší prečin, z ktorého je "Svätý otec" obžalovaný, je zákaz používať kondómov veriacim katolíkom v Afrike...

Toto sú len niektoré z dôvodov, prečo som proti tomu, aby tento človek navštívil našu republiku. Ďalší dôvod sa týka nespravodlivosti ohľadom financií. Pretože som presvedčený, že keď si ho slovenskí biskupi a pán prezident pozvali, tak by túto jeho veľmi drahú návštevu mali aj zaplatiť. Drahí krajania, otázka, že z akých peňazí by sa financovala táto návšteva, je zdrvujúca. Tušíte správne... Z našich peňazí...teda všetkých občanov SR. Je jedno, že či ste evanjelik, žid, letničný, ateista, moslim, svedok Jehovov, hinduista, alebo budhista, alebo jednoducho slobodný kresťan neprislúchajúci k žiadnej cirkvi alebo spoločenstvu ako je to v mojom prípade, – my všetci zaplatíme túto návštevu z našich daní!!

Prečo nezaplatí svoju návštevu veľkoryso sám, ale nechá platiť jednoduchých občanov, ktorí často žijú z ruky do úst? To je nespravodlivé! Prečo neprinesie finančné dary a nerozdá ich chudobným v našom štáte? Veď on si to skutočne môže dovoliť.

Nespravodlivé je aj to, a to je môj úplne osobný dôvod, prečo som proti tejto návšteve, že sa tento človek a celá jeho inštitúcia nazýva "kresťanskou". Čo má táto inštitúcia spoločné s učením Ježiša Nazaretského, keď sa v Ježišovom učení aj v katolíckej Biblii dočítam nasledovné podľa zmyslu: "Svätý je len Otec na Nebesiach.." alebo: "Nikto sa nemá nazývať rabbim..." alebo: "Nedá sa slúžiť mamonu aj Bohu..." alebo: "Kto siaha po meči, mečom aj zahynie..(podporovanie, vedenie vojen pápežmi v minulosti, vojenský duchovní a iné..) alebo: "Bohatý človek, ťažko vojde do kráľovstva nebeského..." a viacero ďalších citátov z evanjelia..?

Keď jeho skutky sú proti kresťanskému učeniu, prečo sa potom nazýva kresťanským. To je pre mňa hrubé zneužívanie mena Kristus. Kto sa nazýva kresťanským, ten by nemal ustavične konať opak toho, čo učil a chcel Ježiš Nazaretský. Pre mňa je toto zneužívanie podobné ako keby napr. niekto kedysi vyvinul jedinečný produkt najvyššej kvality a priniesol ho na trh. Tento produkt mal najskôr veľké uznanie medzi spotrebiteľmi a vysoko si ho vážili. Avšak potom prišiel niekto iný a vytvoril pod menom pôvodného vynálezcu menejcenný produkt, ktorý teraz nesie to isté meno, ale je bezcenný, ba dokonca po krátkom použití ľuďom dokázateľne škodí. Toto je tiež jeden z dôvodov, prečo som proti návšteve pápeža na Slovensku.

Chcel by som týmto článkom apelovať na všetkých politikov, ktorí sa po voľbách dostanú do parlamentu, aby zamedzili tejto návšteve, a už teraz vyzývam pána prezidenta Gašparoviča a Konferenciu biskupov Slovenska, ktorí pápeža oficiálne pozvali, aby svoje pozvanie buď odvolali, alebo zaplatili z vlastných peňazí!!!

Ježiš bol jednoduchým skromným človekom, ktorý vo všetkom vzdával úctu Bohu. Jeho údajní nasledovníci sa po všetky doby obklopovali všetkým možným prepychom, pre ktorý musel národ krvácať. Udržiavajú kult osobnosti a nechávajú sa uctievať ako „Svätý Otec", napriek tomu, že Ježiš povedal: „Nenechajte sa nazývať otcom", a: „Len jeden je svätý, váš Otec na nebesiach". My oslovujeme tohto Otca v Otčenáši jednoducho ako „Otec", Jeho údajného zástupcu na Zemi však máme oslovovať ako „Vaša svätosť". Je ten vrchný kňaz rímskej cirkvi zaodetý do pohanských šiat azda viac ako Boh?

Ježiš nechcel kňazskú kastu

Ježiš nedosadil kňazov a nezriadil ani cirkev. On ľuďom priblížil vnútorné náboženstvo srdca, lebo: „Ríša Božia je vo vnútri vo vás!". Cirkev však urobila z pozitívnych náznakov skorého kresťanstva hladký protiklad toho, čo Ježiš chcel: hierarchicky vybudovanú kňazskú cirkev s rituálmi, nádobami, ošatením a zvykmi, ktoré všetky dokázateľne pochádzajú z pohanstva. Cirkev viazala a viaže ľudí na vonkajšie pohanské rituály, ako uctievanie svätých, púte, rituálne slúženie omše, svätenú vodu, sakrálne ceremónie a drží ich tým uväznených vo vonkajšom náboženstve.

Cirkev – nepriateľská k ženám a deťom

Ježiš sa vždy zasadzoval za ženy a za ich rovnoprávnosť. Cirkev však utláča ženy od jej vzniku a označuje ich ako ľudí druhej triedy, nechala ich v období upaľovania čarodejníc trýzniť vyberanými metódami mučenia a ukrutne popravovať. Z nemanželských detí kňazov sa stali cirkevní otroci. Dodnes nie sú ženy v cirkvi rovnoprávne. Deti, ktoré vzniknú zo zväzku s kňazmi, sa odnímu svojim otcom a sú odbavené len s minimálnymi alimentami.

zdroj: http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

Facebook komentáře