Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Vede CIA pomlouvačnou kampaň proti Putinovi?

 

Poslední horké téma v ruských médiích. Ruští politici o tom mluví. Historický precedent a chování západních médií naznačuje, že vede. Jedním z hlavních témat v ruských médiích je podvodné vykreslování Putina v západních médiích. Silně populární doma, a považovaný za mravného, umírněného a obdivuhodného, takže Rusové nechápou, jak může existovat na Západě tak odlišný dojem.


 • vede-cia-pomlouvacnou-kampan-proti-putinovi
 • []

Nedávno přední ruští komentátoři a politici tvrdili, že to lze vysvětlit pouze záměrou kampaní s cílem očernit Putina, vedenou vládami nebo jinými skupinami.

Včera, na setkání se zahraničními novináři, Sergej Ivanov, šéf Putinova štábu, údajně 2. nejmocnější muž v Rusku,mluvil o „informační válce“ skládající se z „osobních útoků“ na Putina.

Den předtím další člen Putinova vnitřního kruhu, Vjačeslav Volodin, učinil podobné poznámky, kdy řekl zahraničním novinářům, že „útok na Putina je útokem na Rusko“.

Logikou je, tvrdí, že očerňováním vůdce země oslabíte jeho moc doma tím, že podkopete jeho lidovou podporu, a mezinárodně tím, že naženete mínění lidí do podpory politiky proti dané zemi. Konečným cílem, tvrdí, je oslabit samotnou zemi. Mluví také o změně režimu.

Tvrdí, že když se člověk podívá na fakta, tak existují důkazy o probíhajícím atentátu na osobnost, který nelze vysvětlit vágním populárním zeitgeistem na Západě, ale je pravděpodobněji výsledkem přímé snahy vnést toto očerňování do zpravodajských toků.

Záležitost manipulace zpráv tajnými službami se dostala do zpráv nedávno, s odhalením, že CIA a německá tajná služba mají dlouhodobé programy na ovlivňování toho, jak vedení médií a vrcholoví novináři sdělují a interpretují zprávy, včetně přímých plateb v hotovosti.

Zde jsou některé příklady:

 • Jeho vykreslování coby intrikánského diktátora, pokoušejícího se obnovit utlačovatelskou říši
 • Tvrzení, že osobně nařídil zavraždění řady novinářů, a že osobně nařídil, aby přeběhlík KGB byl zavražděn otravou radiací
 • Časté uvádění nepodložených zvěstí, že má aféru se slavnou gymnastkou
 • Obviňování, že si ulil miliardy pro sebe, aniž by byly předloženy důkazy
 • Nedávný článek v Neewsweek, tvrdící, že vede luxusní a zahálčivý život, dlouho spí
 • Nedávný článek v NYT zaměřený na údajnou osobní aroganci
 • Hitlary Clinton zmiňuje v jednom projevu za druhým, že je to zlý chlápek, násilník, kterému se je třeba postavit energicky.
 • Časté používání pejorativů při popisování jeho osoby – „buran a kriminálník“ (Thomas Friedman tento týden v NYT)
 • Jeho chybné citování ohledně toho, že lituje kolapsu Sovětského svazu
 • Články o údajné super luxusní vile, postavené pro něj na jihu Ruska
 • Přehnané titulky v západních médiích (nejhorší byly v Německu), líčící ho jako osobně zodpovědného za zavraždění obětí MH17
 • A mírnější věc – titulní stránky časopisů, na kterých je zobrazován jako hrozivý, nestvůrný atd.

RI si sedl se Sakerem, předním analytikem zaměřeným na Rusko v mezinárodních záležitostech, a zeptal se ho, co si myslí?

-----------------------------------

Takže existuje nějaká věrohodnost tohoto směru uvažování, nebo je to výplod konspiračních teoretiků utržených ze řetězu?

Není dle mého naprosto žádných pochyb, že USA vedou velkou psychologickou válku proti Rusku, a prozatím žádnou horkou válku, a že to, čeho jsme svědky, je cílená kampaň ve snaze zdiskreditovat Putina a dosáhnout „změny režimu“ v Rusku, nebo, pokud to selže, aspoň „oslabení režimu“ a „oslabení Ruska“.

Takže jde o americký vládní program?

Ano, Putin je jistými frakcemi v americké vládě absolutně nenáviděn, ze dvou hlavních důvodů:

1. Částečně, avšak nikoliv zcela, obnovil suverenitu Ruska, která byla za Gorbačova a Jelcina zcela ztracena … Rusko bylo tehdy americkou kolonií, jako Ukrajina dnes … a

2. Opovážil se otevřeně vzepřít USA a jejich civilizačnímu modelu.

… svobodné a suverénní Rusko je americkým „hlubokým státem“ vnímáno jako existenční hrozba, která musí být rozdrcena. … je to totální politický útok na Rusko a Putina osobně.

Takže Rusové říkají, že neustálé osobní útoky na Putina v globálních médiích jsou dílem záměrné snahy amerických tajných služeb, … v podstatě vymyšlené vnucené historky…

Ano, rozhodně…

Vypadá to jako „operace Drozd“ v novém hávu… víte o dalších příkladech namířených proti Putinovi?

(Poznámka: Operace Drozd (Mockingbird) byl program CIA zahájený v 50. letech, s cílem ovlivnit americká média, který byl postupně odhalován investigativními novináři od konce 60. let a vyvrcholilo to v televizi vysílaným kongresovým slyšením v r. 1975, které šokovalo zemi a vynutilo si ukončení programu. Kritici tvrdí, že stejná taktika však nadále pokračovala, pod různými programy. Wikipedia).

Ano, samozřejmě. Od té doby mají pomluvy u ruské veřejnosti velmi malou přitažlivost – Putinova popularita je vyšší, než kdy dříve … existuje organizovaná kampaň s cílem je přesvědčit, že Putin „zaprodává“ Novorusko, že je loutkou oligarchů, kteří uzavírají dohody s ukrajinskými oligarchy, aby vrazili novoruskému odboji nůž do zad…

… Doposud se Putinova politika u Ukrajiny těšila velmi silné podpoře Rusů, kteří se stále staví proti otevřené vojenské intervenci…

… ale pokud Kyjev zaútočí na Novorusko opět – což se jeví velmi pravděpodobným – a pokud bude takový útok úspěšný – což je méně pravděpodobným, avšak vždy možným – pak bude Putin obviněn z toho, že poskytl Ukrajincům čas se přeskupit a reorganizovat.

Takže říkáte, že pokud ukrajinská armáda posílí své pozice dostatečně na to, aby uštědřila závažnou ránu východním Ukrajincům, mohou to USA použít jako metodu pro útok na Putinovu podpůrnou základnu…

Ano, je to tak… v Rusku a v zahraničí existuje spousta „falešných vlastenců“, kteří budou odmítat jakékoliv vyjednané řešení a kteří budou prezentovat jakýkoliv kompromis jako „zradu“. Jsou to „užiteční idioti“ používaní západními tajnými službami k očerňování a podkopávání Putina.

Omezuje se to na vládní zvláštní operace, nebo existují další skupiny, které by na tom mohly mít zájem?

Ano, no je zde něco, co většina lidí na Západě nedoceňuje… vede se velký boj za oponou mezi ruskou elitou, mezi těmi, které nazývám „euroasijští suverenisté“ (v podstatě těmi, kteří podporují Putina) a těmi, které nazývám „atlantičtí integracionisté““ (těmi, o kterých Putin mluví jako o „páté koloně“).

Západní média o tom mluví jako o boji mezi ruskými liberály a konzervativci, reformátory a zpátečníky, je to tak?

No tak nějak, ale ne přesně…

Ti první vidí budoucnost Ruska na ruském severu a východě a chtějí obrátit Rusko směrem k Asii, latinské Americe a zbytku světa, zatímco ti druzí chtějí, aby se Rusko stalo součástí mocenské konfigurace „severního Atlantiku“.

Atlantičtí integracionisté jsou nyní příliš slabí, aby se mohli otevřeně postavit Putinovi – jehož skutečná mocenská základna má obrovskou podporu lidí – ale v tichosti sabotují jeho snahu reformovat Rusko, přičemž zároveň podporují protiputinovské kampaně.

Co se týká odhalení aktivit CIA v Německu, myslíte si, že to probíhá v dalších zemích, v USA?

Jsem si jistý, že se to děje ve většině zemí světa. Samotná povaha moderních korporátních médií je taková, že to činí novináře zkorumpovanými.

Jak říká francouzský filosof Alain Soral, „dnes je reportér buď nezaměstnaný, nebo prostitutka“. Samozřejmě, že existuje pár vyjímek, ale z velké části je to pravda.

Tím neříkám, že většina novinářů bere. Na Západě se to většinou dělá chytřeji – tím, že se dá jasně najevo, jaké názory kontrolou vydavatele projdou a jaké ne, tím, že se bohatě odměňují ti novináři, kteří to „pochopí“ a v tichosti se propouští ti, kteří ne.

Pokud se novinář nebo reportér dopustí „zločinu myšlení“, je odsunut na vedlejší kolej a brzy bez práce.

Na Západě neexistuje žádný skutečný pluralismus a hranice toho, co smí či nesmí být řečeno, nejsou příliš striktně určeny.

Dobrá, ale je to něco jako to, co bylo odhaleno v Německu, … podobné specifické operační programy ve Francii, Británii, Itálii, latinské Americe atd.

Ano, člověk to musí předpokládat – je to v jejich zájmu je mít, a neexistuje žádný důvod, aby nebyly.

Co se týká CIA, ta de facto ovládá dostatek korporátních médií, aby „udávala tón“. Jako někdo, kdo v minulosti čítával sovětský tisk kvůli obživě, mohu upřímně říct, že byl mnohem upřímnější a pluralističtější, než tisk v USA nebo EU dnes.

Joseph Goebbels nebo Edward Bernays by si ani nedokázali představit míru komplexnosti moderní propagandistické mašinérie.

Pokud to USA dělají, nelze předpokládat, že tak činí i jiné vlády? Dělají to Rusové proti západním vůdcům?

Myslím, že všechny vlády se pokouší o něco takového. Nicméně to, co činí USA tak vyjímečnými, je kombinace skutečně fenomenální arogance a mnohamiliardové rozpočty.

Americký „hluboký stát“ vlastní západní korporátní média, která jsou doposud nejmocnějšími médii na planetě. Většina vlád to může dělat jen ve své zemi… očerňovat politické oponenty nebo diskreditovat veřejnou osobnost, ale prostě nemají zdroje na to, aby rozjeli mezinárodní strategickou kampaň psychologických operací. To je něco, co mohou dělat jen USA.

Takže zahraniční vlády mají vůči USA v této oblasti velkou nevýhodu?

Rozhodně.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře