Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Sovětský nejen ekonomický zázrak, ke kterému také vůbec nemuselo dojít

Sovětský nejen ekonomický zázrak, ke kterému také vůbec nemuselo dojít, aneb ta skutečná svatá léta a jejich tvůrce J. V. Stalin od Nikolaje Sergejeviče Sapelkina

Přeložila jsem video o sovětském nejen ekonomickém zázraku, který ovlivnil celý svět. Mnoho lidí si neuvědomuje, že ty výhody sociálního státu, a to jak v bývalém socialistickém táboře, tak i na Západě (ten si nemohl dovolit zůstat pozadu, jestliže chtěl SSSR porazit a socialismus cestou převzetí řízení v SSSR, od doby po převratu Chruščova, lidem zošklivit), kterým se zatím ještě těší, a o které jsou metodou vařené žáby stále více připravováni, nám všem zajistili bolševici v čele se Stalinem. Poslechněte si video, které mnohé objasňuje. Ještě zde uvedu novou zprávu, která snad může znamenat, že se blýská na lepší časy, protože lidé už si nenechávají zavírat kulantně řečeno ústa, ozývají se (včetně autora videa) a otevírají oči dalším. Prosím povšimněte si, jaké je tam uvedeno období, to, že končí rokem 1955, není žádná náhoda. V roce 1953 totiž zemřel Stalin a řízení se opět zmocnil takříkajíc parazitický vrcholek pyramidy a okamžitě začal nejen ten ekonomický, ale i společenský model měnit a plánovitě narušovat. Mnozí proto dnes argumentují takzvaným reálným socialismem, to už ale byl plánovitě pokřivený model socialismu. Na konci uvedu odkaz na video, kde je v hlavních bodech shrnuto, co se okamžitě po Stalinově smrti začalo měnit. Pokud mi někdo bude chtít tvrdit, že to byla náhoda… Nu, tak nic neví o řízení a neví, že co je z pohledu jednoho chybou řízení, je z pohledu jiného cílem jeho řízení, tudíž žádnou chybou! A nyní již ohlášená zpráva:

  • sovetsky-nejen-ekonomicky-zazrak-ke-kteremu-take-vubec-nemuselo-dojit
  • sovetsky-nejen-ekonomicky-zazrak-ke-kteremu-take-vubec-nemuselo-dojit

Státní rada Ruské federace oficiálně navrhla vládě a Centrální bance Ruské federace použít KRYSTAL RŮSTU pro zajištění růstu ekonomiky

– Příslušné rozhodnutí je obsaženo v oficiálním protokolu ze společného zasedání Komise Státní rady Ruské federace pro ekonomiku a finance a Komise Státní rady Ruské federace pro energetiku, které moderoval, jak již dříve informoval oficiální web prezidenta Ruské federace, sám autor ekonomického bestselleru „KRYSTAL RŮSTU. K ruskému ekonomickému zázraku“ Alexandr Sergejevič Galuška, zástupce předsedy Občanské komory Ruské federace.

– V rozhodnutí komise Státní rady Ruské federace přijatém podle nejlepšího vědomí a svědomí se uvádí: „Doporučit vládě Ruské federace a Bance Ruska: používat ty návrhy, které jsou vyloženy v knize „Krystal růstu K ruskému ekonomickému zázraku“ pro zajištění růstu ruské ekonomiky, včetně návrhů na radikální zvýšení efektivity státního plánování, modernizace a technologického rozvoje ekonomiky, zvýšení dostupnosti financování, a to včetně ustanovení odpovědnosti Banky Ruska za ekonomický růst a prioritní rozvoj projektového financování investičních projektů, za zavádění mechanismů pro snižování nákladů a principů šetrné výroby, přičemž v první řadě ve státem cenově regulovaných organizacích, za rozvoj zahraničních ekonomických vztahů a zajišťování mezinárodního platebního styku, za zavádění nových účinných mechanismů na podporu malého a středního podnikání.“

– V oficiálním protokolu je také zdůrazněno, že „Ekonomika našeho státu rostla nejvyšším průměrným meziročním tempem v období let 1929-1955. Podle údajů dříve přísně tajného Statistického sborníku „Národní hospodářství SSSR v letech 1913-1955“ (z pohledu disciplíny „zkoumání historických zdrojů“ mají takové dokumenty nejvyšší míru spolehlivosti) ekonomika vzrostla od roku 1929 do roku 1955 14krát, průměrné meziroční tempo růstu činilo 13,8 % (nepočítaje v to čtyři válečné roky 1941-1945), takže se stala první ekonomikou Evropy a druhou ekonomikou světa. Reálné mzdy vzrostly 4krát, vklady občanů ve spořitelnách 5krát, populace se zvýšila o 46 milionů lidí, průměrná délka života o 26 let! Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Simon Kuznets zdůrazňoval, že „tempa sovětského růstu byla ve světě něco absolutně nevídaného“.

Těchto výsledků bylo dosaženo v podmínkách daleko silnějších sankcí, než jaké jsou nyní, za absence vnějšího financování, a také vnějšího státního dluhu. „Model rozvoje v předstihu“ zajišťoval rekordní ekonomický růst, který nevycházel z nízké základny, neprobíhal díky zvyšování dluhu, ani nebyl podpořen příznivou světovou konjunkturou, a dosaženo ho bylo i přes nejničivější válku ve světových dějinách, 2. světovou válku uprostřed daného období.

– Zasedání se zúčastnili guvernéři dvaatřiceti (32) regionů Ruska, pomocník prezidenta Ruské federace, tajemník Státní rady Ruské federace I. Je. Levitin, zplnomocněný zástupce prezidenta Ruské federace v Centrálním federálním okruhu I.O. Ščegolev, šéf Rosnědr Je. I. Petrov, hlavní ekonom státní korporace rozvoje VEB.RF A. N. Klepač, zástupce ředitele Centrální banky Ruské federace A. G. Guznov, auditor Účetní komory Ruské federace D. A. Zajcev.

– Státní rada Ruské federace je ústavní státní orgán formovaný prezidentem Ruské federace za účelem zajištění koordinovaného fungování a vzájemné součinnosti orgánů veřejné moci, pro určování hlavních směrů vnitřní a zahraniční politiky Ruské federace a prioritních oblastí sociálního a ekonomického rozvoje státu.

Již dříve využít KRYSTAL RŮSTU pro zajištění ekonomického růstu navrhli: Generální ředitel společnosti Rostech Sergej Viktorovič Čemezov, poradce hlavy státu Valerij Alexandrovič Fadějev, zástupce prezidenta Ruské federace v Centrálním federálním okruhu Igor Olegovič Ščegolev, odpovědní vedoucí Rady bezpečnosti Ruské federace, administrativy prezidenta Ruské federace a Občanské komory Ruské federace, politické strany Jednotného Ruska, a také ruští členové parlamentu na poradě s předsedou vlády Ruské federace.

Slíbený odkaz na video:

Megaprojekty Stalinovy epochy – Jak národu ukradli světlou budoucnost_Titulky_CZ

 

Zdroj: https://t.me/crystal_book/2614

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře