Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Největší pravdoláskařské mýty o Rusku a ukrajinské krizi

Společně s vypuknutím ukrajinské krize odstartovala i pravdoláskařská „kampaň“ proti Rusku a prezidentu Putinovi. Ne, že by tu předtím nebyly značné iracionální protiruské nálady, nicméně celá krize, počínaje velkým „mejdanem“, všechny tyto komplexy pravdoláskařů vyhnala na povrch a značně umocnila. Každý, kdo měl tu čest diskutovat s někým na téma ukrajinské krize, dříve či později zjistil, že vést racionální debatu s příznivcem této sekty je ztráta času i energie.

  • nejvetsi-pravdolaskarske-myty-o-rusku-a-ukrajinske-krizi
Nejvíce únavné je potom slýchat stále stejné, často mediálně proklamované, fráze a polopravdy, které je pokaždé nutné vyvracet. Jak je známo: Opakovaná lež se stává po dostatečně dlouhé době pravdou. Proto jsem se rozhodl sestavit seznam zlatých mýtů, polopravd a paranoidních vizí, které uslyšíte na téma ukrajinské krize a Ruska obecně. A doporučuji, kdykoliv budete chtít s někým z pravdoláskařské sloje diskutovat, tak mu nejdříve dejte tento seznam, abyste si ušetřili čas i energii. 
 

1) Putin řekl, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou 20. století

Tento argument patří ke zlatým „klenotům“ polopravd (lží), na jejichž základě pak pravdoláskaři budují své paranoidní teorie o tom, že prezident Putin aspiruje k vytvoření nového totalitního Sovětského svazu, či že chce znovu dobýt bývalé ostrovy Sovětské říše. A řekl něco takového prezident Putin? Ano i ne! Nejde totiž o nic jiného než citát vytržený z kontextu celého projevu z roku 2005. Zde je celé znění souvisejícího výroku: 
 
„Především, měli bychom uznat, že rozpad Sovětského svazu byl závažnou geopolitickou katastrofou 20. století. Co se týče ruského národa, stal se skutečným dramatem. Desítky milionů našich spoluobčanů a vlastenců se ocitlo mimo ruské území. Kromě toho, epidemie rozpadu infikovala samotné Rusko.“

Celé znění výroku značně mění i jeho kontext. Putin totiž především poukazuje na to, že se během krátké chvíle ocitlo mnoho občanů mimo svůj domov. Ostatně, podíváme-li se na Ukrajinu, tak vidíme o čem hovoří. Zde žije mnoho obyvatel ruské národnosti. Důležité je však poznamenat, že takový citát se pak absolutně rozchází s dalšími argumenty pravdoláskařů o tom, že Rusko plánuje anexi dalších zemí. Navíc to není jediný Putinův projev o Sovětském svazu. Známý a téměř necitovaný výrokvybarvuje Putinovy představy poněkud jinou barvou než rudou: 
 
Každý, kdo nelituje rozpad Sovětského svazu nemá srdce. Každý, kdo chce, aby se Sovětský svaz obnovil nemá mozek. 

Nelze zcela zapřít, že jakožto občan narozený v Sovětském svazu, má k němu pochopitelně i jiný vztah, než západní země. Nicméně je naprosto patrné, že sám ví, že to byla chyba, a dokonce i říká, že by bylo chybné jí opakovat. Ve spojení s předchozím výrokem vyplývá i to, že nejvíce lituje lidí, kteří se ocitli během krátké chvíle v jiné zemi. 
 
Ano, je pravda, že Putin a i ostatní (!) východní země plánují vybudovat Euroasijskou unii, jenže předpokládat, že to bude nějaké totalitní zřízení s centrální vládou – podobně jako minulá říše – je úchylně zcestné. Podobně totiž můžeme uvažovat i nad Evropskou unií. Počkat! Evropská unie má centralistické řízení moci! 

2) Cosi o Rusech, Karlových Varech a Krymu

Často se objevuje i nepochopitelné srovnání událostí na Krymu s Karlovými Vary. Argumentace je vždy stejná: Co kdyby se Putin rozhodl, že chce „anektovat“ i Karlovy Vary, protože zde také žije početná ruská menšina? 
 
Za prvé, argumentace tohoto typu předpokládá, že Rusové měli v plánu anexi Krymu od samého počátku, což je chybný úsudek. To, k čemu došlo na Krymu, bylo zapříčiněno událostmi na Majdanu. Zkrátka: Kdyby nedošlo ke státnímu převratu na Ukrajině, tak by byl Krym stále její součástí. 
 
Za druhé, obyvatelé Krymu chtěli hlasovat o odtržení od Ukrajiny již v roce 1991, ale Kyjev toto referendum zakázal. Ale i tak se cítili být více součástí Ruska, než Ukrajiny. Z toho vyplývá, že to bylo v jejich zájmu. Ale z referenda a demografie můžeme snadno vyvodit, že to bylo v zájmu i Ukrajinců, kteří zde žijí.
 
Za třetí, Krym byl velice dlouhou dobu součástí Ruska. K Ukrajině byl – bez lidového hlasování – připojen až (napůl ukrajinským) prezidentem Chruščovem v roce 1954. Byla i snad toto anexe? Každopádně to byla především chyba. 
 
A jak pozorujeme současné události na východní Ukrajině, tak je nutné poznamenat, že si obyvatelé Krymu ušetřili spoustu trápeni a nepokojů, které by zde určitě vypukly. A byly snad Karlovy Vary součástí Ruska? Ne. Mají snad Karlovy Vary něco společného s Ruskem, mimoděk toho, že zde žije více Rusů, než v ostatních městech ČR? Ne. A i kdyby Češi pronásledovali Rusy podobně jako to dělají Ukrajinci na východě této země, tak už nyní víme, že by Putin nezasáhl a nic „neanektoval“. 

3) Lidé, co jsou na straně Ruska, jsou obětí ruské propagandy...

Podobné argumenty ve své podstatě předpokládají, že žádná západní propaganda neexistuje, což samo o sobě svědčí o tom, že je mnohem silnější, než by se mohlo zdát. A také má převahu. Propaganda je pochopitelně na obou stranách, protože každá strana propaguje své zájmy, ale zase lze poctivou analýzou snadno určit, kdo současnou krizi vyvolal.     
 
V praxi to však funguje tak, že jakmile zastáváte jiný, než oficiální postoj našich médií, tak jste obětí ruské propagandy. Nebo dokonce i ruský agent! Je to zděděná bolševická mentalita: Nejste-li s námi, jste proti nám! Je to trochu paradox; pravdoláskaři – věční „rusobijci“ a primitivní antikomunisté – jsou ve skutečnosti jejich následníci! Nejsou schopni reflektovat současný svět, jednají pouze na základě starých paradigmat (Rusko = zlo a USA = dobro), která již dávno neplatí. A vlastně ani nikdy neplatila! Je to nebezpečně zjednodušené vidění světa, které jsme si vypěstovali v zajetí totality a jeho ovoce sklízíme dodnes. A jste tedy obětí ruské propagandy, jestliže se na Ukrajinu díváte jako na pokus západu oslabit Rusko? 
 
To je samozřejmě možné jedině u někoho, kdo sleduje pouze ruská média. Zádrhel je ale v tom, že i na západě existuje řada alternativních zpravodajských kanálů (Global research, Infowars, AMTV...), které popisují události velice podobně. Dokonce jsou ve Spojených státech politici, kteří krizi na Ukrajině připisují západu (Patrick Joseph Buchanan, Ron Paul...). Ale nejvíce produktivním a vůbec nejsledovanějším kanálem na Youtube je samosebou „RT“ (Russia today). 
 
Nejde ani o to, odkud se informace čerpají, protože je lze poměrně často ověřit; jde především o to, jestli je lze dostatečně ověřit a jestli působí konzistentně. Ačkoliv je RT placená z Ruska, tak na této stupnici obstála nejlépe. Západní média jsou naopak korporátního typu, takže respektují zájmy jednotlivých, velmi vlivných lidí. Jediný rozdíl je v menší průhlednosti a dále také v celkové agendě, neboť Rusko není země, co by prosazovala Nový světový řád. 
 
Je však nutné poznamenat, že kdyby byla mainstreamová média více objektivní a sledovala události z různých pohledů, tak by jistě tolik lidí „na straně Putina“ nebylo. Rusko se však do celé hry namočilo, až po událostech na Majdanu. Není ani náhoda, že k eskalaci konfliktu došlo během olympijských her v Soči. Rusko má pochopitelně své zájmy, podobně jako měl západ své zájmy. A nemělo by zůstávat mimo jednání. Zájmy Ukrajinců samotných se řeší nejméně. Jen stále pokračuje nekonečná válka mezi západní a východní „propagandou“. 

4) Putin je diktátor...

Nejdříve je dobré definovat pojem diktátor. Dle dictionary.com je to „osoba vykonávající absolutní moc, a to zejména vládce, který má absolutní, neomezenou kontrolu ve vládě bez dědičného nástupnictví.“ 

Diktátor už z podstaty slova vychází z diktátorského režimu. Rusko je poloprezidentský pluralitní politický systém. Prezident disponuje i zákonodárnou iniciativou (vydává dekrety), ale je omezen ústavou a aktivními federálními zákony. V tomto je ruský politický systém shodný s americkým, kde má prezident totožné pravomoci. Putin je členem politické strany Jednotné Rusko, která má v Dumě silnou opozici. 
 
Proč jej tedy západ a menšina Ruska nazývá diktátorem? Inu, to je jednoduché. Je potřeba se podívat na Jelcinovo období. Země se tehdy rozpadala; ani mzdy nebyly jistotou a Rusové nedostávali peníze za plyn a ropu, neboť Jelcin byl jen loutkou oligarchů a podepsal smlouvu o rozdělení produkce, podle níž Rusové ani své naleziště nevlastnili. Oligarchie je mimochodem diktatura nevolených mocnářů, takže je naprosto legitimní říct, že byla za Jelcina. V roce 2000 byl Putin prvně zvolen – mnozí očekávali, že bude obětním beránkem, neboť Rusku hrozil rozpad do menších států. Dokonce se na některých území tiskla nová měna (uralský frank např.). Tak bylo Rusko na dně! A co udělal Putin?
 
Nikdo nečekal, že se mu podaří vyhnat ruské oligarchy. Také nic nevypovídá lépe než neuvěřitelný skok z 36 místa na 6 ve světovém růstu HDP! Zde se často hovoří o ruském zázraku. Existuje mnoho statistik, které dokazují rozvoj země za éry prezidentství Vladimíra Putina. Nutné je zmínit i jeho obrovskou popularitu u lidí. Dnes přesahuje 80 %. A tady se ukazuje ten důležitý rozdíl. Prezident Putin je oblíbený u běžných občanů (národa) a současně nenáviděný oligarchy i západem, což bylo u prezidenta Jelcina zcela opačné. Ne, že by ho západní média milovala, ale protože byl v podstatě jejich loutkou, tak jej tolerovala. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: 
 
Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Putin však není demokrat. Ani diktátor! Putin je vůdce země (v dobrém slova smyslu), kterého ruský národ potřeboval. Už ruský filosof Berďajev psal, že Evropa není schopna porozumět Rusku, neboť cokoliv sem přijde, tak se projevuje odlišně, než v jiných státech. Rusko se stalo konzervativní zemí, kde se podporují hodnoty, které původně držely pohromadě Evropu. Ale to Evropa, která se topí v náruči kulturního marxismu nechápe a ani nechce chápat. Raději bude Putina označovat za diktátora. Jestli je diktátor někdo s lidovou podporou přesahující 80%, tak kdo je potom Obama pouze se 42 % popularitou, pakliže má podobné pravomoce?

5) Rusko chce obsadit Evropu

Další oblíbená teze pravdoláskařů. Problém je – jako vždy – v samotné logice. Co by z dobyté a rozvrácené (ne, že by nyní nebyla) Evropy Rusko asi mělo? Jak by profitovalo z obsazených států, kde bude mít plno nepřátel? Rusko chce především obchodovat s Evropou! To si myslí i český vojenský analytik Martin Koller. Paranoidní vize a oblékání současného Ruska do nacistického kabátu nikomu neprospívá. Spíše jej tlačí do takové pozice. A většina těchto obvinění vychází z Putinova výroku o katastrofickém rozpadu Sovětského svazu, který citován bez kontextu celého projevu.

Dále často uslyšíte, že mají Rusové u hranic 40 000 (někde psali dokonce i 100 000) vojáků. Jak na to přišli? Nu, NATO zveřejnilo satelitní snímky, takže to prostě musí být pravda! Skutečně? Zveřejněné snímky byly přinejmenším 3 týdny až měsíc staré a zobrazovaly vojenská cvičení, která byla navíc ohlášená. Tento argument totálně selhává, protože nelze někoho obviňovat nyní na základě prošlých důkazů. Navíc zde byli i reportéři z mainstreamových médií, a ti také nenalezli nic nepočítaje spousty bučících krav a bláto. Kromě toho zde mají Rusové několik vojenských základen, tak je pochopitelné, že se zde pohybují vojáci. A navíc ještě – je to jejich území, a tedy i jejich suverénní právo, pořádat si zde vojenské manévry, tak jak uznají za vhodné.

Nelze se dívat na svět jednoduchým pohledem, který jsme si v sebezáchově vytvořili uvězněni v totalitním komunistickém režimu. Velké sny o svobodné a spravedlivé Americe už dávno neplatí. Rusko také není Sovětský svaz, podobně jako Německo není nacistická říše. Je pokrytecké vnímat pouze jednu stranu mince a současně ignorovat, kdo vám jí nastavuje. Pravdoláskaři u nás však toto nevidí, ani nemohou vidět, protože žijí ve svém uměle vytvořeném a jednoduchém uspořádání světa. Tak se stávají bezděčně užitečnými idioty západních elit, jež vedou dlouhodobě válku proti sílícímu Rusku, které odmítá vizi unipolárního světa s jednou mocností  v čele, a v horších vizích i s jednou světovou vládou, jejímž předstupněm je právě Evropská unie. 
 

 
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře