Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Komentář MZV Ruska v souvislosti s výhradami vůči nám ohledně „právního základu“ doručení humanitární pomoci Luhansku

Na pozadí hysterie, jež vypukla v řadě metropolí po odeslání ruské humanitární pomoci obyvatelům jihovýchodních regionů Ukrajiny, kteří se ocitli v katastrofální situaci, je třeba vyjasnit otázku o tom, zda jsou naše kroky v souladu s pravidly mezinárodního humanitárního práva.

  • komentar-mzv-ruska-v-souvislosti-s-vyhradami-vuci-nam-ohledne-pravniho-zakladu-doruceni-humanitarni-pomoci-luhansku

 

Především naprosto neobstojí pokusy vzbudit dojem, že prý ruská strana jednala bez souhlasu Kyjeva. Oficiální žádost o poskytnutí předmětné pomoci jsme poslali ukrajinské straně ve formě diplomatické nóty 11. srpna. Dne 12. srpna byl získán souhlas. Na otázky proč během deseti dnů poté trvaly „zpolitizované průtahy“ a kdo je za ně zodpovědný, vyčerpávající odpovědí nabízí prohlášení Ruského ministerstva zahraničí ze dne 22. srpna. Nemá smysl vracet se k tomuto tématu.

Zároveň je třeba podotknout, že podle oficiálního sdělení MZV Spojených států, od roku 2012 distribuoval Washington v Sýrii, včetně nekontrolovaných vládou regionů, humanitární pomoc ve výši více než 1,2 miliardy dolarů. A dělalo se to nejen bez souhlasu Damašku, ale též bez příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Spojené státy a rovněž některé evropské země nyní poskytují humanitární pomoc iráckému Kurdistánu, a otázka získání k tomu souhlasu ústřední vlády Iráku se příliš nevyzdvihuje.

Co se týče jiných právních aspektů naší humanitární akce, je třeba poznamenat následující.

V usnesení ze dne 27. června 1986 Mezinárodní soudní dvůr OSN uvedl: „Nejsou jakékoliv pochyby, že poskytnutí čistě humanitární pomoci jednotlivcům nebo silám jiné země, bez ohledu na jejich politické přesvědčení nebo cíle, nemůže být považováno za protiprávní intervenci nebo čin, který by byl v rozporu s mezinárodním právem“ (paragraf 242). Soud upřesnil: k tomu, aby pomoc nebyla

porušením mezinárodního práva, měla by odpovídat zavedeným praxí Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC) cílům (pro prevenci a zmírnění lidského utrpení, k ochraně života, zdraví, zajištění lidské důstojnosti) a měla by se poskytovat bez jakékoliv diskriminace.

Římský statut Mezinárodního trestního soudu, k němuž se podle tvrzení některých ukrajinských politiků Ukrajina hodlá připojit, zařazuje mezi válečné zločiny „úmyslné akce způsobující hladovění civilního obyvatelstva, jako způsob vedení války, kdy jsou civilistům odepřeny věci, které jsou nezbytné pro jejich přežití, včetně úmyslného vytváření překážek pro poskytování pomoci, jak to stanoví Ženevské konvence“ (b. XXV, čl. 8).

V této souvislosti vyvolává rozhořčení chování Litvy (účastníka Statutu), vedoucí k zablokování dne 21. srpna, spolu se Spojenými státy, ruského návrhu prohlášení Rady bezpečnosti OSN na podporu poskytnutí humanitární pomoci obyvatelům jihovýchodní Ukrajiny.

Rusko se ve svých akcích v jihovýchodní Ukrajině pevně řídí mezinárodně-právními principy lidskosti a ochrany civilního obyvatelstva před následky války – bez diskriminace a politizace humanitární pomoci.

------------------------------------------------

Prohlášení náměstka ministra zahraničních věcí Ruské federace

Sergeje Rjabkova o situaci kolem zahájení dodávky

humanitární pomoci do jihovýchodních regionů Ukrajiny

Samozřejmě jsme si všimli řady prohlášení učiněných oficiálními zástupci Ukrajiny s útoky na naši adresu. Věc se prezentuje tak, jako by Rusko téměř porušilo mezinárodní právo tím, že poslalo konvoj nákladních aut s humanitární pomocí obyvatelům jihovýchodní Ukrajiny. Ukrajinští zástupci se neštítili přímých urážek na naši adresu. Nechme to na jejich svědomí, i když vyvodit relevantní závěry o morálních vlastnostech těch, kdo se toho dnes dopouští, stojí za to.

Nyní co se týče politiky a mezinárodního práva. Je to Kyjev, za nimž očividně stojí jeho západní patroni, jenž v posledních dnech dělal vše pro to, aby zhatil životně důležitou humanitární akci. Vymýšlely se četné záminky, stavěly se byrokratické zátarasy, jejichž překonání se ukázalo být těžší, než objíždět kamiony silnicí zrytou ukrajinskými granáty. Do poslední chvíle v Kyjevě zřejmě doufali, že tyto naschvály s cílem protahovat čas přivedou ke kýženému cíli. Čas ukrajinské orgány potřebovaly k tomu, aby se pokusily dokončit vojenskou operaci, zaměřenou na potlačování protestů vlastního lidu, aby krví a slzy zalily to místo, kde se nyní rozděluje ruská humanitární pomoc. Nevyšlo to.

Apelovat nyní na dodržování norem mezinárodního práva, které jsme vždy respektovali, respektujeme a budeme respektovat, znamená obracet věci vzhůru nohama. Chováme se v plném souladu s mezinárodním humanitárním právem. Nemůžeme dále otálet a smiřovat se s katastrofickou situaci lidí žijících na protestujícím jihovýchodu Ukrajiny.

Jsem si jistý, že po pomluvách z Kyjeva budou na naši adresu v příštích hodinách a dnech následovat stejně pokrytecká ponaučení z jiných hlavních měst. Primitivnost a předvídatelnost všeho, co uslyšíme ze Západu, nevyžaduje dlouhého komentáře. Odpovídáme v předstihu: dříve, než budete učit ostatní, jak mají žít, začněte sami sebou. Zamyslete se nad tím, nakolik jsou vaše slova negována vašimi činy. Jsme si jisti, že jsme v právu. A obviňujeme Kyjev a země, které za ním stojí, že opakovaně vyvyšují své politické, v podstatě protiruské zájmy nad neměnné normy lidskosti a soucitu.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře