Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Strategie rozvoje Opencard - prodej osobních údajů občanů

  • open-card
Rada hlavního města Prahy schválila 16. března strategii dalšího rozvoje Opencard. Z dokumentu je zřejmé, že představitelé hlavního města mají s kartou velké plány. Vedle chválihodného rozšíření počtu funkcí nebo zavedení klouzavého kupónu na MHD se ale připravují i řešení, které mohou významně ovlivnit bezpečnost osobních údajů držitelů karty.

Zřejmě nejdůležitější změnou pro soukromí uživatelů Opencard je fakt, že se hlavní město chystá prodat veškeré osobní údaje držitelů karet Dopravnímu podniku (DP) a následně jeho plánované dceřiné společnosti. V rukách DP se ocitnou databáze, které dosud spravoval odděleně DP a Magistrát. „Žadatelé o vydání karty byli v minulosti ubezpečováni, že jejich osobní údaje budou zpracovávány odděleně. Magistrát tímto argumentem donedávna obhajoval míru zabezpečení osobních údajů. Nyní by mělo být vše jinak," upozorňuje právník IuRe Jan Vobořil.
"Správce osobních údajů si bude muset před převodem vyžádat výslovný souhlas každého z držitelů Opencard, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, jinak by tento postup měl být kvalifikován jako neoprávněný minimálně podle § 13 zákona o ochraně osobních údajů," uvedl Jan Vobořil z IuRe. Magistrát zastává názor, že pokud vkladem do nové společnosti bude část podniku DPHMP, tak souhlas uživatelů Opencard nebude potřeba. "Tento plán na obejití držitelů karet má trhlinu, podstatné zde bude to, jaký subjekt je správcem osobních údajů, nikoli to, kdo v něm má majoritu nebo jakýkoli podíl. Nehledě na to, že správcem osobních údajů je dnes Magistrát a nikoli Dopravní podnik, který má být majoritním vlastníkem nové společnosti," doplňuje Vobořil.
Kromě samotného převodu osobních údajů Pražanů na nově založenou společnost nabízí strategie i další možnosti "zhodnocení" osobních dat uživatelů. Autoři Strategie počítají s prodejem informací o držitelích karet pro obchodní a marketingové účely dalším obchodním partnerům, poskytovatelům slev apod. S novou Strategií se čím dál tím důležitější stává zavedení anonymní personalizované karty, kde jsou osobní údaje pouze vytištěné na kartě, ale nejsou zpracovávány v žádných databázích. Jde o možnost anonymního a cenově nediskriminačního využívání těch služeb, kde je nutné vědět, že držitelem karty je ten kdo jí předkládá, jako je tomu například při kontrole pasažérů v MHD.
"Projekt této verze karty měl radní Blažek předložit do konce ledna. Ačkoli již máme informace, že první návrh znění smluvních podmínek a tedy i koncepce této verze karty je na světě, tak ve strategii jsou o této verzi karty pouze dvě zcela obecné zmínky, a v příslušných usneseních Rady zmínky o anonymní personalizované kartě zcela chybí," podotkl Jan Vobořil. Zavedení anonymní nediskriminační karty požadovala petice iniciovaná IuRe, která byla 16. listopadu doručena Radě hl.m. Prahy. V petici více než tisíc občanů požadovalo zavedení karty Opencard, k jejímuž vydání a užití nebude nutné poskytovat osobní údaje za účelem zpracování v různých databázích, a jejíž vydání i užití bude nediskriminační. Lidé dále požadovali výmaz všech osobních i uživatelských údajů a informací o držiteli běžné Opencard z centrální evidence a databází po skončení platnosti karty a možnost vymazání osobních údajů občanů na jejich žádost.

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře

Související články