Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co že to vlastně ve Sněmovně všechno máme?

Je tam mimo jiné:
Stálá delegace Parlamentu do
- Středoevropské iniciativy
- Meziparlamentní unie
- Parlamentního shromáždění NATO
- Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
- Parlamentního shromáždění Rady Evropy

  • co-ze-to-vlastne-ve-snemovne-vsechno-mame

Stálá komise pro 

- práci Kanceláře Poslanecké sněmovny
- Ústavu České republiky
- rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny

Stálá komise pro kontrolu
- činnosti Bezpečnostní informační služby
- činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace
- činnosti Finančního analytického úřadu
- činnosti Vojenského zpravodajství
- poskytnutí údajů z centrální evidence účtů
- činnosti Národního bezpečnostního úřadu
- použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací
- činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Vyšetřovací komise k OKD
Volební komise

A pak také
- Hospodářský výbor
- Výbor pro evropské záležitosti
- Kontrolní výbor
- Výbor pro obranu
- Mandátový a imunitní výbor
- Výbor pro sociální politiku
- Organizační výbor
- Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
- Petiční výbor
- Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
- Rozpočtový výbor
- Výbor pro zdravotnictví
- Ústavně právní výbor
- Výbor pro životní prostředí
- Volební výbor
- Zahraniční výbor
- Výbor pro bezpečnost
- Zemědělský výbor

A to není všechno. Zmohli jsme se i na podvýbory!

 Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro ICT, telekomunikace a digitální ekonomiku
Podvýbor pro letectví a vesmírný program
Podvýbor pro ochranu spotřebitele
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum a inovace
Podvýbor pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru
Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro ochranu práv osob omezených na svobodě
Podvýbor pro svobodu slova a média
Podvýbor pro bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
Podvýbor pro daně, cla a loterie
Podvýbor pro financování územních samospráv a využívání prostředků Evropské unie
Finanční podvýbor
Podvýbor pro digitalizaci justice a e-Sbírku
Podvýbor pro justici a soudní samosprávu
Podvýbor pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení
Podvýbor pro Hasičský záchranný sbor České republiky
Podvýbor pro Policii České republiky, obecní policii a soukromé bezpečnostní služby
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zdravotnické záchranné služby
Podvýbor pro evropské fondy a přeshraniční spolupráci
Podvýbor pro migraci a azylovou politiku
Podvýbor pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR
Podvýbor pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR
Podvýbor pro válečné veterány
Podvýbor pro informační technologie a dávkové systémy
Podvýbor pro sociálně zdravotní pomezí
Podvýbor pro sociální služby a osoby zdravotně postižené
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro veřejnou správu
Podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace
Podvýbor pro elektronizaci ve zdravotnictví
Podvýbor pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe
Podvýbor pro lékovou politiku, racionální využití farmakoterapie a přístrojové techniky
Podvýbor pro preventivní programy, přednemocniční zdravotní péči a práva pacientů
Podvýbor pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků
Podvýbor pro financování péče o životní prostředí
Podvýbor pro ochranu přírody a krajiny
Podvýbor pro technickou ochranu životního prostředí
Podvýbor pro udržitelný rozvoj
Podvýbor pro rozvojovou spolupráci
Podvýbor pro styky s krajany
Podvýbor pro vnější ekonomické vztahy
Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství

Počítám-li dobře, celkem 95 komisí, delegací, výborů a podvýborů. 
Každý či každá by měl či měla mít předsedu a místopředsedu. 
Potřebujeme tedy obsadit 190 pozic minimálně.
Některé komise, delegace, výbory a podbýbory totiž potřebují samozřejmě také členy.A naše Sněmovna je malilinkatá. Má pouhopouhých 200 kusů našich volených zástupců. Mám proto také malilinkatý revoluční návrh:

Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, kvůli či díky které si v republice hrajeme na Majdan, vznikla v prosinci 2011. Jinými slovy: republika až do své plnoletosti SKKČ GIBS nepotřebovala.

Co kdybychom zrušili celou Komisi? Chyběla by někomu?

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 miroslav petr 2018-04-18 21:49
jak to všechno zvládnou ti chudáci poslanci?mají za to aspoň dobře zaplaceno?
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře