Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Z činnosti tzv. neziskovek se stal velmi výnosný druh podnikání.

Hodnocení uživatelů:  / 9
NejhoršíNejlepší 

Z činnosti tzv. neziskovek se stal velmi výnosný druh podnikání, kdy:
- financování takové činnosti jde z našich daní prostřednictvím státního rozpočtu;
- poskytnuté financování se současně stává pro "neziskovku" výnosy (nejde o žádný úvěr, který
by se musel splácet tak, jak musí každý běžný podnikatel). Obdržené peníze od státu = tudíž
peníze "vydělané" podnikatelskou činností "neziskovky";
- všechny výnosy se důsledně použijí na krytí nákladů, zejména těch mzdových, aby nic
nezbylo. (neziskovka přece nemá žádný zisk vytvářet);
- hosp.výsledek je 0, stejně se ale v neziskovce nezdaňuje (a není ani co);
- celý výsledek z tohoto nedaněného podnikání je totiž rozdělován do mezd;
Není tedy zdaňován ani zisk v takové společnosti, ani jeho výplata společníkům;
- neziskovky se v lepším případě zabývají nesmysly (např. přejmenováváním
cikánů na Romy, aniž by to jakkoliv řešilo tuto jinak jistě složitou otázku);
- v horším případě (a těch je nyní naprostá většina) škodí tomuto státu a
zabývají se podvratnou činnosti. Nějak nám uniká, že jde dle platných
zákonů stále ještě o trestnou činnost. A to za peníze daňových poplatníků a
proti nim.

 

  • z-cinnosti-tzv-neziskovek-se-stal-velmi-vynosny-druh-podnikani

 

Stát k této činnosti ještě napomáhá tím, že podporuje činnost četných soukromých škol humanitárních oborů, jejichž absolventi jsou často v praxi nevyužitelní. Odcházejí tedy do neziskovek. Nedivme se tedy, že jejich počet roste. A pak představitelé téhož státu naříkají, že nám chybějí učňovské obory, noví zaměstnanci do průmyslu atd.. A máme to prý odstranit dovozem migrantů (vesměs inženýrů a doktorů z neevropských zemí), jejichž jedinou dosavadní praxí bylo často pasení koz či terorismus nebo jiná kriminální činnost v jejich vlasti. Čili tak, jak je dnes obvyklé, jednu chybu se snažíme napravit chybou další, až dochází k jejich řetězení a k vytváření problémů, jejichž řešení jde nad rámec možností našich představitelů. Kdyby ne, ušetřili by si takové problémy od samého počátku. A začali by třeba podporovat (spolu s podnikateli) rozvoj učňovského školství. To umožnily naše předchozí vlády po r. 89 rozvrátit a jejich zařízení rozkrást (budovy, zařízení a vybavení učňovských dílen atd.).

Není třeba být přitom a priori proti činnosti neziskových organizací. Ale za předem jasně stanovených podmínek, tj. při:
- stanovení úkolů, které je třeba řešit (a které naše ministerstva v odůvodněných případech
řešit nemohou);
- stanovení konečné částky k řešení každého konkrétního úkolu (bez ohledu na počet 
neziskovek, jež se jím budou zabývat. Když tam nezůstane žádoucí "vývar", jejich počet
se výrazně sníží. Když tam budeme ještě "přisypávat" jejich počet dále poroste, což se děje i 
nyní);
- stanovení jasných pravidel, registrace neziskovek a kontrola jejich financování a činnosti, a to 
přesně dle zákonů upravujících tuto činnost v USA.

Nazrála doba, kdy by se úpravou pravidel pro tzv. neziskovky měl zabývat parlament ČR. Je to zapotřebí. A iniciátorem a předkladatelem příslušného návrhu zákona by měl být nepochybně ministr financí. Uvolňování peněz z rozpočtu patří do jeho rezortu a docilování úspor ve státním rozpočtu zase do jeho předvolebního programu. Stačí, když se podívá na to, kolik peněz činnost "neziskovek" v ČR ročně stojí a porovná to s docílenými výsledky odvedenými pro tento stát a jeho obyvatele......

Facebook komentáře