Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Realita dnešních dnů + Voliči Miloše Zemana

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Miloš Zeman postupně přebírá presidentský úřad a celá země očekává zlepšení. On i ostatní občané by si měli uvědomit, co způsobilo selhání českého poměrného volebního systému.

Volič volí politické strany, nikoliv osobnosti. Volič a politik nemají vzájemnou vazbu. Schází odpovědnost politika.

 

 

  • realita-dnesnich-dnu-volici-milose-zemana

Z politických stran se staly firmy a volby obchodem. Financování stran se stalo zdrojem korupce.

Kandidátní listiny jsou sestavovány neprůhledně a otevírají pole působnosti lobbyistům.

V polistopadové době došlo ke zrušení mocenského monopolu jediné strany, ale tento monopol byl nahrazen oligopolem.

Český poměrný volební systém není poměrným. Neumožňuje vstup nových stran do politického systému. Neumožňuje nahradit zkompromitované politiky.

Vznik nestabilních vlád.

Systém nenutí politiky dlouhodobě rozumně hospodařit.

Vady systému jsou zabudovány do jeho základů a žádné posílení většinových prvků v rámci tohoto systému nepomůže.

Nynější vleklá politická krize je důsledkem defektní ústavy z roku 1992 a mnoho ekonomických problémů rovněž. Autoři ústavy se nechali bezhlavě inspirovat ústavou první republiky, která měla za dvacet let sedmnáct vlád. Ta zas se nechala inspirovat volebním systémem Rakouska, které mělo během let 1868 až 1918 dvacet devět vlád.

Vědecké frontě jsou příčiny krize jasné a je schopna navrhnout i optimální řešení, občanské opozici také. Miloši Zemane ! Jestli budete presidentem o kterém obyvatelé Českého státu sní záleží jen na vás. Budete mít tu odvahu?

Pokud chcete zvítězit obraťte se na odborníky a občanskou opozici. Nutně potřebujete vojáky do své armády. Opusťte stranická dogmata a postavte se do čela této „armády“.

Hs.

Voliči Miloše Zemana

Radim Valenčík

Jednu z nejpřesnějších reakcí na zvolení M. Zemana prezidentem jsem zaznamenal na Facebooku od A. P.: "Zvítězil zdravý selský rozum nad virtuálním fetišem stvořeným médii. Není všechno zlato, co se třpytí, ani nápisy u restaurací, kde se měly hlasy kandidáta Zemana proměňovat za pivo a becher zdarma nezabraly, ani 14 denní totální mediální výplach mozků, jednostranná kritika a podstrčené lži, či akce několika studentů s voličskými průkazy a fingovanou ztrátou OP.... Je ale pravda, že když kníže měl dlouhodobý průměr volitelnosti okolo 8 až 9 procent, tak firma PAR Agentura, která jej během 14 dnů stvořila jako posla z nebes bez chyby, odvedla svou práci na výbornou. 50x klamavá informace se po 51. stává pravdou. Nekritických fanatiků v dnešní nejisté době mezilidských vztahů, kteří uvěřili virtuální realitě, narostlo geometrickou řadou tisíce... a budou se muset smířit s realitou. Mějme se všichni zase rádi, nestrašme nesmysly a bláboly z médií, vždyť ani ten Zeman není taková "nestvůra", je to jeden z nás z masa a kostí, s chybami jako my. Člověk."

Teorii, kterou jsem prezentoval v článku Prezidentské volby a dobrá teorie (24.1.), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/191313-prezidentske-volby-a-dobra-teorie.html

lze v souladu s tím, jak se vyvíjí realita, kalibrovat takto: Naše země si stále ještě uchovává značnou úroveň vůči velmi intenzivní manipulaci. Z hlediska budoucího vývoje je velmi významné i to, že ti, co podporovali, či přesněji se rozhodli podpořit (a nebylo to pro ně vždy jednoduché) zvolení M. Zemana, dokázali obstát i v diskusních fórech na sociálních sítích, zejména FB.

Současně je však nutné říci na adresu těch, co volili Zemana (mezi které patřím a mezi které patrně patří i autor mnou citovaných řádků): Pro velkou část z nich to byla volba menšího zla. Dokonce lze říci - a to bez nadsázky - že o výsledku rozhodla volba menšího zla, nikoli uznání kvality zvolenéhovelkou částí těch, co ho volili. A to nikoli jen proto, že mediální masáží a dalšími marketingovými nástroji byl vytvořen obraz M. Zemana jako (jak uvádí A. P.) "nestvůry". Existují ještě další dvě významné příčiny, které by si měli uvědomit všichni voliči a příznivci M. Zemana, tedy ti, co k němu zaujímají kritický postojrezervovaný postoj, či se s ním nekriticky ztotožňují:

- M. Zeman dostatečně nedokázal čelit klientským sítím, tj. strukturám založeným na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. A podstatnou částí těchto struktur byl podporován jako "jejich" kandidát. Obyčejně se to zdůvodňuje tím, že oblast personální práce není jeho silnou stránkou. Konkrétnější příčinou je to, že je příliš důvěřivý vůči těm, co využívají určité zvýšené míry jeho ješitnosti (ta ovšem patří k přirození výbavě každého muže) a do vazeb napojených na uvedené struktury jej vtahují. (Zde lze počítat s tím, že přece jen již nabyl určité zkušenosti a že "vysočinská dekontaminace" mu umožnila získat určitý nadhled a přehled.)

- Struktury založené na vzájemném krytí mají jak horizontální rozměr, tak i rozměr vertikální. Horizontální rozměr struktur založených na vzájemném krytí je dán tím, že se v národním měřítku propojují nad různými typy polarizace společnosti (např. levice - pravice, pro a proti EU atd.) a různé střety využívají jen jako kouř k maskování lumpáren. Vertikální rozměr je dánnadnárodním propojením a prostřednictvím nich se rozehrávají i zneužívají globální střety, resp. jejich promítání do lokálních poměrů. Z tohoto hlediska svým způsobem platí, že polarita Havel-Klaus souvisí i s polaritou Zeman-Schwarzenberg. Chtě nechtě každý reprezentuje určitý typ těchto struktur založených na vzájemném krytí lumpáren různého druhu či úrovně. A vymanit se z tohoto vlivu není pro nikoho jednoduché. (Mj. i vzhledem k předcházejícímu bodu).

Z toho vyplývá následující:

- Ten, kdo M. Zemanovi fandí, protože si ho váží, by mu měl v rámci svých možností, a to i kritickými prostoji ke konkrétním otázkám, napomoci k tomu, aby nepodléhal různým vlivům pocházejících ze struktur založených na vzájemném krytí lumpáren.

- Ten, kdo si zvykl, že lze těžit ze společnosti napojením na struktury založené na vzájemném krytí lumpáren, by si měl uvědomit, že všechno má své meze, že nelze považovat za normální to, co normální není a že určité omezení role struktur založených na vzájemném krytí lumpáren, které u nás narušily základní funkce státu, je úkolem, který se bude muset řešit.

- Zejména by pak všichni, co volili M. Zemana a uchovali si trochu rozumu i slušnosti, měli pochopit ty, co jej nevolili z pozice odpůrců korupce a klientelismu. To by otevřelo cestu tlakům, které by již M. Zeman a jeho okolí nemuseli ustát.

Po určitou dobu lze ještě očekávat vyhrocování konfrontace ze strany určitých skupin odpůrců M. Zemana. I pokud se stávající konfrontační atmosféra uklidní (což není stoprocentně jisté), bude nadále doutnat právě proto, že bude existovat určité napětí mezi horizontálně a vertikálně orientovanými strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Toto napětí může přerůst kdykoli ve velký konflikt, pokud by M. Zeman nedokázal penetraci různých klientských vlivů dostatečně čelit. Pak to, co "neprošlo", může projít. A na to někteří již nyní hrají. 

zdroj:http://www.zrcadleninovedoby.cz/?e=160

Facebook komentáře