Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Referendum

Naše země je postavena na zkreslené legislativě, chatrné kontrole dodržování této legislativy, rozkrádání státu, a takto můžeme pokračovat dál.

Nechávám úplně mimo, do jaké míry je to následek nevědomosti, ideologie či úmyslu. Neklidné klima se projevuje ve všech sférách našeho života.

 

Společným jmenovatelem je zklamání z vývoje ve společnosti, zklamání ze slibovaného kapitalismu a úbytek životních jistot. Zhoršení individuální bezpečnosti, rozmach kriminality, rozkvět alkoholismu a drog. Zoufalý výhled velké části mladých nadějných lidí, dramatický růst politického pnutí ve světě, ekonomická krize, míra dostupnosti zdravotní péče a kvalita potravin.

  • referendum

 

Výše uvedené skutečnosti jsou jen průřezem toho, čím naše společnost prochází, a neblýská se na lepší časy. Všeobecné referendum není předání moci lůze, jak mnozí rádi říkají, ale možnost lidí vyjádřit se, podílet se na fungování společnosti, zapojit se aktivně do politiky. Měli bychom si všichni uvědomit, že přímá demokracie může být zcela nepochybně opravdovým lékem na výše citovaný marasmus, a to tím, že vyvolá v dnešní době dočista mizivý zájem občanů o politiku a v prvé řadě pocit zodpovědnosti samotných politiků za jejich jednání. Ono s nadsázkou lze konstatovat, že když občanům politici nevěří, tak by bylo snad lepší vyměnit lid.

Lid má mít podle mého soudu právo vykonávat efektivní kontrolní moc nad parlamentem. To je nezpochybnitelný fakt a posílení demokracie, na které by měly mít zájem všechny politické strany, ačkoliv může prosáknout určitá nevole od jistých politiků, protože by se mohlo odhalit tunelování nebo by to mohlo zkřížit plány různých lobbistů.

Občané musí mít možnost rozhodovat, samozřejmě ne otázky, které jdou proti demokracii, ty, co porušují základní lidská práva, zasahují do mezinárodního práva, do moci soudní. Je nepravděpodobné, že by všelidové hlasování bylo vyhlašováno víckrát než jednou během volebního období. Nutno dodat, že občané dosud v referendu rozhodovali pouze jednou, a to o přistoupení k EU někdy před dvanácti lety.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře