Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Projev armádního generála, předsedy Státní rady a Rady ministrů Raula Castra na rozloučenou s jeho Svatostí Benediktem XVI., 28. března 2012

  • castro_papez
Svatosti,

od Vašeho příjezdu na kubánskou půdu Vás náš lid přijal a dnes se s Vámi loučí s pocity úcty a lásky.

Vaše návštěva proběhla v ovzduší vzájemného porozumění. Vaše setkání s Kubánci Vám dalo příležitost lépe nás poznat a konstatovat oprávněnost našich záměrů.

Kuba si vytyčila za svůj hlavní cíl plnou důstojnost člověka. Uvědomujeme si, že se buduje nejen na materiálních základech, nýbrž i na duchovních hodnotách jako ušlechtilost, solidarita, smysl pro spravedlnost, nezištnost, vzájemná úcta, čestnost a úcta k pravdě

Konat obecné dobro byla zásada, kterou jsme se naučili od otce Félixe Varely. Poté napsal José Martí, že „být vzdělaní je jediný způsob, jak být volní" a vyzval nás, abychom si „vydobyli plnou spravedlnost".

Přikládáme nejvyšší důležitost rodině, přikláníme se ke všemu, co ji povznáší, a klademe na privilegované místo roli rodičů při výchově dětí. Pečujeme o dětství jako o naši největší naději a bez jakéhokoli paternalismu povzbuzujeme mládež ke svobodné a tvůrčí účasti na realizaci naší společnosti.

Vážíme si vlasteneckého příspěvku kubánské emigrace, počínaje rozhodujícím přínosem naší nezávislosti od tabákových dělníků z Tampy a Cayo Hueso a všech, kdo byli oporou tužeb José Martího, až po ty, kteří dnes odmítají každého, kdo Kubu napadá a manipuluje otázkou migrace k politickým účelům. Vyvíjíme dlouhodobě úsilí o plnou normalizaci vztahů Kuby a její emigrace, která cítí lásku k vlasti a ke svým rodinám, a vedeni společnou vůlí našeho Národa v něm budeme pokračovat.

Toto je spravedlivý lid, hrdý na statečnost svých pěti synů, odsouzených za boj proti biči terorismu a obranu pravdy, která je na jejich straně každou minutu jejich nezaslouženého věznění, a soucítí s jejich trpícími rodinami.

Naše země cítí uspokojení nad skutečností, že patří k těm, které učinily nejvíce pro život, svobodu a lidskou důstojnost. Sdílíme přesvědčení, že jen mobilizace svědomí národů, vzájemná úcta, dialog a spolupráce umožní světu nalézt řešení nejzávažnějších problémů.

Svatosti,

nalezli jsme v mnohém hlubokou shodu, třebaže, jak je přirozené, si nemyslíme totéž o všech otázkách.

Kubánský lid, obětavý a vzdělaný, naslouchal velmi pozorně každému slovu, jímž k němu Vaše Svatost promlouvala.

Za Vaše rozhodnutí nás navštívit, za Vaše city náklonnosti vůči Kubáncům, na něž budeme vždy vzpomínat, Vám jménem Kuby i svým vlastním vyjadřuji naši hlubokou vděčnost a úctu.

Děkuji mnohokrát.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře