Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Tomáš Halík perlil. Na člověka jeho formátu je to hodně mimo mísu.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

K nedávnému zásahu Policie ČR v modlitebně muslimů se už vyjádřil kde kdo, avšak vyjádření kněze Halíka má mimořádnou dimenzi. Chtěl bych tímto pana Halíka ubezpečit (obávám se, že zdaleka nebudu sám), že muslimy v žádném případě nepovažuji za bratry a sestry už jenom proto, že nejsem věřící. Za další mne přímo uráží, jestliže pan Halík odsuzuje zásah policie jenom proto, že se v tu dobu konal muslimský obřad – čas modlitby. Zřejmě si pan Halík neuvědomuje rozdíl v postavení a činnosti obou subjektů ve společnosti, notabene je-li někdo ze subjektu podezřelý z páchání trestné činnosti.

  • tomas-halik-perlil-na-cloveka-jeho-formatu-je-to-hodne-mimo-misu

Muslimové jsou pro občany ČR stále jen cizinci, kteří by měli s úctou a pokorou respektovat platné zákony a společenské normy České republiky, jakkoliv (zatím) není důvod se proti jejich existenci výrazně vymezovat. Zatím, protože plíživost islámu a jeho nebezpečí cestou migrace muslimů do zemí Evropy, resp. jejich teroristické tendence a civilizaci vzdálené náboženské praktiky a zvyklosti islámu, jsou stejně nebezpečné jako jiná, společensky nebezpečná trestná činnost. Slova pana Halíka, jako že zásah policie ČR byl hřích, který jako každý čin zraňuje, rozněcuje nenávist a provokuje ducha pomsty jsou snad poplatná u běžných nábožensky založených věřících, ale v případě muslimů jsou pro většinu občanů zkušenosti až příliš velké na to, abychom je bagatelizovali z pohledu pana Halíka, který k tomu říká: „ Věřím, že křesťané i muslimové budou schopni jasně odmítnout především ve vlastních řadách všechny projevy extremismu a neúcty k druhým a tím nejlépe dokážou, že není třeba zásahů světské moci!“ Tak tomu se říká „zbožné přání“, kterému může věřit jen sám pan Halík, případně jeho ovečky.

Je poněkud zarážející, že pan Halík akceptuje muslimy jako bratry a sestry, kteří jsou (podle jeho vidění) ve své podstatě mírumilovnými a zbožnými lidmi, přičemž vůbec neakceptuje nebezpečí, které zdaleka nelze považovat za ojedinělé výstřelky nebo klukovinu, kdy stačí výtržníkům pohrozit a oni se dobrovolně umoudří. Chápu, že ne všichni muslimové jsou stejné nátury, resp. inklinují k veřejným násilnostem a terorismu. Jenže velmi akční skupiny muslimů jsou ochotny jménem Alláha vraždit, zabíjet, ničit, terorizovat lidi. Hovoří o tom ve svých odpovědích nejeden z dotázaných v reakci na slova kněze Halíka (www.parlamentnilisty.cz/politika/poslanecka-snemovna/Chce-Tomas-Halik-znasilnovani-ceskych-zen-Okamura-knize-i-Cunek-se-vyjadrili-k-razii-u-ceskych-muslimu-317996) . Příkladů z celého světa je bezpočet. Jenže co naplat, pan Halík, katolický kněz, vysoký představitel ČKA, totiž podporuje nejen muslimy, ale i výstavbu mešit a mineratů. Tím je jeho dvojrole víceméně vysvětlena.

To ovšem nic nemění na věci, jak chce pan Halík vysvětlit či omluvit jednání „bratrů a sester muslimů“ v rámci jejich praktikování islámu, které, pokud on sám uznává světovou populaci za civilizovanou, je v zásadním rozporu s lidskými morálními vlastnostmi civilizované společnosti . Uvědomuje si pan Halík, že jednání muslimů při výkonu svých náboženských praktik, zvyklostí a obyčejů (viz případ dívky v Austrálii) je na naše podmínky trestné? Jak by asi reagoval v případě, že tyto praktiky budou muslimští imigranti uplatňovat v naší společnosti, která je bude, z hlediska platných zákonů, posuzovat jako trestnou činnost a budou za to trestně stíhání a souzeni? Bude je pan Halík rovněž považovat za „ bratry a sestry“, věřit v jejich nevinnost, bude je obhajovat, nebo jejich počínání jako křesťan odsoudí?

Mohu pochopit jeho pohnutky z pozice kněze, ale nejsem si jistý, zda jsou jeho pohnutky v souladu s křesťanským náboženstvím. Jako by si chtěl muslimy z neznámých důvodů předcházet, resp. si to s nimi „nerozházet“ (nevidím důvod ani pro jednu z variant), ale obhajovat je v naději, že je v silách všechny problémy praktikované v naší společnosti si to „jen tak vyříkat“ a ono se to napraví, je holý nesmysl. Zkušenosti, které má naše společnost s romskou komunitou to jasně dosvědčuje. Ano, všichni nejsou zlí a špatní, jenže to nejsou oni, kteří dělají problémy, ale ta nepodstatná část vytváří napětí mezi etnikem bílých a snědých.

Problém je však také v tom, že i ti jinak spořádaní, bezproblémoví a slušní se v momentě, kdy se někdo z jejich etnika dostane do rozporu se zákonem, staví na jeho stranu, čímž se i oni dostávají do střetu se zákonem. Podobně to může vygradovat i v jinak klidné muslimské komunitě, pokud by k jednomu z nich došlo k zásahu bezpečnostních orgánů, tj. policie. Že se umí mstít, není pochyb, následky jejich reakce si nedovedu představit. Silně pochybuji, že by slova kněze Halíka natolik silně zapůsobila, že by díky jim bylo možné těmto nežádoucím nebo podobným konfliktům předcházet. Zkrátka, pan Halík si občas, resp. dost část nevidí do úst a jeho snaživé křesťanské perlení směrem k muslimskému etniku bylo hodně, ale opravdu hodně mimo mísu. O trapnosti ani nemluvím. O reakci na slova pana Halíka věrolomným vlastencem a Čechem, senilním knížetem K. Schwarzenbergem jen tolik, že lépe by se nevyjádřil ani poslední sedlák ze Zaprděné Lhoty. Marné, kníže je vždycky zhovadilostem blíže!

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře