Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Schwarzenberg alias Golem. Aneb, jak u značné části veřejnosti ztrácí sympatie

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Takový dojem na mne dělá Karel Schwarzenberg v dnešních dnech. V r. 1989 se K. Schwarzenberg vrátil do „své rodné vlasti“ v tu dobu pro většinu české veřejnosti jako ne příliš známá osoba. Do povědomí veřejnosti vstoupil svou účastí v listopadových revolučních dnech a především svou funkcí kancléře prezidenta Havla, kdy mu Havel vtiskl do čela onen pomyslný šém a Schwarzenbergův český Golém byl nastartován..

  • schwarzenberg-alias-golem-aneb-jak-u-znacne-casti-verejnosti-ztraci-sympatie

Nelze říci, že by do té doby nebyl aktivně činný, objektivně je třeba říct, že jeho osobní angažovanost v různých organizacích, nadacích apod. bylo poměrně velké. Není divu, člověk se stává osobností a středem pozornosti ne díky svým osobním hodnotám, ale díky bohatství, tedy majetkům a penězům, které vlastní. No a jestliže Karel Schwarzenberg, coby kníže hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů vlastnil (zdědil) jenom v Rakousku majetek cca za 400 milionů eur (dnes 10 miliard 800 milionů korun),není se co divit, že s takovým bohatstvím, notabene titulem knížete se stal minimálně evropskou celebritou. S těmito financemi vybavený pan kníže však neváhal požádat český stát o dotaci na opravy svých rybníků po povodni v r. 2002. Na tyto účely obdržel od ministerstva financí ČR dotace v celkové výši 4,5 milionů Kč (za nedodržení termínu kolaudace mu hrozilo vrácení celé dotace, avšak v tu dobu již fungující ministr financí Kalousek mu tuto povinnost velkoryse odpustil. Aby to pana knížete náhodou nezruinovalo!).

Pokud si člověk dá práci a nahlédne do biografie Karla Schwarzenberga podle Wikipedie pochopí, co je kníže za člověka a proč je takový, jaký je. Především, jakkoliv je k jeho osobě řada relevantních a opodstatněných výtek, jeho kariéru to nijak neovlivňuje, protože jsou ctěny nikoliv jeho vlastnosti, ale jak již bylo zmíněno, ceněny jsou jeho peníze, majetky a aristokratický původ. Ty mu otevřely cestu do světa politiky a jiných renomovaných kruhů a funkcí a jeho slabiny a nedostatky byly a jsou těmito hmotnými přednostmi potlačeny. Jeho bohatství také u mnoha našich lidí způsobilo nebezpečné ohýbání páteře a to až do pozice odřeného čela a neskutečný rozvoj nového politicko-sportovního odvětví – análpismu, česky řečeno řiťolezectví. Zvláště u lidí typu Kalouska, který se ujal faktického vedení TOP 09 jako ocenění od samotného K. Schwarzenberga, který jako lídr TOP 09 byl jen nepostradatelným maskotem při zakládání politické strany TOP 09 a politiky, kterou byl Kalousek schopen prosazovat právě díky osobě a finančně-majetkového krytí Karla Schwarzenberga. Jinými slovy, nebýt Schwarzenberga, není Kalousek, není TOP 09 a naopak!

Karel Schwarzenberg čelil mnoha vážným výtkám a kritikám, ale na jeho postavení to nemělo de facto žádný vliv. A to přesto, že některé záležitosti hraničily, nebo dokonce překročily rámec zákona. Jeho časté faux pas, vulgarita a jeho jím nekontrolované nebo nekoordinované projevy a netaktnosti, byly zaznamenány nejen na naší politické a veřejné scéně, ale i v zahraničí. Na příklad jeho známé všudepospávání není podle kritiků jen záležitostí domácí politiky, ale bylo zaznamenáno i ve světě. Podle zpráv Schwarzenberga přemohla dřímota na Bělehradském bezpečnostním fóru za přítomnosti sedmdesáti dalších státníků.

Co se však přes všechny oprávněné výtky a kritiky na způsobu jednání, mluvy, pospávání a vystupování Schwarzenberga změnilo? Nic. Není totiž třeba něco měnit. Jemu to nevadí, snad mu to dokonce vyhovuje a mnohdy to má pro jeho osobu i jisté pozitivní výhody (obdiv mentálně ujetých intelektuálů a studentů). A komu to vadí (například mě), má smůlu. Skálou nelze pohnout, jedině ji odstřelit. Stejně tak jje to se Schwarzenbergem, který si už ze všeho dělá pr..l, pardon srandu, jenom svoje slova se snaží prosazovat se vší vážností, v krajním případě jimi alespoň jistou část veřejnosti provokuje.

Je všeobecně známo, že K. Schwarzenberg je praktikující (nebo ne?) katolík, inklinující ke katolicismu, odtud i jeho podpora církevním restitucím. Kromě toho má k restitucím mimořádný poměr už proto, že i jeho rodu (z jiné větvě) byly majetky zabaveny. Rozdíl je však v tom, že zatím co majetky rodu Schwarzenbergů byly legitimní a nezpochybnitelné, o majetcích církve se to totéž říci nedá. Je také krví Němec, byť rozený v ČSR ( Praha 1937), jeho rodové vazby na Německo a Rakousko jsou známy, nemluvě o skutečnosti, že otec jeho manželky byl velkým stoupencem Adolfa Hitlera, byl v Rakousku členem ilegální nacistické NSDAP a velitelem vojsk SA. Lze se divit, že má kníže tak kladný vztah k sudetoněmeckému landsmašaftu, notabene, má–li jeho adoptivní setra za manžela von Petzolda, šéfa sudetských Němců.

Tyto rodinné záležitosti se promítají i na současném postoji K. Schwarzenberga k Rusku, které jako geopolitický subjekt evidentně nenávidí a proto vytrvale prohlašuje Rusko za agresora, původce ukrajinských událostí, Putina má za představitele dobře vyškoleného agenta KGB (toto uznání může být Putinovi ctí) s cíli uchvátit či zmocnit se Ukrajiny, event. s možností další expanze do Evropy. ( Mj. představitelé západních států , především USA, nejsou proškoleni svými orgány?) Schwarzenbergovy úvahy, prognózy, domněnky a podezření, často přecházejíci v nekorektní, ničím nepodložené obviňování se pro něj stává chorobnou demagogií, plynoucí z jeho postavení nejen prozápadně orientovaného politika, ale také známého podporovatele sudetoněmeckých zájmů. Odtud pramení zášť a nenávist k Rusku, odtud jeho výzvy k vojenským opatřením, tvrdým ekonomickým a jiným sankcím, odtud jeho kladný poměr a podpora současných fašistických, nelegálních, nikým nevolených představitelů Ukrajiny. Nebo také: vrána k vráně sedá!

Schwarzenbergovo ego je u některých lidí stále impozantní. Dokazuje to i jeho nedávná kandidatura a poměrně těsná prohra v přímé volbě prezidenta ČR. To ovšem bylo před více jak rokem. Dnes velká část občanů, např. podle názorů čtenářů Parlamentích lisgtů na internetu mají k Schwarzenbergovi zcela opačný názor. Jako příklad uvedu, že názory čtenářů PL v diskuzi k článku „Schwarzenberg v rádiu říkal, kdo nejvíc trpěl při vítězství nad Hitlerem. Rusové, možná vás to nepotěší!“ (http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Schwarzenberg-v-radiu-rikal-kdo-nejvic-trpel-pri-vitezstvi-nad-Hitlerem-Rusove-mozna-vas-to-nepotesi-318755) V daný okamžik v počtu 609 diskusních příspěvků je 90 % z nich nesouhlasných, kriticky se vyjadřující k panu Schwarzenbergovi a jeho počínání. Že to nejsou poznámky lichotivé, je nasnadě!

Škoda, že pan Schwarzenberg není schopen k těmto diskuzím obrátit svou pozornost a reagovat na ně. Domnívám se, že by jej to již dávno dohnalo k zalezení do nějaké nory a čekat, až se nejhorší přežene a přijdou lepší časy. Leč to jsou ty momenty, které pana knížete Schwarzenberga nezajímají, protože necítí potřebu na ně reagovat. Lidově se tomu říká,že na to „háže bobek“! Je si dostatečně jistý v kramflekách, dostatečně jistý podporou západních politiků, ale také několika málo, zato vlivných lidí a politiků doma a celkovou evropskou i zaoceánskou proukrajinskou podporou i prozápadně orientovaných sdělovacích prostředků. To jsou subjekty či prostředky, které mu dávají volnost a jistotu, že může kázat jakékoliv magořiny, zhovadilosti, provokace, urážky a pomluvy s vědomím, že na knížete Karla Schwarzenberga dnes nikdo nemá.

Jestliže jsem v úvodu připodobnil Karla Schwarzenberga coby Goléma myslím, že je to přesně vystiženo. S Havlovým virtuálním šémem kráčí Schwarzenbergův Golém napříč politickým spektrem, podupává všechny nesouhlasy a kritiku veřejnosti. Jestliže vytýká Putinovi nějakou jeho umanutost v (pozitivních či obranářských) činech a krocích, stejně umanutě a bohužel nebezpečně, jde za svými cíly i sám Schwarzenberg. K lítosti nás občanů k cílům, se kterými se občané (až na výjimky) z velké části zásadně neztotožňují! (PS: blíže zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg)

Facebook komentáře