Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Rusofil Štětina má strach z Ruska, ale i o Rusko!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Tento výrok pana senátora Štětiny mi připomíná ono známé z Třískova filmu: „Nechci žalovat, ale říct to musím“. Jinými slovy, pan senátor mluví o proradných a prolhaných Rusech, zná jejich imperialistický scénář a úmysly ale aby nebyl považován za nepřítele Ruska dodává, že to co říká, nevyplývá z nenávisti k Rusku, dokonce prý k ruskému lidu má dobrý vztah. Říkat něco je však jedno, činy a postoje je věc druhá.

Je to farizejské a pokrytecké jednání, plný vychloubání se znalostí Ruska a mentality Rusů, z níž jak sláma z bot trčí upřímná nenávist k Putinovi a představitelům Ruska, kteří prý mají na mysli jen imperiální a uchvatitelskou politiku.

  • rusofil-stetina-ma-strach-z-ruska-ale-i-o-rusko

Podíváme-li se na tyto skutečnosti z jiného úhlu pohledu, vyjde nám z toho resumé, že pan Štětina svými proklamacemi totálně ohlupuje české občany. Jeho dvojaký přístup k Rusku, vládě a k jeho lidu, stejně jako urážlivé názory na jeho (jejich) charakter a morálku, tj. imperialistické, uchvatitelské záměry a prolhanost je podle mne přímo s prominutím na přes držku. O vztazích a poměrech k opačné polaritě politického myšlení, tj. vztahy k západním zemím, USA pod., pan senátor nemluví, Není třeba, protože všechno, co řekne směrem k Rusku jasně napovídá, co tím sleduje, odkud vane vítr a komu jeho činnost slouží. Je to trapné, když se o Rusku vyslovuje ve smyslu jeho imperialistických a uchvatitelských zájmech a nemluví, ani nezmíní zcela relevantní, prokazatelné a reálné imperialistické tendence USA v čele s prezidentem Obamou. Je až sprosté a urážející když předkládá veřejnosti svoje pochybné zkušenosti a fakta o Čečensku, Gruzii apod., ale už ani slovem nezmíní stovky vojenských základen US Army po celém světě, tisíce kilometrů vzdálených od USA a že tedy přítomnost USA není žádná bratrská pomoc, ale vyložená invaze k získání pozic za účelem změnit režim ve prospěch USA s cílem zmocnit se místních zdrojů surovin. Chce-li pan senátor tuto americkou politiku dávat do souvislostí s kroky Ruska, potažmo prezidenta Putina, pak je pan Štětina ubožák, který patří do Bohnic a ne do Senátu.

Pan Štětina, znalec, odborník a zkušený válečný zpravodaj se nám snaží namluvit, že prožil dvacet válek! Možná jsem hloupý, nevzdělaný, neinformovaný, zabedněný a nežijící v realitě posledních 25 let, ale nepamatuji, že by ve světě existovalo 20 válek takového významu, kterým pan Štětina přikládá svou zpravodajskou činnost. Pan Štětina nejen zveličuje události, nejen dává na odiv svou „mimořádně záslužnou činnost válečného zpravodaje“, jak se nám snaží vnutit svou účastí na dvaceti válkách, pan senátor Štětina, coby pokrytec a zavilý antikomunista, je neskutečně prohnaný lhář! Přesto, že je dostatek důkazů o účasti USA na událostech na Ukrajině např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=BABXj2nNO8k a řada dalších faktů, pan Štětina umanutě drze a provokativně lže o roli Ruska na Ukrajině. Proukrajinsky (nejen proukrajinsky, ale především jednoznačně prozápadně) smýšlející Štětina ohlupuje občany, že cituji : „ Tvrzení o tom, že to (na Ukrajině) způsobili nacisté je účelová lež, pěstovaná ruskou Federální službou bezpečnosti“ a dodává, že se osobně seznámil s lidmi z Pravého sektoru a zjistil, že jsou to sice tvrdí a radikální jedinci, ale nejsou to žádní nacisté (vrána k vráně sedá…!) Takže jediní špatní jsou kdo, pane Štětino? No jasně, Rusové, kteří celé události na Ukrajině zinscenovali, vyvolali a způsobili a jsou za to odpovědni!

Jak si pan Štětina odporuje, dokazuje svými slovy: „ Všichni diplomati na světě lžou, ale veřejně to nevyučují, že se lhát nemá. V tom je ruská lež jiná a docela se jim to daří,“ říká Štětina. V čem je ruská lež jiná, pan Štětina neobjasnil. Vadí? Nevadí, vždyť jde „jenom“ o bohapustou lež! Tvrzením, že všichni diplomati na světě lžou připustil, že lžou i Američané a ti lžou ze všech nejvíce, jenže tato lež panu Štětinovi nevadí, naopak, je mu zřejmě příjemná. Člověk by málem došel k závěru, že jediným pravdomluvným je jeho maličkost Štětina! Není sice diplomat, ale zase je to válečný zpravodaj, účastník ve dvaceti válkách a to už přece něco znamená!

A zkuste věřit - nevěřit jeho hrdinným činům: „Zažil jsem dvacet válek, ale tak masové vraždění jsem neviděl. Poprvé, když jsme je tam pomáhali obvazovat, jsem si uvědomil, co je to tratoliště krve.“ K tomu jen dodávám, že je to lež jako věž, neboť to odporuje skutečnosati, kterou sám nedávno popsal. V souvislosti s událostmi na Majdanu, kterých byl údajně přítomen totiž řekl, že se v tu dobu zdržoval v hotelu, odkud sledoval události a odkud také viděl, že bylo střeleno asi dvacet, možná dvacet pět lidí. Zda byli postřelení či zabiti však vzhledem k místu, kde se zdržoval, tedy v padesát metrů vzdáleném hotelu, nemohl potvrdit! Dnes už dokonce mluví o tom, že v tu dobu pomáhal obvazovat raněné! Bože, co ten člověk všechno nepodstoupí pro zkoušené a trpící Ukrajince! Opravdový hrdina!

V jakých že to válkách se pan Štětina exponoval jako válečný zpravodaj, když pro něj 25 mrtvých znamená masové vraždění s tratolištěm krve? Je pan Štětina vůbec při smyslech, ví co říká, co píše, co mluví když sděluje takové bláboly? Co je však nejhorší, že se s těmito smyšlenými a lživými báchorkami vnucuje občanům na besedách. Nepochybuji, že mu řada lidí uvěří, nemaje jiné informace z druhé strany barigády. Je to stejné svinstvo, jako když pan Paumr, spolubojovník bratrů Mašínů, vyprávěl mladým lidem o hrdinství, které údajně podstoupili v boji proti totalitě a komunismu!

Pan Štětina, jak jsem již zmínil, je senátorem za TOP09, mj. bývalý spolupracovník StB je prostě člověk, který všeude byl, všechno zná a všechno ví. Podle toho také pronáší neuvěřitelné fakta a skutečnosti tedy ne spekulace, to by si zřejmě nedovolil, co všechno mají Rusové za lubem. Podle něj jde o klasický scénář, kdy ruská vláda lže, aby přesvědčila svět, že Čečenci jsou teroristé. Jaká nestydatá lež! Nyní se zase snaží své občany i svět přesvědčit, že Ukrajinu ovládají nacisté a fašisté. „Lež je součástí ruské politiky,“ dodal Jaromír Štětina. Znamená to, že dva usvědčení atentátníci loňského marathonu v americkém Bostnu nebyli (dva bratři) Čečenci (kdo tedy?), že na událostech a bojích na Ukrajině se nezúčastnli žádní “banderovci”, že se tam vůbec nezúčastnili příslušníci neonacistického Pravého sektoru (to nejsou žádní nacisté!!!), že tam nebojovali najatí žoldáci s jiných zemí atd. To všechno jsou marginální pomluvy a lži, a pokud by se tam i snad náhodou tito lidé vyskytli, byla by to jen pouhá shoda okolností, objasnil by nám senátor Štětina.

Veskrze prolhaný antikomunista senátor Štětina, hrdina dnešních Ukrajinských dnů, senátor za TOP09, mj. člen KSČ od r. 1965 do r. 1968, bývalý spolupracovník StB, ( k jeho upřímnosti, čestnosti a pravdomluvnosti poznamenávám, že v autobiografii http://www.top09.cz/osobnosti/jaromir-stetina-940.html to však náš hrdina neuvádí ), který místo práce v Senátu prý za své peníze a ve svém volnu (!!!) se obětavě zúčastňuje nebezpečných událostí, aby nás občany přesvědčil o prolhanosti a nepřátelských úmyslech Ruska a prezidenta Putina a ocenil USA, západní státy a EU v jejich snahách o prosazování demokracie a boje za svobodu! Zda také o udržení míru v Evropě si však vzhledem k probíhajícím událostem na Ukrajině nejsem vůbec jistý!

Díky pane senátore, lži nejen od Vás posloucháme už dvacet pět let, ty Vaše dnešní ujeté super lži už fakt nepotřebujeme vůbec.

Jiří B a ť a , 16. dubna 2014

Facebook komentáře