Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Principál Hrušínský: dotace jsou škůdce umění, tomu našemu naopak dotace prospívají, proto je pro nás podpora (dotace) od HMP nezbytná!

Hodnocení uživatelů:  / 4
NejhoršíNejlepší 

Pan Jan Hrušínský, principál Divadla na Jezerce, nepodařený syn hereckého barda a člověčího genia Rudolfa Hrušínského má, na rozdíl od svého otce, jednu nepěknou vlastnost a sice, že rád kritizuje vše, co jen trochu zavání érou bývalého režimu. Jaksi mu nedochází, že režim, byť pod kuratelou komunistů, umožnil jeho otci herecky, ale také lidsky vyniknout, že navzdory synem tolik nenáviděného režimu, mu umožnil mít rodinu, v níž vychoval své syny. Pohříchu ten mladší se v dospělosti a ve značně jiném společenském režimu, projevil velmi osobitým, morálně značně odlišným charakterem.

  • principal-hrusinsky-dotace-jsou-skudce-umeni-tomu-nasemu-naopak-dotace-prospivaji-proto-je-pro-nas-podpora-dotace-od-hmp-nezbytna

 

Ten amoralismus pana J. Hrušínského spočívá v tom, že s velkým sebevědomím a nadutostí, které mu umožňuje téměř fanatická přízeň jisté společensky-politického občanského seskupení, veřejně publikovaného jako „pražská kavárna“, kritizuje kde co a kde koho, především pak samotného prezidenta, v neposlední řadě také premiéra. Vůbec nejde panu Hrušínskému nějak odepírat právo na názor a kritiku, žijeme přece v demokratické společnosti. Alespoň to tak pan Hrušínský a jeho přátelé tvrdí, protože jak jinak by mohli mít obavy z ohrožení demokracie v ČR, že? To, jakým způsobem se „otírá“ o pana prezidenta, jak jej zesměšňuje, jak se vyjadřuje k jeho zdravotnímu stavu a jeho politickým názorům a činům, je něco, s čím by jeho otec rozhodně nesouhlasil a co by jistě velmi tvrdě odsoudil. Zdá se však, že na tom, jak by pan otec na projevy a názory reagoval, pana syna nezajímá a je mu to lhostejné. Přesto, je-li potřeba, rád si na otce vzpomene, aby se holedbal jeho pozitivním hereckým a lidským charakterem.

Je tu však ze strany pana J. Hrušínského svým způsobem nejen zajímavá, ale také velmi pozoruhodná, z jistého pohledu pravdivá a potřebná kritika, která však ztrácí svůj efekt v okamžiku, když si uvědomíme, jak pan Hrušínský jiným káže vodu a sám pije víno! Nejen že je to od něho nehorázná drzost, ale dostatečně jasně to dokazuje jeho bezcharakternost a již zmíněnou amorálnost. Jde totiž o jeho názor na dotace pro divadelní subjekty a kritická slova, které pronesl pro rádio ZET, kdy tyto dotace označil za škůdce kvalitního umění, který brání přirozenému zániku divadel. Výsledkem pak je podle principála Hrušínského, předotovanost a nevyváženost tržního prostředí.

To jsou sice velmi pozoruhodná a možno říct racionální slova, nicméně to má jeden velký háček. Autor těchto slov na jedné straně řekněme oprávněně kritizuje subjekty, které natahují ruce po dotacích, na druhé straně sám o ně bez skrupulí a drze žádá! To je ta Hrušínského morální „vychcanost“ (sorry jako), když poukazuje na nešvary těch druhých a sám není o nic lepší (spíše ještě horší)! Nutno poznamenat, že pan principál Hrušínský není v žádostech o dotace žádný troškař. Jen pro názornost: V letech 2018 a 2019 Hrušínského jeho DNJ žádalo více než 21 milionů Kč (resp. 10,737.000 Kč, resp. 10,491.000 Kč), přičemž v obou případech uspělo s relativně uspokojivým výsledkem, když ve zmíněných letech obdrželo 3 miliony korun. Dodejme, že vyčíslené náklady na provoz Divadla Na Jezerce byly v r. 2019 celkem 27,211.000 Kč a principál Hrušínský tak od Prahy požadoval 38,5 procenta vynaložených nákladů.

Pokud posoudíme výše dotací, které pan Hrušínský předložil HMP a výše, které byly DNJ přiřknuty můžeme se domnívat, že „toho zas tolik nedostal“. To je sice pravda, ale

je tu jistý faktor, který nelze přehlédnout ani jej bagatelizovat. K tomu, aby pro Divadlo na Jezerce pan Hrušínský obdržel dotace, musel také předložit žádost, v níž se mj. píše, že „ DNJ nechce zvyšovat ceny vstupného, přestože náklady na tvorbu inscenací a provoz se neustále zvyšují, a proto připomíná, že pro splnění dramaturgického cíle a zachování nesporné kvality scény je podpora HMP nezbytná." Pan principál dále poznamenává, že potřeba grantové podpory je o to naléhavější, že po deseti letech vypověděl spolupráci generální partner! Takže také proto dotace jeho DNJ ANO, ovšem ostatním už NE!

Z toho by bylo možné vyvodit, že žádost o přidělením dotace lze do jisté míry chápat jako potřebu pro zajištění existence a působnosti divadla. Tak tomu ovšem není, protože obdrželo-li Divadlo na Jezerce na léta 2018, resp. 2019 dotace pouze ve výši 3 miliony Kč a přesto nezkrachovalo, pak si zcela jistě pan principál přišel na pěkný balík! Z hlediska nejen ekonomického, ale především morálního je nad slunce jasné, že pan Hrušínský svými nadhodnocenými žádostmi (co kdyby se třeba tzv. zadařilo?) „dojí“ rozpočet HMP! Tady je patrná ona amorálnost a bezcharakternost principála Hrušínského, který kritizuje existenci dotací jako škůdce kvalitního umění, který brání přirozenému zániku divadel, výsledkem čehož je pak podle principála Hrušínského předotovanost a nevyváženost tržního prostředí. Jakoby říkal, že o co méně by se dostalo dotací jiným subjektům (což by v podstatě vedlo k jejich krachu), o to menší by byla také konkurence a víc by také mohl chtít od HMP pro sebe!

Není pochyb o tom, že dotace jsou krajně nespravedlivé s ohledem na jiné subjekty, (z jiných oblastí působení), které pokud na sebe nevydělají, zkrachují. Jim totiž nikdo neposkytne milionové dotace i když je třeba chápat, že divadlo a kultura všeobecně má, na rozdíl třeba od stavebních či řemeslných firem, přece jenom jisté společenské upřednostnění. Což ovšem neznamená, že se budou dotace pro divadla a ostatní kulturu zneužívat podobným způsobem, jak nám ji předvádí demokrat a užvaněný kritik a (a)moralista principál Hrušínský!

Jiří B a ť a , 29. srpna 2019

Facebook komentáře