Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pane ministře Schwarzenbergu, výjimečně s Vámi souhlasím!

  • schwarzenberg_sp
Pan ministr Schwarzenberg v rozhovoru pro sobotní PRÁVO  (2.6.2012) odpověděl na řadu otázek, mj. i na téma církevních restitucí. V této souvislosti na podotázku redaktora ,  „že  nejde jen o vracený ( požadovaný) majetek, ale i tu velkorysou (ze strany vlády) finanční náhradu“ pan kníže odpověděl, zřejmě aniž by si uvědomil význam a pravdu svých slov,  toto:

„ Ta (finanční náhrada) odpovídá nevydanému majetku. Musíme si uvědomit, že tu jde o otázku práva. To si musíme uvědomit, protože stále žijeme v domnění, že co si nakrademe, to si ponecháme. Pak se nemůžeme divit, že politici mají takové špatné návyky!“K tomu mohu položit jedinou otázku: Máte tím na mysli, pane ministře, politiky, kteří rozkradli bohatství tohoto státu? Jestliže ano, pak v tom případě máte svatou pravdu, pane ministře!

Jen musím uvést na pravou míru, že pan ministr nemá na mysli „to ukradené“, co ukradli nebo jinak zpronevěřili politici a jejich kumpáni od r. 1990, ale že tento výrok se „výhradně“ vztahuje na majetek církve, údajně „ukradený“ státem, potažmo komunisty!

Pan ministr to má jasné. Jednak zřejmě jen on ví, jaká je přesná hodnota nevydaného majetku, notabene zřejmě i ví zcela přesně, o jaký majetek celkem jde. Že ze strany vlády, potažmo církve, není nikdo schopen doložit relevantní seznam skutečného majetku církve, podle něhož by bylo možné případně (ale protiprávně)  majetek vracet, natož uvést (nikoliv odhadovat) jeho cenu, pana ministra nikterak neznepokojuje. On ví, co říká, doložit to ovšem nemůže, což ovšem není podstatné, protože, jak už je v tomto státě v poslední době zvykem, oni mají přece vždy pravdu i když lžou!

Vezmu-li pana ministra za slovo, pak jeho výše uvedený názor lze použít jako protizbraň jeho vlastním slovům, které vyřknul. Neboť pokud by mělo být naplněno jeho zbožné přání o čemsi nakradeném a jeho vrácení, bylo by možné tento názor aplikovat i na jím vyslovené konstatování (a jistě věděl  o čem mluví) o tom, proč mají politici takové špatné návyky. To, v kontextu jeho slov, lze spatřovat v přiznání, že politici kradou v domnění, že si to ponechají. A to by, podle něj, neměli! I v tomto případě má pan ministr echt pravdu!

Jsem tedy zvědav, jak by pan ministr Schwarzenberg chtěl dojít k naplnění svých „ušlechtilých, uvědomělých a mravokárných“ slov ze strany politiků, o kterých veřejně prohlašuje, že díky špatným návykům kradou a přimět je k tomu,  že by  to „nakradené“ měli vrátit? Zvláště, jak pan ministr důrazně poznamenává, že tu jde o „otázku práva“. Já bych ještě dodal, že i o morálku! Jenže v politice platí zásada, že slova se mluví, voda plyne a od slov k užitečným a správným činům je hrozně daleko a právo? Zapomeňte! Lidově se tomu říká, že si dotyčná osoba „pustila hubu na špacír“. Ne jinak tomu bude u pana knížete.

Jenže  ono to má i druhou stránku, protože pokud někdo mluví (nebo dokonce tvrdí) něco, co není reálné, potažmo pravda, potom lže. I zde mohu chytit pana ministra za slovo o špatných návicích a prohlásit, že „kdo lže, ten i krade“. V tom případě to ovšem jde i na vrub jeho knížecí milosti, protože i on je  politik, dokonce ze stejné branže, která dnes vládne, proč se vymezovat proti všeobecným návykům politiků, když je to pro ně příznačné či typické, i když  odsouzeníhodné.  Zřejmě i u něj  převažuje jistota, že není všechno tak horké, jak se zdá a že tedy  slova o „pravdě“ (a lásce) si můžeme nechat zdát, i když někteří, když se jim to hodí,  ji s oblibou a často připomínají. Vždyť od toho jsou politici, že ano?

Už se těším, jak pan ministr Schwarzenberg důrazně apeluje na politiky, hlavně ty své, koaliční, aby zpytovali své svědomí a co nakradli, aby čestně vrátili! Což by bezpochyby mělo velmi pozitivní dopad na státní kasu a rozpočet, který by se navrácením našimi politiky blíže nespecifikovaného „ukradeného“ (v tomto případě rozuměj peníze) významně posílil, protože jde řádově o několik desítek, ne-li stovek miliard korun! Mělo by to bez pardonu platit i na všechny ostatní politiky, tedy i na ty bývalé, kteří se všichni společně zasloužili o vytunelování a rozkradení všeho, co nám tu ti „zatracení“ komunisté nechali a že toho nebylo málo! A nejen vrátit, ale i stejně důrazně je poslat do tepláků!

Pochybovat o tom nelze, protože to přiznal i sám pan ministr Schwarzenberg. Jenže je  to všechno  úplně mimo mísu když víme, že něco jiného se mluví (byť je to svatosvatá pravda) a zcela jiného dělá. Konec konců zkušeností s vládou a politiky máme na rozdávání, jenže kdo by o to stál, že ano? Tím více když víme, že je to vláda  nedůvěryhodná, zkorumpovaná a profláknutá  a přesto rozhoduje o osudech milionů občanů! Jo, ještě jsem zapomněl, že je to vláda rozpočtové odpovědnosti. Pan premiér mi na můj kritický dopis s výzvou na odstoupení mj.  odpověděl: „ …jsem si plně vědom odpovědnosti, kterou mám za ekonomický vývoj a stav naší společnosti, ne všechny problémy však lze vyřešit najednou a zcela“. Takže můžeme být klidní, oni nás do pekel dovedou ne najednou, ale postupně na etapy a zcela zodpovědně. Otázka zůstává, jak to bude s tím „nakradeným“? Jak s tím církevním tak i s tím ostatním.

4. června 2012                                                                                                   Jiří  B a ť a

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře