Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Nebezpečné není jen náledí…

  • bata-blog
Zima se přihlásila ve své plné síle a sněhu je všude víc než dost.

V plné míře se již projevily problémy s úklidem sněhu. A nejen na chodnících a silnicích. Jeden „fenomén" zimy však byl opomenut. Sníh, který je předmětem zájmu, neleží jenom na chodnících a vozovkách (nebo jiných veřejných komunikacích), ale leží také na střechách. Vím, nic objevného, leč má to svoje specifika. Sníh na střechách je totiž svým způsobem stejně nebezpečný, jako na zemi. S tím rozdílem, že přijde-li na věc, nepadá člověk na zem, ale na zem padá sníh. A snad každý uzná, že je něco jiného, padá-li sníh ve formě vloček, nebo ve formě sněhové „masy" (případně laviny), čítající i několik metráků. Notabene může spadnout jak na lidi, tak dopravní prostředky či jiné objekty. S tímto „fenoménem"však jaksi pan poslanec Kubera nepočítal. Asi to bude tím, že málokdy zvedne hlavu výše, než k pultu sněmovní lavice, nebo mikrofonu.

V posledních dnech podala TV jasný důkaz toho, co může taková masa sněhu, spadlá ze střechy domu, způsobit. Několik totálně zničených osobních automobilů, dokonce zranění lidé, mezi nimi děti! Co s tím? Nabízí se stejné dilema, jako s chodníky, i když ve volně navázané glose (blogu v BL) Pavla Herzána, je zde přece jenom odpovědný subjekt poněkud jednoznačnější: majitel domu. Tomu asi sotva kdo „odpáře" jeho povinnost zabezpečit bezpečnost chodců a uživatelů chodníků či majitelů zaparkovaných vozidel, neboť chtít např. po chodcích, aby nechodili po chodníku před jeho domem (notabene, který už podle pana Kubery je majetkem města či obce a majitel domu k němu nemá ze zákona povinnost), nebo po majitelích vozidel, parkujících v ulici, aby svá auta přeparkovali do míst, kde podobné nebezpečí nehrozí, by asi vyvolalo nemalé pozdvižení, ne-li skandál. Jistě, i na tyto případy je nějakým předpisem či vyhláškou nějak pamatováno, ale jak se plní? Není totiž snadné ani jednoduché odstranit převislý sníh, či sníh, který může ze střechy spadnout jej odstranit, mnohdy jen za použití techniky. Dalo by se říci: jejich (majitelů domů) věc, naše (ne)zbytečná starost. Zdaleka tak tomu není.

Jisté řešení  by zde bylo, jenže realizovatelné tak maximálně do příští zimy. Všichni víme, že šikmé střechy mají na svém kraji tzv. zarážky. Neznám specifické či odborné názvosloví, což ovšem není podstatné. Tyto zarážky „mají" zamezit sesuvu a následně pádu sněhu ze střechy. To lze považovat za dostatečné, pokud je sněhu „přiměřeně", je-li sněhu tolik, že ani tyto zarážky neplní svou funkci, je třeba učinit opatření. Jestliže dnes tyto zarážky mají výšku cca 15 cm nad krytinou střechy (přesné rozměry neznám, nejsem klempíř-pokrývač) a nejsou-li sto udržet masy sněhu, je třeba střechy opatřit takovými zarážkami (svými rozměry, případně provedením) aby k sesuvu masy sněhu nemohlo dojít. Může to být místo 15 cm třeba 30 nebo 50 cm na krytinou střechy, mohou být i širší, či jinak upravené, zkrátka takové, aby pravděpodobnost sesutí sněhu byla co nejmenší. Je to technická záležitost, ani ne moc složitá, ba ani enormě drahá a vzhledem k důležitosti, ale především k omezení rizika sesuvu a neblahým následkům pádu masy sněhu ze střechy na chodníky či vozovky, by měla být přijata taková včasná opatření, aby se tomuto riziku předešlo.  Už vidím, resp. slyším majitele domů, jak mi spílají. Nuže, je-li jim milejší popotahování u soudu za způsobené škody či zranění (v horším  případě i smrti), nechť se na takové opatření vykašlou. Vždyť o nic nejde, jen o mezilidské vztahy a ohleduplnost! K tomu jen malou poznámku: takové opatření by se mělo vztahovat jen na střechy domů v lokalitách, kde je předpoklad větší frekvence chodců či pravidelné (časté) parkování vozidel. Tedy především frekventovaných ulic v centru měst či obcí.

Neodpustím si však jeden poznatek. Ve zmíněné TV reportáži, ve které byly záběry padajících mas sněhu na zaparkované osobní automobily, bylo mj. zmíněno, že je třeba odstraňovat převisy sněhu (nebo vůbec sníh na střechách jako takový) s tím, že nebezpečná místa, s předpokladem či možností sesuvu sněhu ze střechy, mají být označeny bezpečnostními páskami s výstrahou (podobnými, jako používají např. vodaři plynaři při výkopových pracech, ohraničující rozsáhlost prací a znamenající zákaz vstupu nepovolaným osobám). To samo osobě je myšlenka sice dobrá, občan či občané jsou informováni o zákazu vstupu  a možného nebezpečí, jenže věc je složitější, než se zdá.

Jak bylo v  reportáži řečeno ( nejspíše jistým představitelem veřejné správy), takto označené území prý musí být řádně ohlášeno jako „zábor veřejného prostranství". Pokud ten, kdo o tento záměr nepožádá, tj. není-li mu vydáno povolení k záboru veřejného prostranství, a  prostranství takto označí, dopouští se přestupku a vystavuje se správnímu postihu (pokutě). Nevím, zda orgány veřejné správy budou v takových případech brát zřetel na tzv. riziko z   prodlení,ale následky mohou být někdy až tragické.. Nastane-li situace, že. hrozí nebezpečí sesuvu sněhu ze střechy např. ve večerních hodinách či ve dny pracovního klidu, jak může majitel domu či jiná osoba provést potřebné úkony, nejsou-li úřední hodiny? Nebo i jinak, má-li dotyčná povinná osoba na „ouřad" daleko, notabene nevlastní osobní vozidlo, či v dané lokalitě se nenachází MHD, jak má včas a bez prodlení nahlásit potřebu záboru veřejného prostranství,  hrozí-li akutní nebezpečí sesuvu sněhu ze střechy? A navíc pokuta? Takto bychom mohli pokračovat, aniž bychom si mohli na konci odpovědět, jak tyto problémy řešit. Nicméně jak z úst představitele „ouřadu" vyplynulo, naznačil jen základní povinnost občana směrem k „ouřadu", tj. jeho povinnost ohlásit zábor veřejného prostranství. Ty,ty,ty, občane, jestli neohlásíš zábor, tak máš smůlu! Vím, trochu nadsazené, ale vystihuje to postoj úředníka k občanovi, bez bližšího chápání souvislostí a problémů, do kterých se ten který občan může dostat, notabene s nejlepším úmyslem, předejít nejhoršímu! A úplně nakonec jn dovětek, že ačkoliv majitel domu již nemusí čistit chodník před jeho domem, v případě odstraňování (shozu) sněhu ze střech jej to čištění asi nemine! Nebo to bude zase na vlastníku komunikace? Fakt, sám nevím, kdo co bude v tomto případě povinen.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře