Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hrušky a jablka v jednom koši od pana Horáčka.

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

I pan Horáček se chce zřejmě  zviditelnit, byť mu to, myslím, není vůbec, ale vůbec zapotřebí. Ale budiž, na tom není nic špatného, pokud to zviditelnění nemá jistý,  poněkud  diskutabilní charakter  A to se také stalo. Pan Horáček se totiž chytil, jak  je dnes velmi módní, slov prezidenta Zemana k dosud doznívajícím událostem v Paříži a otázce imigrace a přistěhovalců.

  • hrusky-a-jablka-v-jednom-kosi-od-pana-horacka

     Podle pana Horáčka řekl M. Zeman následující: „ … jejich původními zeměmi nadále zůstávají Alžír, Libye nebo, chcete-li, Mali z prostého důvodu, že je tam jakási genetická závislost. Čech zůstává Čechem i tehdy, když žije ve Francii. Zatímco v případě Čechů není problém odlišné kultury, Čech se ve Francii dokáže skvěle adaptovat, viz Milan Kundera, tak lidé z těchto zemí zmíněnou adaptační schopnost nemají. To není kritika, to je konstatování.“ A k tomu dodal, že pokud tito lidé nedokáží přijmout pravidla hostitelské země, měli by se vrátit do své původní vlasti.  Pro mne a snad i mnohé čtenáře je toto konstatování naprosto jasné (aspoň já se domnívám, že to tak čtenáři také budou chápat) a já se sním plně ztotožňuji, nicméně pan Horáček v tom vidí problém. Zda opodstatněný, posuďte sami.

     Pan Horáček především zpochybňuje Zemanovy „nějaké arbitrární parametry“. Tyto parametry však jsou v podstatě základními podmínkami pro bezproblémové spolužití přistěhovalců do ČR, ovšem podle podle pana Horáčka by prý měly neoprávněně a nespravedlivě dopad v tom, jak říká o sobě pan Horáček, „že pokud já nepřijímám pravidla hostitelské země, budu se muset asi spakovat a mazat!“  Ano, tak by to mělo být a to by mělo platit, jenže pan Horáček , aby to poněkud zdramatizoval, odbočil od prezidentem zmíněné problematiky běženců, resp. imigrantů nebo přistěhovalců muslimské národnosti a příměr otočil na svou osobu a rodinu. Pan Horáček, jak vyplývá z jeho poněkud neurovnané popisky, má zajímavý mezinárodní rodokmen, na kterém se snaží napadnout, znehodnotit názor či výrok  prezidenta Zemana, nebo o něm aspoň diskutovat. Babička pana Horáčka totiž  přišla do Česka (přesněji Československa) z Jekatěrinburgu, jedna z jeho prababiček byla z Německa, další zase z Portugalska a pan Horáček se naprosto hloupě až idiotsky  ptá : „ Kam mě tedy pošlou a v jakých částech?“  Proč by tak tomu mělo být, když je řeč úplně o něčem jiném? To ví jen pan Horáček.

     Aby toho nebylo málo, aby ještě více zpochybnil (zesměšnil či spíše znevážil) Zemanovo konstatování , přikládá další, stejně hloupé a naprosto irelevantní příklady jiných osob, jako např. „Segrada, jehož pradědeček přišel na Valašsko z Lombardie, avšak pradědečkův dědeček dorazil do Lombardie ze Španělska? Kam asi pošlou našeho geneticky závislého klavíristu Steinsdörfera, kam Klause, Pitharta, Uhdeho, Weigela, kam Davida Kollera, kam... prakticky jakéhokoli Čecha, protože žádný z nás není ‚geneticky nezávislý‘?“ poukazuje pan Horáček na možný zádrhel v prezidentově nápadu. Jde však skutečně o prezidentův zádrhel, nebo Horáčkovo úmyslné míchání jablek s hruškami?

     Je s podivem, že jinak vysoce inteligentní pan Horáček dovede sklouznout na takové ubohé klišé znevěrohodňovat vyjádření prezidenta Zemana. Prezident Miloš Zeman ve svém konstatování zmiňuje problematiku s očekávanou imigrací a přistěhovalectvím muslimů do Evropy, včetně s největší pravděpodobností (na přání, ne-li příkaz EU) i do Česka, ovšem pan Horáček do tohoto (případného a jistě ne malého problému) úmyslně zatahuje záležitostí´stávajících občanů České republiky s trvalou státní příslušností k ČR, kteří však nejen že mají cizí příjmení, ale mnohdy i z historicky dávné doby zřejmě i cizí původ. O těchto lidech však ze strany pana prezidenta nepadlo ani slovo, leč proč by si pan chytrý Horáček nekopl do prezidentova kotníku, když se mu tato možnost nabízí.

     Pan Horáček,  dosud se  nijak zvlášť veřejně nevyjadřující, či lépe řečeno otevřeně nevymezující proti prezidentovi Zemanovi, jako by tímto rádoby kritickým postojem chtěl podpořit ty (zoufalce a užitečné idioty), kteří se tak vehementně snaží o Zemanovu dehonestaci s cílem dosáhnout jeho odvolání.  Nejsem si jistý, že pan Horáček bude číst tyto řádky, nicméně snad prostřednictvím jeho přátel se o obsahu článku dozví. Mohli by mu tedy předat tento vzkaz:

     Prezident Zeman se vyjádřil k možným problémům v souvislosti s očekávanou masovou imigrací běženců- muslimů z islámských států, s čímž souvisí i jejich způsob života, kultura, tradice a především islámské náboženství, které sebou nese řadu pro evropany nepřijatelných prvků. V této souvislosti je reálné nebezpečí jednak životní nepřizpůsobivosti těchto přistěhovalců na evropské potažmo české podmínky, ale i vynucování realizování či praktikování islámského náboženství. Vzhledem k mezinárodním zkušenostem je zde reálné nebezpečí možné radikalizace těchto občanů a možného teroru na naše občany v případě odmítání konvertizace k islámu. Páně Horáčkovo poukazování na původ svůj či jiných známých osob, coby stávajících  českých  státních příslušníků, je naprosto ubohé, nepatřičné a zcela jistě  pana Horáčka nehodné!

     Je otázka, zda pan Horáček chce svým postojem toto nebezpečí  bagatelizovat a tak nepřímo islám uznávat a podporovat, nebo tak činí z osobních důvodů  vůči prezidentovi Zemanovi, nebo falešné loajality s odpůrci prezidenta. Že  zaměňuje prezidentovo zmíněné nemalé riziko a podmíněnost pobytu přistěhovalců v ČR, s jejich případným praktikováním islámu, potažmo z toho nevylučující možnost (pravděpodobnost) nebezpečí teroru,  by si občan mohl také vysvětlovat tak, že pan Horáček je na straně islámu a teroru! Pokud se mýlím, měl by svůj postoj k slovům prezidenta Zemana buďto vysvětlit, nebo aspoň přehodnotit. Myslím, že pan Horáček má natolik intelektu, že by se mohl a měl k problému přistěhovalců-muslimů blíže a čestně vyjádřit (a prababičky a strýce do toho již více nezatahovat)!

Facebook komentáře