Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Dopis ministru zahraničích věcí ČR Zaorálkovi

Hodnocení uživatelů:  / 14
NejhoršíNejlepší 

Pane Lubomíre Zaorálku,

ministře zahraničních věci ČR.

Dovolte mi, abych Vám vyjádřil lítost nad Vašim značně omezeným uvažováním. To, že jaksi nezvládáte imigrační politiku mne neudivuje, protože Vy toho nezvládáte v zahraniční politice (spolu s vnitřní) daleko víc. Ale abych byl konkrétní, k věci:

  • dopis-ministru-zahranicich-veci-cr-zaoralkovi

Podle Vašeho mizerného, prounijně a prozápadně řiťolezeckou rétorikou silně ovlivněného názoru v otázce migrace a prosazování multikulturalismu v Evropě konstatujete, že Muslimské společnosti stojí před výzvou, jak propojit náboženské normy s individuálními svobodami a debatou o tom, jak vedle sebe mohou fungovat různé kultury a náboženství ; “Především je s podivem, že celou tuto záležitost osobně a svérázně stavíte do této situace přesto, že v ČR silně převažuje názor občanů, který vyloženě s imigrací nesouhlasí, je antimuslimský, případně antiislámistický a který vyjadřuje oprávněné obavy ne jen z případného pobytu těchto migrantů u nás, ale v celé EU. Je odvážné až provokativní Vaše tvrzení, že „ Je jasné, že vzhledem k tomu, že muslimské komunity jsou a dále budou důležitou součástí evropských společností, výsledek této debaty bude důležitý i pro nás". To je opravdu troufalé konstatování.

Ptám se, kde berete tu jistotu, neřku-li drzost tvrdit, že muslimské komunity jsou a budou důležitou součástí evropských společností? To, že takto uvažuje několik silně psychicky narušených a tedy zdravého rozumu postrádajících jedinců v EU, kteří se za nemalý jidášský peníz nechali ovlivnit zákeřnou politickou rétorikou americké administrativy, usilující o ovládnutí Evropy pomoc í integrace muslimských národů však ještě neznamená, že s těmito úvahami a tendencemi také souhlasí miliony občanů Evropy. Chápu, že nemáte zájem slyšet, registrovat a už vůbec ne respektovat názory občanů, protože ti Vám slávu ani peníze nezaručí, ale to neznamená, že jejich názory nejsou pro Vás důležité. S naprostým klidem a suverénně konstatujete, že  Evropa vnímala islám dlouhou dobu jako sousedící svět, nyní jsou vša k muslimové sousedy Evropanů ve stejných městech i ulicích“. A to je to, co naše občany, ale i občany Evropy přímo děsí.

Je od Vás neskutečně pokrytecké a licoměrné když říkáte  Lidé jsou znepokojeni, protože cítí, že nedostávají odpovědi na mnoho otázek o islámu, které je jako nemuslimy zajímají," a přesto je Vám naprosto lhostejná skutečnost, že lidé nevyjadřují obavy z neznalosti islámu, ale z nezájmu o směšován&ia cute; obou kultur, tedy o ten Váš multikulturalismus, prosazovaný západními politickými kruhy. Pokud se domníváte, že "Musíme ale rozlišit mezi extremismem izolovaných skupin a jedinců a obavami mírumilovných občanů, kteří pouze vyjadřují své znepokojení založené na omezených informacích, které dostávají z médií,“ pak Vás musím vyvést z hl ubokého omylu. Podstata není v tom, že občané mají podle Vás značně omezené informace, podstata je v tragických zkušenostech s dosavadní existencí migrantů muslimské národnosti s převahou islámského náboženství, které latentně skrývají řadu radikálních islamistů, z nichž se později podle potřeby rekrutují teroristé.

V této souvislosti si dovoluji Vám doporučit nejen naslouchat falešným a licoměrným řečem představitelů EU, ale také si pozorně všímat a čerpat poznatky a skutečnosti z řady video dokumentů, které Vás mohou, či lépe řečeno by měly probudit z prozápadního přístupu a letargie k událostem, které už dnes, lapidárně řečeno, nahánějí strach z Vámi prosazované všeobecné multikulti integrace.

Úplně mimo mísu je Vaše konstatování, pane ministře, že  V Česku i dalších evropských zemích se objevují politici, kteří se snaží na obavách lidí získat politické body. V České republice jsou jedinci a skupiny, které využívají xenofobní nálady pro své politické ambice." Tyto falešné úvahy Vás zřejmě ujišťují v názoru, že Vámi proklamované skutečnosti stran potřebného multikulturalismu jsou správné, přičemž se dopouštíte neskutečného , neřku-li tragického omylu. Politiky, kteří zastávají opoziční názor, kteří nesouhlasí s imigrací a případným multikulturalismem hodnotíte jako lidí sbírající politické body, ale nezřídka je považujete za xenofoby, rasisty, odpůrce soužití jiných kultur i když přiznáváte, že debata o islámu je často vypjatá a obtížná, zejména kvůli migrační krizi, násilí v některých blízkovýchodních zemích a teroristickým útokům.

A to jsou právě ty hlavní důvody a podstata toho, proč nejen naši občané odmítají Váš evropský multikulturalismus, který nedává žádnou jistotu, že život těchto kultur bude bezproblémový, i když z dosud dostupných informací (a není jich, jak se mylně domníváte málo) víme, čeho je islám a jeho radikální představitelé schopni.

Pane ministře, nemohu než konstatovat, že kromě jiných tendencí je právě Vámi prosazovaná, EU protlačovaná multikulturalistická politika je v rozporu s názory a představami velké většiny občanů ČR. Jako čelný představitel ČSSD máte ve svém programu řadu cílů, které se vaší straně nedaří k plné spokojenosti voličů plnit. K tomu jste si mimo program vzali za své prosadit multikulturalismus nejen v ČR, ale podporujete jeho realisaci v cel é Evropě. To, že odmítáte kvóty neznamená, že odmítáte islamismus, potažmo multikulturismus v Česku, ale právě naopak. Občané, resp. voliči však nejsou hloupí, jak se možná domníváte a proto je nepodceňujte v tom, že vám ve volbách nevystaví účet. Nechci být škodolibý, pane ministře, ale pokud zůstanete Vy i vaše ČSSD na stávajících pozicích, nečekejte, že budete slavit úspěch, jako při posledních volbách.

Jen na závěrem připomínám staré pravdivé přísloví, že „Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě“! Kéž by Vám to také něco napovědělo. S nadějí lepších zítřků bez muslimů a islámu a bez toho, že se budete (budeme) víc zabývat obavami lidí z islámu, než obav vlastních občanů, kteří jsou Vám vzdálenější, než za řiťolezeckou loajalitu a jidášké peníze ochraňovaní muslimové.                             

Jiří B a ť a, 24. dubna 2016

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 Jaroslav Martínek 2016-04-25 23:02
Připojuji podpis.

Facebook komentáře