Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

A je to tady: období slibů, pomluv a kamufláží, období podzimních voleb.

 

V lidském životě se opakují jisté periodiky, některé monotónní, jiné veselé a bujaré. Jsou však i takové, které člověk respektuje nebo také ne a to podle toho, jak se dívá na svět kolem sebe, jak vnímá současnost a hlavně, co se pro občany dělá či nedělá. Jsou to období voleb, období, kdy politici opět potřebují své voliče, aby na ně po volbách na 3 a půl roku zase zapomínali. Jednou jsou to volby hlavní, tedy parlamentní, podruhé senátní a do krajských zastupitelstev. Začátkem roku, po čtyřech letech pak také volby prezidentské, z vůle lidu přímé.

  • a-je-to-tady-obdobi-slibu-pomluv-a-kamuflazi-obdobi-podzimnich-voleb

Přípravy na takové, v tomto případě podzimní, tedy krajské volby, jsou zpravidla pozvolné, hlavní masáže voličů  pak přicházejí několik týdnů před konáním voleb. Konec konců jako u každých voleb. Ty časy právě přicházejí, je totiž cca 14 dnů do konání říjnových krajských voleb 2012. A to se člověk už ani nestačí divit, kolik pravd, polopravd a lží se volič, v rámci předvolebních masáží (kampaní) dozvídá. U těch pravd to bývá vždy problematické, protože by měly vycházet z úspěchů, kterých zastupitelé evidentně dosáhli a popravdě řečeno, jakkoliv se snaží své úspěchy glorifikovat, je jich poskrovnu. V oblasti polopravd je situace lepší, zde se mohou prezentovat úspěchy a neúspěchy, mnohdy lze  využít i formu zdůvodňováním relativně objektivních příčin. Ale všemu dominují nepravdy, obecně řečeno lži. To lze doložit např. úvodním heslem ve Volebním magazínu 2012 ODS nadutým „„Neřečníme, PRACUJEME!“ a v témže plátku i úvodním vstupem premiéra Petra Nečase, který „práší“ (píše):

     „…krajské volby v říjnu 2012 budou především střetem odpovědné politiky s populismem.“ Z toho lze vyvodit, že P. Nečas hodnotí a srovnává dosavadní „odpovědnou politiku ODS“ s populismem, když má na mysli opozici, jmenovitě ČSSD. Jinými slovy, vše co vychází z řad opozice (ČSSD) jsou zřejmě jen „pěkná, sladká, líbivá, ale nesplnitelná slova“ (lidově se to nazývá blá, blá, blá), zatímco ODS praktikuje co slovo, to reálný (podle nich dokonce odpovědný) čin. Ano, výsledky můžeme pociťovat dnes a denně všude, kde žije obyčejný český člověk, nejlépe však na sociálních dopadech z dílny koaliční vlády a ODS.  Dále premiér sděluje, že:

     „ Chtěl bych přitom zdůraznit, že na celostátní politiku nemají (krajské volby)žádný vliv“. To je jednoznačný premiérův úhybný manévr, čímž chce říci, že jakkoliv se (zřejmě podle možného očekávání) mohou poměry v zastupitelstvech změnit, tedy že by případně ODS neuspěla tak, jak tomu bylo dříve, že by to celostátní politiku ODS nijak neovlivnilo. Není to pravda a pan premiér to ví moc dobře. Protože nebude-li shoda mezi vládou a vedením krajů, bude vážně narušena politika a stabilita vlády.  Takže aby dodal sobě i ODS (falešné) jistoty, raději  předesílá tuto kamuflážní hlášku dříve, než ji občan pozná na vlastní kůži. Premiér ve svých vzletných slovech pokračuje:

     „ Právě proto je účast v těchto volbách důležitá, protože jak se ukazuje, sociální demokracie se v řadě krajů chovala velmi nezodpovědně!“  Tak to jsou, jak se říká, slova do rvačky! Ta zatracená ČSSD kazí na co sáhne a jak uvádí   PetrNečas „…ČSSD se v řadě krajů chovala velmi nezodpovědně. Kraje se zadlužovaly rychleji než ústřední vládní orgány, zvyšovaly výdaje na vlastní spotřebu, na rozdíl  od státní správy i na platy svých úředníků, zatímco na investiční rozvoj neziskového sektoru, školství nebo sociálních služeb je snižovaly!“ Tak nevím, zda mne šálí zrak, bdím nebo sním? To myslí pan premiér vážně? No samozřejmě, vždyť on nikdy nelže, nic si nevymýšlí, on je vždy „pan čistý, čestný, odpovědný“! Uf, nějak mi tuhnou prsty, když to píši, ale pojďme dál.

     Lze panu předsedovi ODS taktně, ale důrazně připomenout, že jím jmenované a také řízené ústřední vládní orgány (rozuměj vláda,  ministerstva a podřízené orgány) nezvládají výběr daní, nedaří se snížit státní dluh,  uregulovat dluhovou službu, vláda, která nemá finance na důchody, ale sami si dávají statisícové odměny a  omezují výdaje na sociální politiku, na policii, na budování dálnic, na školy a zdravotnictví, vláda, která musí  prodávat akcie, aby posílila státní rozpočet, že vláda škrtá, omezuje a krátí různé výdaje, které mají vliv na chod KZ atd., si pan předseda ODS dovolí tvrdit, že ona je zodpovědná, zatímco opozice v čele ČSSD je na svých krajských postech nezodpovědná. Nějak panu premiérovi uniká, že na mnoha KZ dosud (dokonce několik volebních období) existuje koalice ODS-ČSSD a že tudíž je-li něco shnilého v krajském zastupitelstvu, jsou to právě tyto koaliční tandemy. To  už nevzpomínám korupci, kmotry, lobbiyng, ProMoPro  a jiné „politické fauxpas“! Jak se říká, „Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde!“ Sám nepokousán si pak hraje na hrdinu. Pojďme však dál v silných slovech, kterými se snaží předseda ODS P. Nečas „ukonejšit“ rozhněvaných 80 % občanů.

    „ Česká republika si nezaslouží  opakování „oranžové tsunami“! Chce tím snad premiér říci, že je lepší další „nálet modrých ptáků“, po kterých zůstává (stejně jako po holubech) země (pos….) pokálená , víte co myslím? „Opačná cesta (cesta ČSSD) je ustoupit z reforem, zrychlovat zadlužování, dramaticky zvyšovat daně  a zadělávat tak na obrovské problémy v blízké budoucnosti. To je cesta české levice!“, dodává předseda ODS. Tak toho abychom se opravdu báli. Jen mne napadá, nepíše-li  pan premiér náhodu o samotné ODS, resp. o  koaliční vládě, v níž se ODS snaží hrát „první housle“, i když jim do toho více než je zdrávo, vrže TOP09?

     „ Považujeme za alarmující“, čílí se pan premiér, předseda ODS, „ že ČSSD v řadě krajů spolupracuje s nereformovatelnými komunisty. Naším cílem bude tyto oranžovo-rudé kartely rozbít a v krajích nepřipustit!“ Tož tak, spolupráci už povyšuje na kartely, o stejném způsobu „spolupráce“ ODS-TOP09-LIDEM však hovoří jako o koalici. Podivné má pan premiér srovnání. Notabene, že by se spolupráci, vyvolané potřebami z výsledků voleb hodil přívlastek „kartely“ si myslím, je poněkud mimo mísu! Pan premiér vědomě podsouvá nemravnost ČSSD, protože jsou s KSČM v některých případech krajů v koalici a zapomíná, že komunisté jsou legitimní, parlamentní politickou stranou, která na „katastrofálním stavu ekonomiky a společnosti“ v ČR má ten nejmenší podíl! Měl by si uvědomit, že KSČM získává stále lepší pozice i zásluhou vládní politiky a ODS samotné. Na druhé straně stejně lze považovat za alarmující fakt, že ODS spolu s TOP09 spolupracuje s nelegitimně, volbami nezvolenou, samozvanou, uzurpátorskou politickou pidistranou LIDEM, která je všechny, tj. vládu, drží jakž takž nad vodou (ne-li pod krkem)? To pan premiér považuje za normální? Takový „kartel“ je přípustný? To je snad podle pana předsedy  férové, demokratické a legitimní?

     „Občanská demokratická strana postavila kvalitní kandidáty na hejtmany a hejtmanky. Je mezi nimi řada nových tváří…“. Opravdu? O tom dá dost silně pochybovat. Závěrem pan premiér, předseda ODS Petr Nečas konstatuje: „ Hlas pro kandidáty ODS je hlasem pro odpovědnou politiku!“ K tomu lze jen dodat, že má-li na mysli stejně odpovědnou politiku, jakou praktikovala ODS do dnešních dnů, pak Bůh s námi a zlí (vláda)  pryč!

4. října 2012                                                                                                                       Jiří  B a ť a

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře