Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Slovo o hymně

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

První hymnou SSSR byla Internacionála. Když Stalin usoudil, že dělníci již mají moc pevně v rukou, rozhodl hymnu změnit.

Za jeho osobního dozoru byla v druhé polovině roku 1943 vyhlášena soutěž na hymnu novou, jíž se účastnilo přes 20 nejlepších spisovatelů a skladatelů. Zvítězil válečný reportér a spisovatel kpt. Sergej Vladimírovič Michalkov s Arménem mjr. Gabrielem Ureklianem. Melodii složil Alexandr Vasiljevič Alexandrov a 15. března 1944 byla státní hymna oficiálně vyhlášena.

  • slovo-o-hymne

Po Stalinově smrti a odhalení kultu osobnosti měla být hymna pozměněna. K tomu ale nedošlo, a hymnu hráli až do roku 1977 beze slov. V tomto roce ji Michalkov slabě pozměnil, zmizela zmínka o Stalinovi.

Ještě žije mnoho lidí, kteří si znění sovětské hymny pamatují i v originále, protože se zpívala při každé slavnostní příležitosti spolu s hymnou československou. Mladší si originál i s překlady mohou najít na Googlu, odkud pocházejí i další informace v článku. Uvádím však alespoň český překlad.

Neotřesitelný svaz svobodných republik stmelila na věky Veliká Rus.

Ať žije stvořený vůlí národů jednotný, mocný Sovětský svaz.

Sláva ti, naše svobodná vlasti, spolehlivá záruko přátelství národů!

Leninova strana je silou národa a vede nás k vítězství komunismu!

Skrz bouře nám svítilo slunce svobody a veliký Lenin nám ozářil cestu, národy podnítil ke správné

věci, nadchnul nás k práci a hrdinství! Sláva ti…

Ve vítězství nesmrtelných idejí komunismu vidíme budoucnost naší země, a rudému znaku naší

slavné vlasti budeme na věky bezmezně věrni! Sláva ti…

Po rozpadu SSSR byla v roce 1991 přijata za státní hymnu Patriotická píseň Michaila Glinky, která však neměla slova. Proto rozhodl ruský parlament o návratu Alexandrovovy melodie Hymny SSSR a ve veřejné soutěži ji Sergej Michalkov opatřil novými slovy. 20. prosince 2000 ji z iniciativy prezidenta Putina přijala ruská duma.

Zde jsou slova současné ruské hymny:

Rusko – náš posvátný stát,

Rusko – naše milovaná země.

Ohromná vůle, veliká sláva – To je tvůj věčný odkaz! Sláva tobě,

Vlasti naše svobodná,

Letitý svazek bratrských národů,

Národní moudrost daná nám předky!

Sláva tobě, zemi! Jsme na tebe hrdí!

Od jižních moří až do polárních krajin Táhnou se naše lesy a pole Jediná jsi na světě!

Jsi jedinečná – Bohem chráněná rodná zemi!

Sláva tobě, Vlasti naše svobodná…

Veliký prostor pro sny i život Otevírají nám budoucí léta.

Sílu nám dává věrnost Vlasti.

Tak bylo, tak je a navždy bude.

Sláva tobě, Vlasti naše svobodná…

Zamyslíme-li se nad slovy jak sovětské, tak i současné ruské hymny, pochopíme, jaký má význam pro občany státu. Se slovy hymny na rtech oslavovaly miliony sovětských vojáků vítězství nad fašistickým Německem, lidé se radovali z úspěchů při poválečné rekonstrukci země a do mysli se jim ukládala hrdost nad velikostí státu i (pochybnou) moudrostí svého velikého vůdce. I když v dobách kosmických úspěchů se slova již nezpívala, určitě tkvěla v paměti. V roce 1977 byla slova pozměněna a vydržela až do rozpadu SSSR.

Putin pochopil, že národní uvědomění je mocná zbraň držící stát pospolu. Za těch necelých 14 let od r. 2000 se hrdým Rusům, želícím ztrátu velmocenského postavení po rozpadu SSSR, opět vlila krev do srdcí. A je to právě tato karta, která stmeluje ruskou říši „ od jižních moří až do polárních krajin“ a dává Putinovi moc a sílu bránit obkličování své země a odolávat vnějším tlakům.

Rusové domov svůj nehledají. Vědí dobře, kde se nachází.

Ivo Krieshofer

Facebook komentáře