Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Voliči pravice jsou hloupější než voliči levice. Tvrdí to kanadská studie

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 
  • Neonazis
Ve většině sociologických studií vychází, že stoupenci pravicových stran jsou spíše movitější, vzdělanější a úspěšnější. Nechceme tuto představu nijak komentovat, jen přinášíme výsledky nejnovější studie, která tvrdí přesný opak ...

Příznivci pravice bývají méně inteligentní než voliči levice a ti, kteří měli sníženou dětskou inteligenci v dospělosti častěji projevují rasistické a sexistické chování. Konzervativní politika funguje jako brána pro předsudky - toto všechno tvrdí vlivný kanadský akademik.

Zámořská studie porovnávala výsledky několika studií srovnávajících výsledky testů dospělých a dětí. Celkem se pracovalo s dostatečně reprezentativním vzorkem 15 000 osob.

Podle autorů lidé s nižší inteligencí inklinují k pravicovým pohledům proto, že jim pomáhají cítit se v bezpečí. Zásadním zjištěním je, že na politických pravo-levých preferencích se téměř vůbec nepodílí typ vzdělání, rozhodující je vrozená inteligence. Velký vliv nemá ani společenský status. Studie vznikla pro vědecký časopis Psychological Science; podle ní je pravicové vidění světa cestou pro nacházení předsudků proti jiným skupinám, ať už jsou to rasy nebo skupiny s jinou sexuální orientací.

Kde není inteligence, tam přicházejí předsudky

Jsou předsudky opravdu zbytečné? Při prvním pohledu na neznámého člověka, dokud není čas na podrobnější poznání, nám pomáhají orientovat se v něm díky znakům, které si někam snadno zařadíme.

Inteligenční a poznávací schopnosti jsou zásadní pro to, jak vnímáme ostatní lidi. Díky nim k ostatním přistupujeme s otevřenou myslí, nebo už s připravenými předsudky. "Jedinci s nižšími kognitivními schopnostmi se přiklánějí spíše ke konzervativním (pravicovým) ideologiím, které se snaží udržet status quo", píše se ve studii. "Přináší jim to pocit pořádku."

Tato studie vznikla na Brock University v kanadském Ontariu. Jako podklady jí sloužily informace ze dvou britských prací z let 1958 a 1970, ve kterých byla hodnocena inteligence několika tisíc dětí ve věku deset a jedenáct let. Dvanáct let poté stejným dětem (nyní už dospělým) vědci položili otázky na jejich politické smýšlení. Ontarijská studie je první práce, která s těmito podklady nějak pracuje.

Jak se zkoumá pravicovost

Tazatelé v dospělosti odpovídali na otázky, které zkoumaly jejich pohled především na rasové stereotypy. Výsledky pak prošly porovnáním s americkou studií z roku 1986. Podle všech měřitelných parametrů vycházejí podobné výsledky: Je silná korelace mezi nízkou inteligencí v dětství i v dospělosti a pravicovými politickými názory. Podle autorů je pravicové uvažování součástí složitého vztahu, který vede k předsudkům. Slovy studie: "Konzervativní myšlení představuje cestu, po níž se s velkou pravděpodobností vydá dítě s nižší inteligencí."

Z toho vychází i pohled, kterým psychologové posuzují předsudky. Jsou podle nich trikem, kterým si méně inteligentní jedinci kompenzují svou neschopnost poznávat svět. Místo, aby komplexně pozorovali předmět poznání, pracují se zkratkou. Protože jejich mozek není schopen posoudit celou složitost problému, uchopí ho pomocí předsudku - tedy zjednodušeného poznání reality.

Studie však netvrdí, že by to bylo stoprocentní: "Samozřejmě, že všichni konzervativci nemají předsudky, stejně jako všichni lidé s předsudky se neřadí na pravou část politického spektra ..."

Tímto článkem rozhodně nechceme soudit lidi podle politického přesvědčení - chápeme ho jen jako informaci o jednom psychologickém výzkumu.

zdroj:http://voltaire.netkosice.sk/index2.html

Facebook komentáře