Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Odpovědnost NATO a EU za možný konflikt v Moldavsku

Protichůdné postoje připomínají počátky ukrajinské války: zastánci členství v EU a NATO versus zastánci vztahů s Ruskem.

Moldavská sovětská socialistická republika byla podle článku 13 ústavy z roku 1936[1] jednou z patnácti ústavních republik bývalého Svazu sovětských socialistických republik. 1] Moldavsko bylo součástí SSSR až do své samolikvidace v roce 1990. Stejně jako všechny sovětské republiky bylo součástí všech institucí komunistické strany i sovětského státu. Leonid Iljič Brežněv, budoucí generální tajemník ÚV KSSS (1964-1982), byl generálním tajemníkem Komunistické strany Moldavska v letech 1950-1952.

odpovednost-nato-a-eu-za-mozny-konflikt-v-moldavsku

 

Postupné vyhlášení nezávislosti federativních republik na SSSR v roce 1991 podnítilo moldavský nacionalismus (podporující sjednocení s Rumunskem) k prosazování jejich nezávislosti, což vyvolalo dvě secesionistická hnutí v Podněstří a Gagauzii. V případě Gagauzie bylo v roce 1995 dosaženo politického řešení, v případě Podněstří nikoli.

"Vojenská cesta byla brzy otevřena, zejména díky přítomnosti ruské XIV. armády v této oblasti. V první polovině roku 1992 byly s ruskou podporou zahájeny vojenské operace mezi moldavskými a secesionistickými jednotkami. Teoretický vnitřní konflikt - který začal v roce 1990 vytvořením Podněsterské republiky - měl nevyhnutelně mezinárodní důsledky, které zasáhly Rumunsko, Ukrajinu a Rusko.

V červenci 1992, po více než 1 500 mrtvých, byl vojenský rozměr konfliktu ukončen. Politický/diplomatický rozměr konfliktu se otevřel podpisem dohody o zásadách mírového urovnání ozbrojeného konfliktu v oblasti Dněstru mezi prezidenty Moldavska a Ruska" (Bárcenas a López, 2011).

V roce 2005 byl jako diplomatický recept na překonání podněsterského konfliktu zahájen takzvaný "proces 5+2", na němž se podílely Rusko, Ukrajina, USA, EU a OBSE, jakož i Moldavská republika a "faktické" orgány svrchovaného Podněstří. Po ruské invazi na Ukrajinu se proces 5+2 dostal do slepé uličky.

V tomto historickém a kulturním kontextu válka na Ukrajině vyostřila dvě tendence, které v Moldavsku koexistují, proevropskou, liberální Stranu akce a solidarity současné prezidentky Maii Sandu a proruskou kulturní a příbuzenskou tendenci Gagauzie a Podněstří. V Gagauzii se používá gagauzština a ruština a v Podněstří moldavština, ruština a ukrajinština s cyrilicí namísto latinky. Litevská zkušenost, kdy se souhlasem EU zakázala rusky mluvícím Rusům mluvit rusky, rozhodně není příkladem pro Gagauzsko a Podněstří.

Prezidentka Sanduová nedávno (v únoru 2023) obvinila Rusko z přípravy státního převratu s cílem svrhnout její vládu a zabránit jí ve vstupu do EU: "Cílem těchto akcí je svrhnout ústavní pořádek, nahradit legitimní moc v Kišiněvě nelegitimní," řekla Sanduová, "čímž by se naše země dala k dispozici Rusku a zastavil by se proces evropské integrace." V této souvislosti Sanduová uvedla, že v případě, že by se Rusko pokusilo svrhnout vládu v Kišiněvě, bylo by to v rozporu se zákonem. 

Na druhou stranu ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v reakci na stížnost prezidenta Sandua v Dumě (únor 2023) uvedl, že jeho ministerstvo vydalo prohlášení, že "to není v našem zájmu, chceme mít dobré vztahy s přátelským, mnohonárodnostním Moldavskem. Je to však dvousměrná ulice. Doufáme, že postoj politiků, kteří jsou v této zemi u moci a kteří již fakticky deklarovali svůj záměr vstoupit do EU a také požádat NATO, aby se postaralo o jejich bezpečnost, není v rozporu se zájmy jejich lidu. Jsou tam vyhlášeny předčasné volby. Je to vnitřní záležitost Moldavska, ale vůbec se nám nelíbí, že je tato spřátelená země využívána proti Rusku."

Vojenské manévry USA a Moldavska naznačují, že Moldavsko zvažuje svůj status neutrality, což by zvýšilo riziko konfliktu.

Postoje jsou velmi vyhraněné a připomínají počátky ukrajinské války. Dvě protichůdné orientace, jedna ve prospěch vstupu do EU, což by urychlilo členství v NATO, a druhá ve prospěch politických a kulturních vztahů s Ruskem.

Pokud bude strategií EU a NATO podniknout další kroky k "obklíčení Ruska na jeho západní hranici" tím, že umožní vstup Moldavsku, bude zpochybněna možnost budování sdílené evropské bezpečnosti, jak je zakotvena v Helsinském závěrečném aktu (1975) a Pařížské chartě (1990), a Moldavsko může přejít od současného územního sporu k jinému scénáři, který zpochybní diplomatickou cestu "5+2".

Vojenské manévry amerických a moldavských vzdušných sil (Aurochs Partner 2023) uspořádané v říjnu 2023 na hranicích Rumunska a Ukrajiny naznačují, že moldavské orgány zvažují svůj současný status neutrality, což by zvýšilo riziko konfliktu.

Zdroj: https://www.mundo24.info/europa/la-otan-y-la-ue-responsables-de-un-posible-conflicto-en-moldavia.html

odpovednost-nato-a-eu-za-mozny-konflikt-v-moldavsku

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře