Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

ZAHRANIČNÍ DLUH ČESKA PŘEKONAL ČTYŘI A PŮL BILIONU KORUN

Zahraniční dluh České republiky se ve třetím kvartálu zvýšil o téměř devětatřicet miliard korun. V úhrnu tuzemský zahraniční dluh přesáhl čtyři a půl bilionu korun. Momentálně dluh České republiky vůči zahraničí odpovídá jednadevadesáti procentům hrubého domácího produktu. Nejvyšším podílem, přes pětačtyřicet procent, se na zahraničním dluhu podílejí banky. Přes dvě třetiny zahraničního dluhu připadají na soukromý sektor, jedna třetina na sektor veřejný. Informace vyplývají z předběžných údajů uveřejněných Českou národní bankou.

  • zahranicni-dluh-ceska-prekonal-ctyri-a-pul-bilionu-korun

Tuzemský zahraniční dluh ve třetím čtvrtletí stoupl o 38,6 miliardy na celkem 4,517 bilionu korun a aktuálně odpovídá 91,2 procenta hrubého domácího produktu České republiky. Ve srovnání s minulým rokem český zahraniční dluh narostl o 1,131 bilionu korun. Z pohledu srovnání konkrétních sektorů v zahraničním dluhu vzrostlo zejména zadlužení bankovního sektoru. Podle centrální banky bylo důvodem zvýšení stavu přijatých krátkodobých vkladů ze zahraničí.

Podle ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy dosáhl zahraniční dluh nejvyšší úrovně v historii České republiky a přiblížil se úrovni celého hrubého domácího produktu ČR, pro ekonomiku nicméně nepředstavuje problém. „Celkově lze říci, že jsme letos zejména v prvním čtvrtletí byli svědky výjimečné situace, která s ukončením intervenčního režimu ČNB skončila, a stávající údaje o saldu investiční pozice a zahraniční zadluženosti tak nepředstavují varovný signál potenciální zásadní makroekonomické nerovnováhy.“ Podle Kovandy se česká ekonomika v současnosti naopak vzácně s žádnou zásadní makroekonomickou nerovnováhou nepotýká.

Nejvyšší podíl na celkovém zahraničním dluhu České republiky mají se svými závazky banky, a to 45,1 procenta dluhu vůči zahraničí. Vládní sektor se na zahraničním dluhu podílí 19,7 procenta a na ostatní sektory připadá 35,2 procenta z celkového zadlužení. Soukromý sektor zaujímá 71,6 procenta zahraničního zadlužení, závazky veřejného sektoru dosahují 28,4 procenta. Do veřejného sektoru spadají závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a subjektů s majoritní účastí státu.

Zahraniční dluh České republiky permanentně roste. Hranici jednoho bilionu korunu poprvé prolomil koncem roku 2004, dvou bilionů dosáhl dluh v roce 2010 a tří bilionů korun na konci roku 2014. Přes čtyři biliony se zahraniční dluh České republiky přehoupl v letošním roce.

zdroj:https://www.ekonomickymagazin.cz/2017/12/zahranicni-dluh-ceska-prekonal-ctyri-a-pul-bilionu-korun/?utm_source=facebook&;utm_medium=Promoter_traffic&campaign=Promoter_traffic

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře