Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nejdražší jaderná elektrárna na světě (a další jaderné novinky)

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Přehled toho nejdůležitějšího ze světa atomové energie. 

  • nejdrazsi-jaderna-elektrarna-na-svete-a-dalsi-jaderne-novinky

Jaderná elektrárna Hinkley Point: „Nejdražší jaderná elektrárna na světě"

Podle analýzy, která byla zveřejněna uznávanými společníky investiční banky Liberium Capital – Investmentbank, bude stavba nové jaderné elektrárny v Hinkley Point C v Somersetu, díky smlouvě, uzavřené mezi britskou vládou a firmou Electricite de France, nejdražší elektrárnou na světě, s nejdelší dobou výstavby. Pokračují s argumentací, že podpis britské vlády pod projekt jaderné elektrárny Hinkley Point C za 16 miliard liber je „ekonomickým šílenstvím" a může být pro spotřebitele velmi nákladným projektem. „Při zohlednění všech známých smluvních podmínek jsme ohromeni, že britská vláda zavázala spotřebitele a budoucí generace k tomu, aby nesly náklady způsobené tímto obchodem," stojí ve zprávě.

Další informace:
http://www.nonucleartrains.org.uk

Zachraňte „Santa Mountain" od těžby

Finští aktivisté zahájili novou online – kampaň proti plánovanému dolu Solku v západním Finsku na hranicích s Ruskem. Sokli má disponovat největšími finskými zásobami fosfátu, která obsahuje také velkou koncentraci radioaktivních rud. Důlní dílo se nachází v horní oblasti říčního systému Nuorttijoki. V blízkosti plánovaného dolu se nachází řeky Törmäoja a Yli – Nuortti a mýtiny Ainijärvi, které patří k chráněné oblasti v rámci systému Natura 2000. Sokli se nachází mezi národním parkem Urho Kekkonen a přírodním parkem Värriö v blízkosti hory Korvatunturi, „domovem Dědy Mráze". Areál tak zahrnuje důležitou nedotčenou oblast Tuntsa a tři chráněné oblasti v rámci Natura 2000.

Hora Korvatunturi je nejznámějším domovem Dědy Mráze (finsky Joulupukki). Podle finského lidu je tato oblast místem tajné dílny Dědy Mráze, kde Gnomové vyrábí a pak i balí hračky a dárky pro děti k Vánocům.

Za těžbu je zodpovědná firma Yara International, jejímž majoritním vlastníkem je norský stát. Fosforová ruda v Sokli obsahuje desetkrát víc radioaktivních materiálů než uran, thorium a radium. V niobových rudách jsou tyto hodnoty dokonce 200krát vyšší. Firma Yara plánuje, že každoročně vytěží 4 – 10 tun fosforu, který chce pak používat k výrobě hnojiv. Existují však obavy ohledně hodnot radioaktivních látek takto vyrobených hnojiv. Plánované důlní dílo v Sokli má zabírat 4.000 až 6.000 hektarů půdy.

Další informace:
http://savesantamountain.com/2013/11/08/a-natural-disaster-being-prepared-in-eastern-lapland/

UK: odpor proti dohodě k projektu Hinkley

V Bridgewateru (další město v plánované lokalitě pro stavbu jaderné elektrárny Hinkley Point C) zorganizovalo sdružení South-West Against Nuclear (SWAN) místní demonstraci proti podpisu smlouvy, který byl ohlášen Davidem Cameronem na stejný den, tedy na 21.října. Protest zahrnoval vyložení zvířecího hnoje před obchod firmy EDF v Bridgewateru a vyvěšení banneru s nápisem "NO MORE BULLSXXT - EDF TAKE OUR LLL AND DUMP WASTE ON US!" nad obchodem.

Muž v kostýmu krávy se obracel na nakupující, zatímco účastníci demonstrace vysypávali nákupní tašky plné hnoje na na plastovou fólii a blokovali tak vstup do obchodu. Dvě čínské společnosti podepsaly memorandum, je chtějí investovat do projektu, a kolovaly zprávy o tom, že se očekává, že tyto čínské firmy budou chtít investovat do projektu britské jaderné elektrárny společně 30-40%.

Na konci demonstrace aktivisté uklidili hnojivo a chodník před obchodem, aby pak hnojivo ekologicky zužitkovali. I přesto jim však policie hnojivo zabavila a zabalila ho do svého policejního auta s tvrzením, že může být použito jako důkaz poškození cizí věci.

Shlédněte video z akce:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8ZyDuhaAUng

Radiation Free Lakeland: nová internetová strana

Jaderná energetika je živá noční můra. Radioaktivní kontaminace ovzduší, moře, půdy a spodní vody. Radioaktivní záření způsobuje rakovinu a jiné nemoci. Využívání jaderné energie způsobuje enormní zkázu pro nás i příští generace.

http://wildar4.wix.com/radiation-free-land

Vykolejení vlaku s jaderným nákladem – Barrow, Cumbria

Podle zástupců jaderného průmyslu byly kontejnery na své cestě do Sellafieldu prázdné, když došlo 16.září 2013 k vykolejení vlaku. Kontejnery na cestě do Sellafieldu jsou většinou plné vyhořelého jaderného paliva, určeného k přepracování v této přepracovně, což dělá tyto odpady ještě nebezpečnějšími. Tyto kontejnery měly za sebou již dlouhou cestu. Pluly po moři z Japonska do Barrow a pitovaly s vysoce radioaktivním odpadem zase zpět – není jasné, kolikrát tuto trasu absolvovaly. Vysoce radioaktivní odpad (výsledek přepracování vyhořelého jaderného paliva na výrobu MOXu, který nikdo nechce) měl být pravděpodobně naplněn do kontejnerů a pak putovat po železnici zpátky. Nakonec měly naplněné radioaktivním materiálem plout zpět před Pacifik do Japonska, kde byly očekávány protesty proti jejich transportu.

Další informace:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/09/18/high-level-wastes-japan-and-derailed-trains/

Konečné úložiště ve Skandinávii: zpráva poukazuje na nebezpečí, která ukazuje seismologie a paleo-seismologie

Teto léto zveřejnil švédský vědec Nils Axel Mörner svou zprávu „Petterns in seismology and palaeseismology, and their application in long-term hazard assesments – the Swedish case in view of nuclear waste management", která poukazuje na to, že ve Skandinávii dochází k masivnímu podceňování tektonického nebezpečí pro konečné úložiště: k zemětřesení, tsunami a jiným událostem docházelo v minulosti daleko častěji, nšž předpokládají studie jaderného průmyslu. Zpráva tak nastoluje zásadní otázku vhodnosti skandinávských horninových formací pro dlouhodobé skladování nebezpečných odpadů. Zpráva by tak měla mít dopad na probíhající diskusi ve Finsku ohledně lokality Onkalo v souvislosti s plánovaným konečným úložištěm vyhořelého jaderného paliva.

„Seismické události se zaznamenávají pomocí přístrojů, historickým zmínek a viditelných kritérií v geologii a archeologii. Tato data formují modely událostí. Vycházejíc z těchto modelů můžeme odhadnout budoucí seismická rizika. Jaderný průmysl ve Švédsku a Dánsku tvrdí, že vysoce radioaktivní a nebezpečný odpad může být zcela bezpečně uložen na minimálně 100.000 let ve zdejším horninovém prostředí. Zdá se být velmi těžké, ba dokonce nemožné, odvodit takové tvrzení z krátkých časových období tvorby těchto modelů v seismologii (méně než 100 let) a paleoseismologie (asi 13.000 let). Všechny odhady budou zřejmě pozbývat smyslu, nebo budou dokonce zavádějící. V této situaci se musíme vymezit na sestavování optimistických odhadů."

Celá zpráva viz:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Patterns_in_seismology_and_palaeoseismology,_and_their_application_in_long-term_hazard_assessments_-_the_Swedish_case_in_view_of_nuclear_waste_management

Uskladnění nízko radioaktivních odpadů na skládce

V důsledku energetické práce na kampani organizace Radiation Free Lakeland uvedl poslanec pro Westmorland a Lonsdale v Cumbrii, Tim Farron, že četné indicie mluví pro to, aby byla udělena pokuta za zrušení omezujících předpisů, kterým se povolilo ukládání nízko radioaktivních odpadů na skládkách. Britská vláda poslala Euratomu přesný plán, popisující přeměnu skládky odpadů v Lillyhalli ve skladiště jaderného odpadu – s „kontrolovaným" únikem radioaktivity do spodní vody.

Další informace:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/09/24/tim-farron-mp-powerful-evidence-to-pull-the-plug-on-radioactive-fly-tipping/

Kampaň: „Zamezme podpoře EU pro jaderné elektrárny"

Nová petice proti státní podpoře pro jadernou energetiku byla spuštěna v září 2013 na internetové straně: www.my-voice.eu. Byl to velký úspěch - s více než 20.000 podpisy – musíme po celé Evropě nadále pokračovat až do dubna 2014 v mobilizaci veřejnosti.

Toto rozhodnutí o nových pravidlech státní podpory pro jadernou energii je zcela v rukou Evropské komise – potřebuje pouze nadpoloviční většinu hlasů a nevyžaduje zahrnutí členských států (Rada Evropské unie) nebo Evropského parlamentu, aby o nové směrnici rozhodla. Proto je velmi důležité, aby se mobilizovala veřejnost po celé Evropě. Naše šance nejsou vůbec špatné, protože problémy s projadernou křížovou výpravou způsobují další zdržení v Evropské komisi. Do dubna 2014 se o nové směrnici nerozhodne – top znamená, že má dost času na protesty. Zapojte se a šiřte tuto petici dál.

Prosím zvažte, co Vy a Vaše organizace v tomto směru může udělat. Přidejte se k nám a šiřte petici skrze Vaše kontakty, ve svých publikacích, časopisech, na facebooku atd.

NE hlubinnému skladování vysoce radioaktivního odpadu. Špatná odpověď

Podle Nirexu (Nuclear Industry Radioactive Waste Executive) a po ukončení procesu „Managing Radioactive Safety" se záporným hlasováním krajské sněmu v Cumbrii by již neměly být zahrnuty žádné další konzultace ohledně hlubinného skladování v Cumbrii. Namísto toho bylo oněch zmíněných 84 členů krajské sněmu Cumbria vyloučeno spolu se stovkami členů obecních zastupitelstev z tohoto „demokratického" procesu, jejich převážná většina říká jasně NE hlubinnému skladování radioaktivních odpadů v Cumbrii. Britská vláda chce jednat pouze s několika málo naivními hlupáky z vedení městské rady okresů Allerdale a Copeland, kteří jako jedni z mála vyjádřili svůj souhlas s hlubinným úložištěm, zatímco silná většina, která projekt odmítá, má tak být umlčena.

Více informací:
http://mariannewildart.wordpress.com/2013/09/20/is-new-consultation-needed-the-big-debate/

Projekt Pyhäjoki v ohlédnutí: s láskou a radostí

Artistic reflextion on nuclear influence" byla transdisciplinární expedicí a produkční dílnou v Pyhäjoki v severním Finsku, a to v období od 1. do 11.srpna 2013. Šestá jaderná elektrárna v zemi má být postavena v Pyhäjoki. Účastníci této akce sem zapojili různé druhy svého angažmá, od prototypových akcí až po experimenty. Sahaly od děkovací tabule pro ty, kteří nechtějí zaprodat svou zemi jadernému průmyslu až do návrh „Energetického sportovního dne". Byla sehrána pohádková hra, nalovalo se na zdi, to vše se zapojením místní omladiny. Byl sestaven karaoke – playlist, konal se workshop s měřením radioaktivity pomocí Geigerova přístroje. Díky této akci vznikly nové kontakty, prohloubilo se přátelství a dosavadní spolupráce, zůstaly hezké vzpomínky na setkávání s místními lidmi.

Lidé z projektu Case Pyhäjoki zorganizují následné aktivity, které budou méně či více v souvislosti s projektem plánované stavby nové jaderné elektrárny v této lokalitě. Projekt je zdokumentován v blogu. Informace o následujících aktivitách najdete také zde a pokud možno i v následujícím vydání Nuke News.

Další informace:
http://casepyhajoki.info/en/ilon-ja-rakkauden-kautta/

Čína posuzuje Sellafield – a šrotuje staré elektrárny doma

Představte si svět, ve kterém utlačovaní čínští obyvatelé demonstrují v ulicích proti využívání jaderné energie – zatímco údajně volní obyvatelé Británie jsou vybízeni britskou vládou, aby se podřídili další jaderné konzultaci s cílem skladovat horký jaderný odpad v „děravém geologickém podloži". Představte si svět, kde represivní režim bere na vědomí veřejné mínění a inkasuje plány na nové jaderné elektrárny, zatímco se údajně demokratická vláda pokouší obejít veřejné mínění tak, že jedná pouze s několika málo naivními lidmi z několika málo městských rad. Zní to pomateně? Je to pomatené. A právě se to děje...

http://mariannewildart.wordpress.com/2013/09/30/china-eyes-up-sellafield-while-scrapping-nuclear-plans-at-home/

Aktivisté blokují transport uranu v jižní Francii

12.září 2013 blokovalo asi 30 aktivistů sdružení Stop Uranium v blízkosti Narbonne, na jihu Francie, nákladní automobil, který převážel uran- tetrafluorid. Blokáda vozu trvala celkem hodinu. Během této blokády byly změřeny hodnoty radioaktivního záření: v metrové vzdálenosti od vozu byla naměřena hodnota 50krát vyšší než běžná úroveň radioaktivity v prostředí.

Nákladní automobil jel z Comurhex Malvesi, zařízení, patřící firmě Areva, kde se uran po svém příjezdu do Francie poprvé zpracovává. Více než čtvrtina uranu, který se používá na celém světě, se zpracovává právě zde. Cílem blokádní akce bylo poukázat na nebezpečí, které skýtá zpracování uranu a přeprava radioaktivních materiálů. Tři až pět nákladních automobilů opouští každý den areál zařízení a převáží uran – tetrafluorid dál.

Obrázky z akce:
http://groupes.sortirdunucleaire.org/blocage-camion-tetrafluorure

Řekni NE projektu těžby uranu v Nuvavutu

Firma Areva touží po půdě v Nunavutu na severu Kanady, kde chce zřídit doly pro těžbu uranu. Aby si firma otevřela cestu k těžbě uranové rudy, ohrozila by toto teritorium, které je již tak ohroženo klimatickými změnami. Následky by byly katastrofální pro místní původní obyvatele, pro jejich životní styl. Iniciovali jsme petici (v angličtině a francoužštině), která požaduje od francouzského ministra, aby projekt přerušil.

http://groupes.sortirdunucleaire.org/Petition-nunavut-en

Osud jaderné elektrárny Visaginas je stále nerozhodnutý, protože politici ignorují výsledky referenda

I přes výsledek referenda z října 2012, ve kterém se lidé vyjádřili proti stavbě nové jaderné elektrárny v Litvě, se snaží místní politici v tomto projektu nadále pokračovat. Litevská vláda podle místních médií v brzké době o dalším osudu jaderné elektrárny Visaginas rozhodne. Byly také oznámeny plány na společnou pozici tři Baltských států v souvislosti s projektem. Dosud byli lotyští a estonští politici k litevskému projektu spíše zdrženliví.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Visaginas_NPP_fate_%22undecided%22,_as_politicians_ignore_the_decision_of_the_referendum

Represe proti ekologickým skupinám v Rusku

Protože západní média přestala informovat o represích proti ruským ekologickým skupinám (kromě zatčeného aktivisty Greenpeace), chtěl bych zde shrnout nejnovější informace ohledně těchto represí. Můžete je klidně šířit dál. Případ aktivisty Greenpeace se těšil velké pozornosti v Rusku, a vládní média zde šířila řadu nesmyslných informací, aby tak ujistila, že Rusové nenávidí ekologické aktivisty všeho druhu.

Škaredá věc se stala na jiho Ruska, ve městě Krasnodar v blízkosti následujících Olympijských her 2014. Míástní policie se pokusila společně s FSB (bývalé KGB) zajistit ekologického aktivistu Rudomakha. Přišli ke kanceláři místní ekologické organizace a hrozili, že zaútočí, protože si mysleli, že aktivista je uvnitř kanceláře. On ale opustil kancelář již dříve. Policie nepodala vysvětlení, ale místní lidé říkají, že se jednalo o olympiádu. Rudomakha vynaložil mnoho času a energie, aby zabránil ničení místní krajiny a kritizoval také přípravy Olympijských her. Naštěstí nebyl aktivista zatím zadržen.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Update_on_repression_against_environmental_groups_in_Russia

Rozhodnutí ve Spojeném království se blíží

Ve zprávě o pevných výkupních cenách, i přes rok trvající jednání, se tvrdí, že rozhodnutí stojí přímo před námi. A briská média spekulují o ceně ve výši 93 liber za megawatthodinu – to je víc než dvojnásobek stávající ceny elektřiny na trhu. Vláda je rozhodnuta, že ochrání ovečky průmyslových velikánů zvýšením energetické chudoby s důsledku své represivní politiky.

Vypadá to, jako by společnost „China General Nuclear Power Group" měla být investičním partnerem EdF a jako by získala část podílů, které požadovala. Pak se koaliční vládě povede předat částečnou kontrolu nad nebezpečnou technologií na britském území tomuto nejautoritativnějšímu státu světa.

Další informace:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Decisions_move_closer_in_the_UK

Akce následujících měsíců

Výtah – sdělte nám informace o akcích pro další vydání Nuke News.
Další akce najdete na: http://upcoming.nuclear-heritage.net

24.10.13-23.03.14: Výstava "Dlouhá doba a konečná úložiště" v Muzeu Allerheiligen, Klosterstr. 16, v Schaffhausen (CH)

10.12.13 17.30 Uhr: Oslava 30 let angažmá organizace "Communities Against a Radioactive Environment" a premiéra krátkého dokumentárního filmu o "Tri-Valley CAREs" ve veřejné knihovně, Community Rooms A&B, 1188 S. Livermore Ave., v Livermore (USA)


12.12.2013: Global Action Day Against Nuclear Power 2013

12.12.13 12 Uhr: MKG Seminář: "SSM and Nuclear Waste Council - in the completion phase" ve Stockholmu (S)


2014: Pravděpodobný transport vysoce radioaktivního odpadu ze Sellafieldi (UK) a středně radioaktivního odpadu z La Hague (F) do Gorlebenu a protesty


2014: Transport radioaktivního odpadu do Ahausu - Status: "odložen"

06.02.14-07.02.14: Dlouhodobý výkon technických bariérových systémů (PEBS) v BGR v Hannoveru

08.03.14: Akce k výročí havárie ve Fukušimě na trojmezí zemí (CH, D, F)

08.03.14: Fukušimská demonstrace v Jülichu

09.03.14 um 14 Uhr:Fessenheim- lidský řetěz v "vallée du Rhône" (F)

09.03.14 um 14 Uhr: Vzpomínka na fukušimskou havárii, Mezinárodní akce v Oberrhein

08.04.14-10.04.14: Symposium k "Recycling of metals arising from operation and decommissioning of nuclear facilities" v Studsvik u Nyköpingsu (S)

26.04.14: Ekologický festival "Za budoucnost po Černobylu a Fukušimě"

29.04.14: Evropské Anti-Atomové fórum v Praze (CZ)

03.05.14-08.05.14: Jaderné fórum německého jaderného průmyslu ve Frankfurtu/Main

11.05.14-15.05.14: "European Nuclear Conference" v Marseille (F)

Sommer 2014: Pochod za bezjadernou budoucnost z Miami k Y-12 jadernému zařízení v Oakridge (USA)

22.08.14-24.08.14: Solární festival v Peckwitz

01.01.15-30.04.15: (očekávané) slyšení soudu pro životní prostředí k žádosti SKB o stavbu konečného úložiště jaderných odpadů KBS3 u Krajského soudu v Nacka (S)

http://www.allerheiligen.ch/images/PDF/Langzeit%20und%20Endlager_Flyer.pdf

http://www.trivalleycares.org/new/party%20flyer-2.jpeg

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Global_Action_Day_Against_Nuclear_Power_2013

http://www.nonuclear.se/en/kalender/mkg20131212stockholm

http://www.greenkids.de/europas-atomerbe/index.php/Gorleben_Castor_Resistance_in_Germany_2014

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Nuclear_Waste_Transport_to_Ahaus

http://www.pebs-eu.de/PEBS/EN/Pebs-Final-Conference/PEBS_final_conference_node_en.html;jsessionid=EF1A95844F8E4E013BCB14F2A5E66F59.1_cid284#link4

http://wp.chainehumaine.eu/

http://www.nonuclear.se/en/kalender/20140408-10studsvik

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/European_Anti_Nuclear_Forum_2014

http://www.euronuclear.org/events/enc/enc2014/index.htm

http://www.nuclear-heritage.net/index.php/Walk_For_A_Nuclear_Free_Future_2011-2015/Miami-Y12_Nuclear_Facility_Oakridge

http://ag-schacht-konrad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=189

http://www.nonuclear.se/en/kalender/kbshuvudforhandling2012

 

 

Facebook komentáře