Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Fukušima nespí: zprávy ze světa jaderné energie

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Japonsko: Akce k vyjádření solidarity s pracovníky v JE Fukušima
Japonsko: jaderná elektrárna Fukušima by mohla při dalším zemětřesení nebo tsunami opět zkolabovat;
100% obnovitelná energie pro Evropskou unii;
Německo: Odpůrci jádra požadují celorepublikové hledání konečného úložiště jaderných odpadů;
Slovensko: stavba nového jaderného zdroje v Bohunicích začala.

  • fukusima-nespi-zpravy-ze-sveta-jaderne-energie

Japonsko: Akce k vyjádření solidarity s pracovníky v JE Fukušima

Nuclear Monitor 758

Asi 480 lidí, včetně členů odborů "National Union of General Workes", se zúčastnilo 15.února protestní akce v Tokiu proti špatným pracovním podmínkám a nízkým platům „úklidových pracovníků" ve Fukušimě. Jedna z firem, která profituje na těchto úklidových pracích, je OZE – Corperation, která je zcela ve vlastnictví firmy Tepco.

Zdroj: LaborNet Japan, 23.2.2013

Japonsko: jaderná elektrárna Fukušima by mohla při dalším zemětřesení nebo tsunami opět zkolabovat

Nuclear Monitor 758

Jaderná elektrárna Fukušima zůstává podle tvrzení tamních dlouhodobých zaměstnanců včetně členů tzv. fukušimské padesátky i dva roky po jaderná havárii v roce 2011 v případě dalšího zemětřesení nebo vlny tsunami i nadále v ohrožení. Pracovníci, kteří na začátku krize v březnu 2011 měli zamezit jejímu dalšímu rozvoji a do této doby o svých zkušenostech na veřejnosti téměř nemluvili, nyní tvrdí, že nezdokumentovaně dostali obrovské dávky záření a že peníze, které měly být určeny pro ně, získaly nakonec spekulantské firmy.

Zdroj: The Australian, 9.3.2013 (Fukushima plant "set to collapse" from another quake or tsunami)
http://www.theaustralian.com.au/news/world/fukushima-plant-set-to-collapse-from-another-quake-or-tsunami/story-e6frg6so-1226593520079

100% obnovitelná energie pro Evropskou unii

Nuclear Monitor 757

Zpráva WWF (World Wide Fund For Nature) z února 2013 s názvem „Putting the EU on Track for 100 % Renewable Energy" ukazuje, kde by se měla Evropská unie nacházet v roce 2030, aby do roku 2050 disponovala kompletním obnovitelně energetickým systémem. Tato studie WWF adaptuje globální scénář WWF pro 27 zemí EU a ukazuje, že by Evropská unie na jedné straně mohla do roku 2030 spotřebovávat o 38% méně než nyní a na druhé straně by mohla vyrábět více než 40% své energie v obnovitelných zdrojích: pokud by se povedly uskutečnit obě tyto linie, došlo by zároveň k redukci emisí skleníkových plynů ve srovnání s úrovní roku 1990 až o 50%.

http://www.wwf.eu/?207608/WWF-report-Putting-the-EU-on-Track-for-100-Renewable-Energy

Německo: Odpůrci jádra požadují celorepublikové hledání konečného úložiště jaderných odpadů

27.3.2013 Radio Stimme Russlands

V Německu se právě živě debatuje o sporu kolem hledání bezpečného konečného úložiště jaderných odpadů. Německý ministr životního prostředí Peter Altmaier a zemská vláda Dolního Saska se shodly na tom, že v létě musí vstoupit v platnost nový zákon k procesu hledání konečného jaderného úložiště.

Aktuální debata o hledání konečného úložiště jaderného odpadu rozděluje nyní nejenom politiky, ale i aktivisty antiatomových organizací. Kam s jaderným odpadem? O tom se nadále celé Německo dohaduje. Dolnosaský ministerský předseda Stephan Weil a ministr životního prostředí Peter Altmaier nyní udělali kompromisní návrh:
Ten předpokládá, že se zřídí 24-členná komise, složená ze zástupců politiků a společnosti. Tato komise by měla dávat doporučení, jak by mělo konečné úložiště pro jaderné odpady vypadat a jaká kritéria by se měla zvolit, aby se našlo vhodné místo pro konečné uložení jaderných odpadů.

Tento kompromisní návrh však odporuje rozhodnutí poslanců německého zemského sněmu. V létě má vzniknout nový zákon o hledání konečného jaderného úložiště.
Jochen Stay z antiatomové organizace „Ausgestrahlt" si myslí, že je podezřelé, že by německý zemský sněm bral ohled na mínění této komise: „Tato komise má hledat odpovědi na určité otázky a přesto už nyní by měla vytvořit návrh zákona, který bude obsahovat i to, jak by měl celý proces hledání jaderného úložiště vypadat a jak by se ho měla účastnit veřejnost – a to všechno má komise teprve připravovat. To nedává smysl a naopak to ještě více zvětšuje naši nedůvěru, protože se obáváme, že nakonec se výsledky práce komise vůbec nezohlední, naopak, že německý spolkový sněm nakonec celý zákon vůbec měnit nebude, to znamená, že na konci zůstane pouze špatný zákon."

„Ausgestrahlt" je antiatomová organizace, aktivní na celém území Německa, která existuje od roku 2008 a podporuje různé iniciativy a aktivity antiatomového hnutí. Nyní stojí toto sdružení před výzvou: Jako jedno z míst pro konečné uložení radioaktivních odpadů byl vybrán solný důl v Gorlebenu. Ausgestrahlt tomu chce zamezit a požaduje více transparentnosti. Joch Stay komentuje situaci dále: „V tom, na čem se nyní usnesli ministr ŽP Altmaier a země Dolní Sasko, stojí, že výsledky komise mají pouze v určitém případě vést ke změně zákona a to je jednoznačně málo, pak se celá ta práce nemusí vůbec dělat. Jsem toho názoru, že pokud se dvě zcela odlišné společenské síly snaží dojít společně ke shodě, musí to být také závazné."

Ministr ŽP Peter Altmaier vyjádřil před několika dny svou spokojenost s tímto kompromisem: „Při své návštěvě v Gorlebenu jsem zjistil, že ani tam není dostatek důvěry, pokud by se v procesu hledání úložiště začalo opět od nuly, proto je pro nás velice důležité, že první krok uděláme my, tedy přijmeme zákon, to znamená, že v létě již nebudou žádné další transporty vyhořelého jaderného paliva do Gorlebenu."

Nově stanovená komise má do roku 2015 předložit výsledky průzkumů bezpečných úložišťových lokalit. Jochen Stay z organizace Ausgestrahlt je ale přesvědčen, že nemůže existovat žádné vhodné místo pro jaderný odpad: „Jsem přesvědčen o tom, že nakonec nenajdeme místo, které by bylo pro konečné uskladnění jaderného odpadu na milióny let opravdu bezpečné, ale vědci říkají, že existují určité horninové formace, které by přicházely v úvahu – ale právě to je úkolem komise, aby našla místo s takovými vhodnými horninovými podmínkami. Do dnešního dne ale nebyl předložen jediný návrh."
Nová debata může představovat milník v jaderné politice Německa. S rostoucím zájmem veřejnosti je vláda Angely Merkelové pod tlakem, protože se dosud ve výstupu Německa z jádra neudělalo příliš kroků.

http://german.ruvr.ru/2013_03_27/Atomkraft-Gegner-fordern-bundesweite-Suche-nach-Atommull-Endlager/

Slovensko: stavba nového jaderného zdroje v Bohunicích začala

22.3.2013 Industriemagazin.net

Plánovaná stavba nového jaderného zdroje v lokalitě nejstarší slovenské jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice pokročila opět o krok dále. Státem kontrolovaná společnost JESS (Jaderná a energetická společnost Slovenska) začala v rámci přípravných prací vykupovat potřebné pozemky.

Jak informuje slovenský deník Pravda ve svém čtvrtečním vydání, má poté co nejdříve proběhnout také proces posuzování vlivů stavby na životní prostředí (tzv. proces EIA).

U jaderné elektrárny Jaslovské Bohunice, kde byly provozovány jaderné bloky z osmdesátých let s výkonem á 470 MW, mají v katastrálním území obce Radošovce vyrůst dva nové jaderné bloky s celkovým výkonem 2.400 MW. Projekt má stát podle odhadů až 6 miliard euro. Nové reaktory se mají připojovat do sítě v roce 2025.

Téměř žádný odpor tamního regionu

Zatímco se v důsledků katastrofy v japonské jaderné elektrárně Fukušima stále více zemí rozhoduje pro ukončení využívání jaderné energie pro účely výroby elektřiny, v celé postižené slovenské oblasti neexistuje téměř žádný odpor proti plánované stavbě nové jaderné elektrárny. Obyvatelé okolních obcí hledí na budoucí stavbu nového jaderného zdroje v nadějí a očekáváním, že nová elektrárna přinese do regionu nová pracovní místa a přinese jim další výhody. Ochotně prodávají své pozemky. Firma JESS očividně nabízí slušnou cenu, která se nedá odmítnout – podle slovenských medií 100.000 euro za hektar půdy. Firma JESS do této doby skoupila již 50 hektarů potřebných pozemků.

Také starosta Radošovců Miroslav Remenár vkládá do stavby nové jaderné elektrárny naděje: „Věříme, že stavba a později i provoz jaderné elektrárny naší obci pomůže. Za jedno půjdou do obecní pokladny státní peníze za umístění jaderného zdroje a za druhé již stavba elektrárny přinese tisíce nových pracovních míst," vysvětlil starosta deníku. Strach z negativních vlivů na životní prostředí obyvatelé prý nemají. Místní lidé se prý již naučili s jadernou elektrárnou ve své bezprostřední blízkosti žít.

Trochu obezřetněji se vyjádřilo k plánu na výstavbu nového jaderného zdroje v regionu místní sdružení měst a obcí Jaslovské Bohunice, které zastupuje asi 170 obcí kolem jaderné elektrárny: „Budeme bedlivě sledovat, jaké dopady bude mít toto zařízení na náš region a jak bude zajištěna bezpečnost a zdraví místních obyvatel," řekl mluvčí sdružení Remo Ciccuto.

O mnoho dříve než nové jaderné reaktory, v roce 2017, má v lokalitě Jaslovské Bohunice vzniknout nový jaderný mezisklad za 27 miliónů euro. Zatímco se rakouské úřady stavěly proti tomuto plánu, slovenské ministerstvo životního prostředí již dalo stavbě meziskladu zelenou.

http://www.industriemagazin.net/home/artikel/Atomenergie_/Bohunice_Ausbau_Grundstueckaufkauf_hat_begonnen/aid/17685?af=index

Facebook komentáře