Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Co provede Chalupa s energetickou koncepcí?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Jak mají být hodnoceny dopady Kubovy verze státní energetické koncepce na životní prostředí, navrhly ekologické organizace ministrovi životního prostředí Chalupovi [1]. Odmítají totiž, aby bylo posouzení pouze formální a s předem jasným závěrem. V souladu se zákonem proto žádají porovnání různých variant koncepce [2]. Chtějí, aby se jedním z klíčových ukazatelů pro hodnocení koncepce stalo snižování emisí skleníkových plynů. V rozporu se zákonem se posouzení také vyhýbá přeshraničním dopadům, jako je znečištění ovzduší či rizika jaderné havárie.

  • co-provede-chalupa-s-energetickou-koncepci

Chalupovo ministerstvo nyní na základě sebraných připomínek veřejnosti rozhodne, jak by měla být koncepce posuzována. Výsledek bude posléze předložen k veřejné debatě. Zpracovatelem hodnocení je na základě výběru ministerstva průmyslu firma AMEC s.r.o., sesterská společnost firmy AMEC Nuclear Czech Republic, a.s. [3].

Ekologické organizace předložily dva vlastní návrhy energetické koncepce ČR Chytrá energie a Energetická (r)evoluce, které jsou plně porovnatelné s návrhem ministerstva průmyslu [4], [5]. Vznikly v loňském a předloňském roce ve spolupráci se zahraničními experty. Jedná se o konkrétní, důkladně propočítané návrhy na reformu české energetiky, jejichž uskutečnění by zajistilo dostatek energie pro všechny české domácnosti, srazilo jejich účty a současně snížilo závislost naší ekonomiky na devastující povrchové těžbě uhlí, nebezpečných jaderných elektrárnách a dovážené ropě či plynu.

Sdružení také trvají na odstranění nejvážnějších nedostatků koncepce, na které ve svých připomínkách již v loňském roce upozornilo 3.700 občanů [6]. Připomínají, že Kubův návrh například:
- nepracuje dostatečně s potenciálem energetické efektivity;
- nerespektuje potřebu výrazného snížení emisí skleníkových plynů kvůli riziku globální změny klimatu;
- staví překážky pro využití možností čistých obnovitelných zdrojů energie;
- předpokládá masivní finanční podporu kontroverzních projektů, jako jsou nové jaderné reaktory nebo spalovny nevytříděného komunálního odpadu.

Jan Nezhyba ze sdružení Arnika řekl:
„Sečteno a podtrženo, divím se, že ministr Kuba svou koncepci nenazval Vytěžit a spálit. Obsáhle sice popsal, co všechno by vykutal a nechal proletět komíny elektráren a spaloven, komplexní seznam rizik v podobě zátěže toxickými látkami pro životní prostředí a obyvatele Česka zatajil. Brány spaloven by opustila značná množství takových látek, jako jsou dioxiny nebo arzen. Pokud chce ministr Chalupa budit aspoň nepatrné zdání, že mu jde o životní prostředí, musí Kubovu návrhu razantně oponovat."

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:
„Ministerstvo životního prostředí dostává při hodnocení státní energetické koncepce příležitost ukázat, že není jen dalším ekonomickým rezortem, ale hájí čistější životní prostředí."

Klára Sutlovičová z Centra pro dopravu a energetiku řekla:
„Chalupa nad svojí aktualizací klimatické politiky tak dlouho prokrastinoval, až nemá nic, s čím by Kubovi oponoval. I proto jsme mu poslali naše propracované návrhy na reformu české energetiky. Ty na rozdíl od Kubovy koncepce zajistí, že Česká republika férovým způsobem přispěje k potřebnému snížení globálních emisí skleníkových plynů."

Jan Rovenský z Greenpeace uvedl:
„Samozřejmě nás těší, že návrh koncepce počítá se zachováním limitů těžby uhlí, byť jejich další existenci garantuje jen na 25 let. To je ovšem téměř jediná pozitivní věc, kterou lze o Kubově energetických plánech říci. Zásadní, trvale udržitelnou modernizaci české energetiky ovšem nenabízí, ba aktivně se ji pokouší blokovat. Ministr Chalupa by měl proto umožnit, aby se v rámci probíhajícího posuzování porovnal Kubův plán s Energetickou [r]evolucí a Chytrou energií. My se takového srovnání nebojíme – uvidíme, zda totéž platí i o ministrech ODS."

Poznámky:

[1] Samostatná vyjádření ekologických organizací k dispozici zde:
www.energetickakoncepce.cz/proces-sea/posouzeni-vlivu-na-zivotni-prostredi-sea

[2] Proces hodnocení vlivů státní energetické koncepce na životní prostředí vede Ministerstvo životního prostředí. Všechny dokumenty jsou zde: http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP148K

[3] V rozporu s domněnkou sdílenou částí sdělovacích prostředků vláda dosud energetickou koncepci jako takovou neschválila, ale pouze ji vzala na vědomí a uložila posouzení jejích vlivů na životní prostředí (http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/8BEC0F6B02BA7736C1257AF6002C0D69/$FILE/803%20uv121108.0803.pdf).

[4] http://www.chytraenergie.info/index.php/chytra-energie/publikace

[5] www.energetickarevoluce.cz

[6] www.energetickakoncepce.cz

Facebook komentáře