Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Solis: Proč považuji Becherovku za antinápoj

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

satirická parafráze na Zemanovu stať „Proč považuji islám za anticivilizaci"

 

Miloš Zeman

poliklinik, egoman a prostatik


Citace z původního článku „Proč považuji islám za anticivilizaci“ jsou označena slovem "Zeman":

Zeman: Ideovým základem islámu je bezpochyby Korán. Muslima lze definovat jako vyznavače Koránu, podobně jako nacista je vyznavačem rasové nadřazenosti a antisemitismu, nebo komunista vyznavačem třídního boje a diktatury proletariátu.

Satyr: Ideovým základem Zemanova alkoholizmu je bezpochyby Becherovka. Zemana lze definovat jako vyznavače alkoholu, podobně jako narkoman je vyznavačem omamných látek, nebo feťák vyznavačem látek těkavých.

Zeman: Korán obsahuje řadu súr, které vyzývají k podrobení, zotročení a dokonce vyhlazení nevěřících. V tomto smyslu je islám nesrovnatelně agresivnější a intolerantnější než soudobé křesťanství, buddhismus, konfuciánství, šintoismus a další světová náboženství.
 

Satyr: Becherovka obsahuje řadu procent alkoholu, který je znám svým negativním účinkem na centrální nervovou soustavu a na psychiku člověka. Takový intoxikovaný člověk se po požití alkoholu stává nesrovnatelně agresivnějším a intolerantnějším, nežli člověk abstinující.

Zeman: Pandánem Koránu je soubor Mohamedových činů a výroků obsažených v knize Zahrada spravedlivých. Uveďme jen jediný příklad pro srovnání, a to příběh s cizoložnou ženou. Zatímco Ježíš cizoložnou ženu propouští, Mohamed ji nechává ukamenovat. Islámské právo šaría v podstatě trest ukamenováním dodnes obsahuje.

Satyr: Pandánem alkoholu je soubor opilcových činů a výroků obsažených v análech záchytných stanic a detoxikačních center. Uveďme jen jediný příklad pro srovnání, a to pořekadlo „lepší anonymní alkoholik, než notorický opilec“.  Zatímco Ježíš vesele vydává víno za svou vlastní krev a bodře opíjí své apoštoly, svadebčany a další zájemce o povyražení, Mohamed alkohol asketicky zapovídá. Islámské právo šaría v podstatě konzumaci alkoholu dodnes zakazuje, přestože samotný původ jména této proradné substance pochází z arabštiny, jazyka posvátné knihy muslimů, Koránu, která věřte-nevěřte, není zdaleka tak krvelačná jako je Starý zákon křesťanů. Tak jako rozsáhlé sexuální zneužívání dětí katolickými duchovními, i starý zákon nesnese ve své krutosti srovnání s žádným jiným kultem na světě.

Radujme se proto z povznášejících veršů biblických žalmů, jako je tento: "Blaze tomu, kdo tvá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu." (Žalmy, 137:9)

Zeman: Pro ty, kdo mají zájem orientovat se v anglicky psané literatuře o islámu, mohu doporučit knihu nejslavnější světové novinářky, italsko-americké Oriany Fallaci, Rage and Pride. Tato kniha je daleko razantnější kritikou islámu, než byla má nedávná přednáška na českém ministerstvu zahraničí.

Satyr: Pro ty, kdo mají zájem orientovat se v anglicky psané literatuře o alkoholu, mohu doporučit knihy věnované zneužívání alkoholu uvedené zde:

http://www.be-safe.org/books/books_alcohol/alcohol_books.html.

Zeman: Pro ty, kdo neovládají anglický jazyk, mohu doporučit obsáhlou monografii, Proč nejsem muslim, vydanou v roce 2006 brněnským nakladatelstvím Votobia. Autor konvertoval od islámu, a v současné době je profesorem politologie Bostonské univerzity.

Satyr: Pro ty, kdo neovládají anglický jazyk, mohu doporučit webové stránky MUDr. Mlčocha, www.alkoholik.cz – zejména článek „Otrava alkoholem - příznaky a projevy, léčba“. Autor konvertoval od alkoholismu, a v současné době je terapeutem, na několika protialkoholických léčebnách.

Zeman: Zbývá dodat, že jedním z podstatných anticivilizačních rysů islámu je jeho vztah k ženám. I když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto, ve všech ostatních případech islámská anticivilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu a znemožňuje jejich svobodný rozvoj. I to by si měly uvědomit ty ženy, které se dnes islámu zastávají.

Satyr: Zbývá dodat, že jedním z podstatných anticivilizačních rysů alkoholu je vztah žen k němu. I když lze souhlasit se zákazem, aby ženy řídily auto v podnapilém stavu, ve všech ostatních případech alkoholová anticivilizace činí z žen nesvéprávnou, diskriminovanou menšinu a znemožňuje jejich svobodný rozvoj. I to by si měly uvědomit ty ženy, které se dnes alkoholu zastávají.

 

Dovětek k satirické parafrázi článku Miloše Zemana "Proč považuji islám za anticivilizaci"

Obzvláště záludný pro české politiky je muslimský zvyk sekat ruce zlodějům. Mnoho politiků by již nemělo ani jednu ruku, kterou by mohli pozvednout pohár Becherovky ke svým prolhaným a nevymáchaným rtům, přijmout úplatek, nebo hlasovat pro špatný zákon.

Nebyl to právě Miloš Zeman, kdo zadal stavbu dálnice D 47 pseudofirmě Housing & Construction (H&C) – což stálo náš stát, tedy nás všechny 700 milionů korun? A kdo prodal strategický plynovod Transgas německé RWE? A kdo prodal Českou spořitelnu Rakušanům za směšných 19 miliard. Naštěstí se jeho nástupce Vladimír Špidla prokázal lepším prognostikem a škodnou, obrazně řečeno, promptně zařízl.

Tolik rukou vlastně Zeman ani nemá, kolik by mu jich museli, podle zákona šaría useknout, mělo li by být spravedlnosti učiněno zadost. Není divu, že je v řadách českých politiků taková panika ze kteréhokoliv spravedlivého náboženství! Škoda, že se Miloš Zeman sám nepoučí legendou, kterou si bere do svých nabubřelých úst. Ježíš onu cizoložnici nepropouští, ale sám se vyvlíká z nepříjemné situace vtipným sofizmatem. Celá událost se podle Jana 8:1-11 odehrává takto:

"Na úsvitě přišel [Ježíš] opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství; postaví ji doprostřed a řeknou mu: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!"

Dozvídáme se dvě podstatné věci, které ale Zeman ve svém opojení sám sebou zcela ignoruje - totiž, a) že kamenem házel už Mojžíš a b) že nikdo není bez viny a proto by si měl každý nejprve zamést před vlastním prahem. Jakoupak civilizaci jsme si to zde za přispění osvícenské vlády Miloše Zemana vybudovali, že můžeme jinou kulturu tak lehkomyslně označovat za "anticivilizaci"? Jsme copak národem skvostným a čistším nežli lilie a její sestra nevinnost dohromady? Národem šlechetných a moudrých, narodem ctnostných a spravedlivých? Pochybuji, neboť ryba smrdí vždy od hlavy!

Facebook komentáře

Nejčtenější