Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

„Ruská propaganda“ spojuje homosexuály s vlastizrádci

Cenzura, která od jisté doby odsuzovala a diskreditovala politicky nekorektní, tedy nepohodlné informace, odhalující povětšinou pletichy z politického zákulisí a zpravodajské hry na národní a mezinárodní úrovni, například propojení organizovaného zločinu s politikou a státní správou, označením konspirační teorie, byla v tuzemském mediálním žargonu překřtěna na „ruskou propagandu“.

Například kritika spojení někdejšího pobočníka prominentního českého mafiána „kmotra“ Mrázka, Luďka Sekyry s pochybným „prelátem Jeho Svatosti“ a pseudo-profesorem a grantovým podvodníkem Halíkem a různými nadnárodními lóžemi, které udělují pochybné, leč štědře dotované ceny, či akademické tituly, za účelem dobytí úřadu prezidenta republiky by dříve bylo označeno za „konspirační teorii“. Nyní by taková kritika byla označena za propagandu Kremlu, šířenou „pro-ruskými“ servery.

Je to pouhý jev doby, nebo je za tím ještě něco jiného? Změna nomenklatury na jedné straně podléhá módním trendům, na druhé straně je výplodem rafinovaných manipulátorů veřejného mínění z řad sociologů, psychologů a jiných dobře placených pracovníků povětšinou zahraničních agentur „public relations“. Uvézt jmenovitě můžeme jako příklad namístě Klvaňu a Gabala. Oba se objevují na scéně s proti-ruskou rétorikou již v období plánované instalace radaru národní protiraketové obrany Spojených států amerických na našem výsostném území v Brdech. Všechny iniciativy, které tehdy vystupovaly proti tak chystanému zásadnímu porušení naší územní svébytnosti, byly těmito politruky pracujícími ve prospěch USAmerického zbrojního průmyslu označovány za ruské agenty. Nyní se, po letech tato rétorika opět vrací do českého veřejného prostoru, tentokrát ale posílena o nezanedbatelnou pomoc dalšího významného spojence: homosexuální lobby.

 • ruska-propaganda-spojuje-homosexualy-s-vlastizradci

Propagandistické mašinerii sil usilujících o zavedení nového světového pořádku se totiž povedl jeden husarský kousek – totiž získat na svoji stranu v tažení proti narušiteli plánů na ovládnutí světa samozvanými nadnárodními elitami, Rusku všudypřítomnou a relativně mocnou a dobře dotovanou LGBT lobby (jen v Evropské Unii získala na grantech a dotacích tato Lobby 2 miliony Euro a v SSA 120 milionu dolarů. Před šesti lety to bylo celosvětově přes 35 milionů dolarů.

Stačilo tedy jen, udělat lživou, leč velmi působivou zkratku o nenávistné politice Ruské Vlády vůči homosexualitou postiženým lidem. Zbytek zařídili nadační granty. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Takto se stala homosexuální lobby dalším z užitečných idiotů na šachovnici hegemona. Štěpit společnost všude tam, kde ji štěpit lze. Takové by mohlo být krédo zahraniční politiky SSA ovládané netransparentními zákulisními majiteli „vyšších zájmů“.

Každý, kdo nyní kritizuje ruskou politiku a ohání se strašákem ve skutečnosti neexistujících „pro-ruských medií“ ve skutečnosti, buďto jen zištně hájí své zájmy, nebo lépe řečeno zájmy svých zadavatelů, donorů a sponzorů, nebo pomýleně kope kolem sebe v domnění, že bojuje za nějaká lidská práva, konkrétně za práva žít nerušeně se svým homosexuálním postižením -jako by mu tato práva někdo někde odpíral – a jako by to byl zrovna Vladimír Putin, prezident Ruské federace. Proto není s podivem, že tito lidé sepisují nejrůznější typy petice, čím provokativnější, tím lepší. Přitom si jen těžko uvědomují svoji krátkozrakost a svoji nebetyčnou hloupost. Tedy pokud to dělají z nějakého přesvědčení. Pokud to dělají pro peníze, lze jim vytknout pouze pochybnou kvalitu jejich prodejného charakteru. Za peníze jsou totiž ochotni dlouhodobě poškozovat dobré vztahy v regionu a ohrozit za vlastní prospěch hospodářskou prosperitu naší země této generace a generací budoucích. Pravda, homosexuálové s budoucími generacemi až tolik počítat nemusí.

Mezi petenty a horovníky patří třeba vedle již zmíněného sporného akademika Halíka, taktéž sporný akademik Putna. Opomenout nelze ani genderovou aktivistku Šiklovou a další pohrobky skalního Atlantismu Havla. Užitečné idioty jim k tomu dělají, za tímto účelem kultivované, takzvané „osobnosti“, jako protagonisté tzv. kulturní fronty, Marhoul, Veškrnová, Menzl, nebo Horáček, Třeštíková, Hutka, kteří nyní volají po přejmenování ulice Pod Kaštany podle zavražděného buřiče, který málem přivedl celou RF úplně na buben, Němcova.

Také je třeba zmínit trojského koně české euro-levice Pehe, a další námezdní pomlouvače slovanské sounáležitosti a mezinárodního přátelství, jako jsou Kolář, Kocáb, Štětina, Schwarzenberg a jim podobné.

Příhodnou platformu těmto veskrze válečným štváčům v cizím žoldu, poskytují naše veřejnoprávní media, která výzvami a reportážemi proti Rusku a takzvaným konspiračním teoriím zaplňují s oblibou svůj vysílací čas. Propojení s homosexuály nyní korunuje i někdejší tvář spolku honosně pojmenovaného „Evropské Hodnoty“ Janda, jehož veřejná samohana jej nedávno proslavila na internetu, coby profesionálního pornoherce.

Podivný spolek „Evropské Hodnoty“, který navenek prezentuje pornoherec Janda, ve své snaze dostát svému zadání nyní propaguje hon na ruské agenty a na pro-ruská media v českých zemích pod hlavičkou anglicky pojmenované a tím pro zahraniční donory snadněji identifikovatelné operace „Kremlin Watch“. Je to až k nevíře, leč pravda, že se někdejší normalizační bolševické praktiky, patrně ze zhrzené nostalgie opět vrací v té nejnechutnější formě zpět do kurzu. Samozřejmě za vydatného finančního přispění Evropské Unie, prostřednictvím kladiva na čarodějnice zvaného StratCom. Celkem má evropská Komise na komunikaci k dispozici 3,3 miliardy Euro. Evropská Unie hodlá mimo jakési anti-propagandy utratit tyto peníze na to, svést vinu za své selhání na Rusko. Jak lépe by mohla utratit naše peníze! Aspoň se obyvatelé Unie konečně dozví, kdo za jejich mizérii může: Kreml.

StratCom má rozpočet otevřený a funguje po vzoru modelu vyvinutého CIA v padesátých létech, přezdívaného ‘Wisnerův mocný Wurlitzer.

Tito žoldáci zahraničních zájmů, čířící protiruskou propagandu a nenávist jsou jako zloději, kteří křičí „chyťte zloděje“! Sami si ve své omezenosti jen těžko uvědomují dosah svého jednání. Velmi sofistikovanými prostředky vedou českou společnost do záhuby jejím rozkladem, a rozštěpením. Vytváří zde zcela v rozporu s veškerými „hate-free“ principy, které zároveň hlásí, dvě antagonistické skupiny. Jedna, která nemá proti Rusku nic, protože k tomu nemá důvod. A druhá, která je pod vlivem rafinované proti-ruské propagandy, ve které se kultivuje nenávist a strach. Tato druhá skupina má podporu medií, a to nejen americké TV NOVA, ale paradoxně i naší veřejnoprávní ČT a ČRO. Dále mezi tato nenávistná media lze zařadit i Echo24, Respekt a jemu podobné plátky. I zde je podstatné zkoumat vlastnickou strukturu pro lepší pochopení motivace propagandy. Nalezneme zde tandem Schwarzenberg/Bakala, nebo Šafra, kterého pro jeho fanaticky zaujatý přístup k Rusku museli vyhodit z Reflexu.

Iniciativy a aktivity tohoto typu lze označit za rozvratné (subversivní) a společensky nebezpečné. Mnohý člověk si u nás všiml dlouhodobého a prohlubujícího se rozdělení společnosti na neutrální (označované za pro ruské) a nenávistné (výrazně protiruské). Pro zjednodušení se kterým je nutno mediálně pracovat se společnost dělí na stoupence prezidenta Zemana a jeho odpůrce. Odpůrci se soustředili až do doby jeho politického důchodu, kolem osoby neúspěšného prezidentského kandidáta a vysloveného kritika Ruska Schwarzenberga. Nyní se cítí odpůrci osiřeni a pobíhají zmateně mezi různými surogáty. Neví, kam se vrtnout, zda se nyní uchýlit k velvyslanci Schapirovi, který srdnatě kráčí v čele Gay-pride pochodů (viz Global Equality fund), aby tím stvrdil vazbu hegemona s bojovníky za práva LTBG a společný boj proti „nevítanému“ ruskému vzedmutí. Byla to konec konců jeho ambasáda, která finančně podporovala iniciativu červených karet zaměřenou proti české hlavě státu, čímž se (jako obvykle) dopustila flagrantního porušení mezinárodního práva v oblasti nevměšování se do vnitřních záležitostí cizích států.

Takto společné SSA s EU ve svorném transatlantickém partnerství proti ruským konspiračním teoriím zahajuje předehru k tomu, co brzy nastane. Žádná pořádná válka se neobešla bez patřičného kondicionování populace, která musí být odhodlána vzít zbraň do ruky a vyrazit do boje proti ubohým lidem, kteří jsou na druhé straně barikády a jsou na tom úplně stejně. Jenže tentokrát má v rukávu jaderný arzenál, který bez váhání v případě ohrožení použije.

Vzpomeňme si, že výrazní homosexuálové z řad katolického kléru, váleční štváči Halík, kterého otec pracoval na normalizačním ministerstvu propagandy a Herman, který nyní zastává post ministra kultury, svého času obhajovali bombardování Jugoslávie letadly členských zemí Organizace Severoatlantického Paktu. Tedy byli, mezi těmi svými, jen ojedinělými exoty. Dnes byla za pomocí evropských fondů vytvořena celá armáda politruků a demagogů, kteří po jejich boku  stále hlasitěji spílají Rusku a prezentují je coby univerzální hrozbu. Mezi tím ta samá organizace, která beztrestně bombardovala Jugoslávii, nyní přesouvá vojenské jednotky, zbraně a munici k ruské hranici, a říká tomu obrana. Jakmile se to ale někdo troufne považovat za provokaci a předstupeň světové války, tak je umlčen nálepkou agenta pro-ruské propagandy. Inu, jako obvykle, tam, „kde dělají pustinu, tomu říkají mír“, napsal Tacitus ve svém díle  De vita et moribus Iulii Agricolae již před 1918 lety.

Tento článek nevznikl za hmotné ani nehmotné podpory Kremlu.

Odkazy:

“Political ventriloquism”: EU funding of gay and feminist lobby groups

Funding Resources for LGBTQ Issues Worldwide

U.S. Department of State Global Equality Fund

LGBT GLOBAL DEVELOPMENT PARTNERSHIP FACT SHEET

http://www.respekt.cz/externi-hlasy/homosexualita-je-kampan-zapadu-proti-rusku

HOMOSEXUALITA JE KAMPAŇ ZÁPADU PROTI RUSKU

Questions and Answers about the East StratCom Task Force

The European Council: ACTION PLAN ON STRATEGIC COMMUNICATION (2015)

http://danielsolis.cz/ruska-propaganda-spojuje-homosexualy-s-vlastizradci/

 

  PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

  Komentáře

  Přidat komentář

  Bezpečnostní kód Obnovit

  Facebook komentáře