Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Ovládají americké služby českou politiku?

Protesty proti "politicky nekorektním" představitelům vazalských států euroatlantického impéria jsou dnes na denním pořádku. O tom, že tyto protesty nevznikají spontánně, ale jsou součástí dobře promyšlených zpravodajských her, není pochyb.

 

Pro kontrolu politického systému je naprosto nutné znát politické klima v zemi. Klima je více méně odrazem veřejného mínění. Veřejné mínění může být do určité míry korigováno, tedy manipulováno prostřednictvím cílené masové komunikace neboli propagandy. Tu lze šířit různými způsoby, nejlépe ale medii, které důmyslně a psychologicky propracovaně, poskytují účinný mix zábavy, informací a poučení. Zcela v intencích architektury Nového světového pořádku vytyčené tzv. Tavistockou agendou.

  • ovladaji-americke-sluzby-ceskou-politiku

 

Media cíleně ovlivňují veřejné mínění a tím z velké části vytváří stávající politické klima v zemi. Žertovné úsloví o tom, že „svoboda začíná tam, kde končí signál ČT“ vystihuje v podstatě velmi přesně tento vztah. Není ale účelem tohoto zamyšlení podrobně popsat principy a mechanizmy mediální komunikace a politického marketingu, což je eufemismus pro dnes už nechvalný výraz „propaganda“.

Tak jako ten, kdo ovládá peněžní toky, ovládá zákony v zemi, ovládá masy ten, kdo ovládá media. Toto staré a jednoduché pravidlo, raženo dvorním bankéřem britské koruny, kterým byl Mayer Amschel Bauer Rothschild, údajně vysloveno jeho synem Nathanem, platí doposud. Rothschild tehdy dvakrát neváhal a nakoupil všechny tehdejší významné zpravodajské agentury (Wolff, Reuters a Havas 1835-1851). Přípravy na první světovou válku, tak jako na bolševickou revoluci, mohly být započaty bez dalších okolků.

Pro kontrolu politického klimatu je dále nutná neustálá zpětná vazba. Něco jako prst na pulzu doby. Čím přesnější je znalost politického klimatu v daném systému, tím lépe lze manipulovat veřejné mínění a ovládat politický systém. Je to uzavřený kruh. Disciplíny jako politologie, sociologie a psychologie poskytují patřičné nástroje k tomu, správně porozumět sociální dynamice, a přetavit získané poznatky do politických procesů.

Co za dob Amschela trvalo několik desetiletí, trvá dnes, díky elektronické komunikaci, jen několik měsíců, týdnů, či dní. Vyvolat u veřejnosti patřičnou odezvu lze nyní téměř okamžitě. To je velmi praktický výdobytek moderní doby, neboť veřejné mínění v liberálních demokraciích nakonec rozhoduje o agendě politické reprezentace a prostřednictvím pravidelných voleb i o konkrétních nositelích politického mandátu, který se přiděluje na základě většinové „svobodné“ vůle voličů.

To neví nikdo lépe, než ti, kteří se profesionálně věnují různým formám voleb, ale i převratů a barevných revolucí po celém světě. Prodávají revoluce a jimi dosazené režimy svým klientům z řad finanční, zbrojní, plynařské, naftařské, farmaceutické, chemické, potravinářské, lobby a dalších. Otevírání doposud uzavřených trhů je živnost k nezaplacení! Lovci ekonomik popisují svou činnost jako otevírání dveří po dobrém. "Pokud se dveře neotevřou dobrovolně, přichází jiní, většinou prostřednictvím pentagonu a dveře vykopnou". Říká ve své zpovědi John Perkins. Je to stará dobrá a stále platná doktrína otevřených dveří, kterou praktikuje federace spojených států amerických již druhé století.

Vhodným nástrojem manipulace „po dobrém“, je průzkum veřejného mínění, a to zejména takový, kde respondent zdarma a dobrovolně a pravdivě poskytne své politické názory, je na příklad jeden z mnoha projektů subdodavatelů amerických špionážních služeb v české republice, zvaný "volební kalkulačka".

Abychom se vyhnuli spekulacím o tom, co jsou subdodavatelé amerických špionážních služeb, poukážeme na jednu z mnoha agentur, která stojí prakticky za všemi barevnými revolucemi ve světě, včetně arabského jara a která v Praze každoročně zahajuje a „spolupořádá“ konferenci o barevných revolucích, zvanou Forum2000.

Tato agentura se jmenuje National Endowment for Democracy (NED). Spoluautor zákona zřizujícího NED, Allen Weinstein, původně zaměstnanec „mezinárodní nadace pro volební systémy (IFES), a zakladatel [štrasburského] „Střediska pro demokracii“, řekl v roce 1991 doslova toto: „Hodně toho co děláme dnes, se před 25 lety dělalo tajně skrze CIA“. Nadace, tak jako dříve CIA, to co dělá, nazývá „podpora demokracie“. Vlády a hnutí, na které se Nadace zaměřuje, tomu říkají „destabilizace“. Zdroj.

Není tedy s podivem, že je jeden z předních českých lobbistů pro zbrojní průmysl SSA, Alexandr Vondra, nositelem vyznamenání NED, spolu s dalšími „destabilizátory“ suverénních politických systémů, kteří se taktéž účastnili (nejen) letošního Fora2000.

Není s podivem, že projekt "volební kalkulačka" provozuje zjevně proamerické lobbistické iniciativě „Rekonstrukce státu“, což je nástroj politické manipulace, který vedle dalších podobných, explicitně podporuje velvyslanectví Spojených států amerických, takřka „každým coulem“.

Minulý velvyslanec SSA v Praze uvítal vznik iniciativy „Rekonstrukce státu“ více než vřelými slovy: „Naše velvyslanectví poskytuje finanční a morální podporu Rekonstrukci státu a dalším předním českým protikorupčním iniciativám. Jsem také rád, že se mohu podělit o své zkušenosti z Bílého domu a o další vědomosti, což nakonec přináší nové poznatky i mně". Zdroj.

Na svém blogu se velvyslanec Norman Eisen dokonce chlubí tím, že je druhým zleva na oficiální fotografii inaugurace iniciativy. Zdroj.

Nutno podotknout, že finanční podpoře ministerstva zahraničí SSA se kromě rekonstrukce státu těší další suspektní projekty, jako je festival homosexuálního filmu, nátlakovka západní zbrojní lobby, Transparency international, nebo „bokovka“ volebního štábu neúspěšného prezidentského kandidáta Schwarzenberga, zvaná Opona o.p.s. která proslula organizací listopadových mládežnických protestů proti právoplatně zvolenému prezidentovi republiky Zemanovi v tandemu s takzvanou českou expoziturou CIA, další takovou dubiózní nadací „Člověk v Tísni“.

Takové protesty jsou zcela v intencích šéfa NEDu, Carla Gershmana, který teprve nedávno poctil čtenáře periodika Washington Post svou dozajista kvalifikovanou otázkou, zda se Češi prý „vzdávají morální odpovědnosti“ s tím, že se prezident Zeman drasticky zatoulal mimo odkaz zesnulého VáclavaHavla. Zdroj: Washington Post.

Nový velvyslanec SSA v ČR, Schapiro, v tomto sportovním duchu, hned po svém nástupu do pražského úřadu tajně vážil cestu k vojenským speciálním jednotky v Prostějově a tajně se setkal s vrchním státním zástupcem v Brně. Je to ukázka subverzní diplomacie v přímém přenosu?

Nasnadě je vtip, který si dobírá netoliko vtipnou mezinárodní skutečnost: Proč nemůže Spojené státy postihnout „barevná revoluce“ – protože ve Washingtonu nestojí americká ambasáda!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře