Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Co se skrývá za hrou na volby?

  • solisxblog
Nejpozději po podivuhodné šarádě zvané „volby nanečisto" organizované podle osvědčených receptur na „barevné revoluce" analytici odhalují vliv nadnárodních elit a pokus o „převrat" za použití skutečně nečistých prostředků ovlivňování veřejného mínění.

 

Plán "B"

Poté, co se etnická cesta střetu národnostní menšiny s národnostní většinou nevydařila, sáhli inženýři destabilizace a rozvratu k druhému scénáři nadepsanému substantivem „prvovoliči". Tím se stala naše mládež rázem obětí cíleného útoku psychologické a sociální manipulace, která pronikla až do jejich zázemí, tedy školních tříd - tam, kde se vymyká kontrole a dohledu rodičů a společnosti, tam, kde je vydána na pospas dobře připraveným manipulátorům.

Útoky na romskou populaci sice vedly k nešťastným incidentům, zvyšujícím společenské napětí, nebyly ale schopny dostát svému původnímu finálnímu účelu - oslabení levice skrze její radikalizaci, povedlo se nanejvýše jen posílili extrémní pravici a splnily svůj účel i tím, že dosti nešikovně podpořily vzestup populisticky orientovaných seskupení, která byla připravována jako instrumenty pro kontrolu společnosti a hospodářství úzkou skupinou nadnárodní oligarchie (1).

 

Cílená Polarizace společnosti

Mezi tyto instrumenty lze velmi jednoduše zařadit politické strany které mají jak průnik k nadnárodním elitám a uskupením, tak velmi populistickou a pravicově laděnou předvolební kampaň zaměřenou na mladé lidi a postavenou na vytváření a kapitalizaci společenského napětí, například mladí versus staří, slušní versus nepřizpůsobiví, češi versus imigranti, nezadlužení versus zadlužení a podobně. Přesně ve stylu scénáře barevných revolucí, jejichž instrumentarium, aktéry, finanční toky a bezmeznou demagogii v právě probíhající předvolební kampani znovu nalézáme.

 

Staré „dívky" v novém budoáru

Těmto parametrům nejvíce odpovídají dvě strany: TOP09 postavená z odpadlíků ODS a KDU/ČSL a strana Věci Veřejné, postavené taktéž na odpadlících ODS, jakým je zejména moskevský rodák Zieleniec (který kope nyní v Evropském parlamentu, kam byl zvolen přes SNK/ED za Evropskou lidovou stranu (Křesťanských demokratů), nebo na politických nomádech Švejnarovi se Stránským, či „bludném Holaňdanovi", trilaterálovi Teličkovi.

 

Trilaterální komise a její lobby

Průsečíkem obou stran jsou právě členové trilaterální komise Schwarzenberg a Telička obstarávající nutné vztahy s donory, demagogickou stránku věci obstarají smetanovští „kecalové" Kalousek a John, přičemž druhému stojí po odborné stránce při ruce neoliberální internacionalista CERGE Švejnar a CERGE Zieleniec, prominentní to člen diskusního kroužku Osma (2) trilaterála Vondry a „exponenta" zbrojní a tabákové lobby Klvani. Tedy takzvaná „pragmatická pravicová pravdoláska" dotovaná nepřímo z obskurních finančních zdrojů nadnárodních koncernů (jako příklad lze uvést PEPSI, IBM, BAT, Lockheed Martin, atd.)

 

Skořápkáři na (politickém) Tržišti

Vytvoření zdání dvou neúprosných rivalů, kteří soupeří o přízeň voličů mimo hlavní klání ČSSD/ODS je velmi rafinovaná strategie, která tomuto druholigovému táboru má přinést další voliče, kteří s mohou identifikovat s „férovým bojem" dvou jakoby nových politických subjektů a fandit jednomu nebo druhému, zatím co média a mediální agentury zručně odsoudí nefér boj prostřednictvím negativní kampaně dvou doposud dominantních politických mastodontů (dinosaurů) ČSSD a ODS, kteří jsou plíživě v očích jejich voličů, a mladých prvovoličů, či méně rozhodnutých a dokonce i „skalních" voličů diskreditováni, také dosti otřepaným a chatrným strašákem velké koalice.

Nastupuje pak strategie fanouškovství, srovnatelná s dvěma fotbalovými kluby - TOP versus VV, která je pro mládež mnohem čitelnější než technokratické předvolební polemiky odborníků ODS a ČSSD, které jsou prodávány veřejnosti jako nudné, nenápadité a papalášské. Rozhodně celému projektu také napomůže infiltrace reklamních agentur do předvolebních struktur oněch dvou dominantních politických stran, infiltrované agentury pak mohou působit záškodnicky i zevnitř a nahrávat velmi jemným a nenápadným způsobem diskreditaci svého klienta ve prospěch „pučistů". Jako příklad nám může posloužit nepochopitelné ale mazané hřání si zmije na hrudi ČSSD v podobě mediální agentury, jejíž majitel finančně podporuje VV a předává množstevní bonusy konkurenci - tedy svému favoritovi.

 

Socialní inženýring, čili "brainwashing" a podprahové ovlivňování elektorátu

Kolikrát lze vidět barvy jedné strany na internetových stránkách různých nezávislých iniciativ (například Vyměňte politiky), nebo na zdánlivě nesouvisejících reklamách na produkty nebo služby i veřejnoprávních subjektů? Ku příkladu, kde všude lze vidět těsně vedle portrétu Zemana reklamu na pražskou ZOO s portrétem paviána ve stejné velikosti? Podprahová manipulace je řemeslem mediálních agentů. Jejich odměnou jsou podivné finanční transakce spojené s pronájmem reklamních ploch, tiskem a souvisejícími službami. To stejné lze říci i o sdělovacích prostředcích, průzkumech veřejného mínění a dalšího nářadíčka sociálního engeneeringu.

Málo komu přitom dojde, jak rafinovaný podvod na voličích je zde páchán de fakto jednou mocenskou skupinou účelově rozdělenou na dva zdánlivě soupeřící tábory na druhé, viditelné úrovni. Pod rouškou boje se skrývá sofistikovaný psychologický koncept ovlivnění a posléze ovládnutí veřejného mínění z dílny těch největších profesionálů v oboru politických převratů, subverze a podvodu na předem zfanatizovaných občanech vytavených na milost a nemilost mediálním tlakům a psychologické manipulaci. Napadeni jsou ti nejméně odolní, tedy ti nejtvárnější z nás, totiž mládež. Ne nadarmo se na této hanebné subverzi podílí osvědčení přisluhovači dobře krmení nadacemi a fondy takzvané otevřené společnosti, které vždy a všude přinášeli pod heslem Demokracie převraty, povstání, puče eufemisticky nazývané barevnými revolucemi.

TOP09 spolupracuje aktivně s AGORA Central Europe (3), jejichž partnerem je pořadatel kapitální manipulace mládeže zvané volby nanečisto, osvědčená zpravodajská „odnož" CIA, Člověk v Tísni - světe div se - při České Televizi, (také známa jako People in Need) a Nadace VIA, prodloužená ruka Marshallovy nadace (GMFUS), líheň zbrojní lobby, pro kterou svého času pracoval i Vondra. Všechny subjekty jsou financovány ze stejných zdrojů jako všichni ostatní povětšinou pravicoví pučisté po celém světě - USAID, NED, OSF, etc. Pro méně informované měl ČvT donedávna po právu zákaz působení v Ruské Federaci. Jeho dlouholetý ředitel Pojar byl svého času Vondrou odměnou za věrnou službu při subverzi všeho druhu po celém světě dosazen na post náměstka ministra zahraničí (MZV je velkým přispěvovatelem ČvT) a nyní hybernuje jako velvyslanec ve svém Izraeli, po vzoru svého otce, který se zas aktivně věnoval společně s Liškou českoněmeckému fondu budoucnosti.

 

Sametová normalizace

Česka republika se tak 20 let po „sametové revoluci" znovu stává předmětem „sametové normalizace". Znovu jsou použity stejné již osvědčené prvky: společenské napětí, zejména transgenerační, hospodářská nejistota, fingovaní političtí „disidenti" kritizující stávající systém, (kterého jsou ale součástí a který sami vytvářeli) a nadnárodními kartely kontrolovaná média (zde také to naše takzvaně veřejnoprávní).

 

Generální zkouška destabilizace Ruské federace?

Jen málo kdo z nás si přitom uvědomuje jaký význam nadcházející volby v České republice skutečně mají. Předvolební pravicový neoliberální komplot, kterého jsme právě svědky, neslouží totiž jen k eliminaci levice a podpoře upevnění struktur globální guvernance, ale slouží především jako generální zkouška inovované technologie ovlivňování veřejného mínění zejména u mládeže pro nadcházející volby v Ruské federaci, do Dumy v roce 2011 a prezidentské v roce 2012.(4)

 

 

ODKAZY:

(1) Je Kocáb předvojem fašistického předčasného puče?

http://www.czechfp.cz/site/?p=7018

 

(2) Diskusní fórum osma

http://www.diskusniosma.cz/?page_id=out&what=kdo_jsme

 

(3) AGORA Central Europe

http://www.agora-ce.cz/?apc=--cz2064184

 

(4) 'Hostile take-over' Strany zelených pokračuje neochvějně dál

http://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1946:hostile-take-over-strany-zelenych-pokrauje-neochvjn-dal&catid=112:daniel-solis&Itemid=515

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc - Příručka rozvojového vzdělávání

Pro studenty mediálních oborů. Vydal: Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s.

http://www.rozvojovka.cz/download/skripta_rozvojovka_student.pdf

 

10 LET NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA

http://www.osf.cz/download/files/OSF_10let.pdf

 

Orange Revolution

http://en.wikipedia.org/wiki/Orange_Revolution

 

Colour revolution

http://en.wikipedia.org/wiki/Colour_revolution

 

Color Revolutions, Geopolitics and the Baku Pipeline

http://www.engdahl.oilgeopolitics.net/Geopolitics___Eurasia/Color_Revolutions/color_revolutions.html

 

In Bed With NED - The National Evisceration of Democracy

http://www.antiwar.com/szamuely/sz-col.html

 

Obama Moves to Undermine Iran with CIA Linked USAID "Democracy"

http://www.infowars.com/obama-moves-to-undermine-iran-with-cia-linked-usaid-democracy/

 

NED

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy

zejména v této souvislosti:

 

2007 Democracy Service Medal - Presented to: Vaclav Havel

http://www.ned.org/events/democracy-service-medal/2007

 

1999 Democracy Service Medal - Presented to: Alexandr Vondra

http://www.ned.org/events/democracy-service-medal/1999

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře