Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

UKR: Slepá ulička politiky stupňování konfrontace

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Z pozice nezaujatého pozorovatele bychom mohli říci, že jsme očitými svědky ojedinělého experimentu: Vytloukat klín klínem. Reagovat na lež a klamání veřejnosti ještě větší lží a manipulací. Přejít od jedné úrovně konfliktu, který byl použít jako kouřová clona, k vyšší úrovni konfliktu, aby se kouřová clona nerozptýlila a neobjevily se obrysy celého podvodu.

  • ukr-slepa-ulicka-politiky-stupnovani-konfrontace

Pokusit se na bází odlišnosti názorů v hodnocení událostí a jejich příčin přejít k vyvolání nenávisti, od nenávisti pak k nenávisti fanatické. Stupňovat konfrontaci za jakéhokoli hranice, za jakoukoli cenu. Snahy těch, co zašli hodně daleko, zajít ještě dál, aby nenesli důsledky toho, že zašli tak daleko, jak zašli. Morálního selhání těch, kteří jsou ochotni obětovat cokoli, jen aby nevyšlo najevo jejich naprosté morální selhání.

Z pozice zaujatého pozorovatele (těch, kteří již pochopili, i těch, kteří již alespoň začínají tušit) můžeme říci, že jde o život. Že proces popsaný z pozice nezaujatého pozorovatele spouští naprosto nekontrolovatelný mechanismus hrocení či přisolování, který nás přivedl na samotný práh zničujícího globálního konfliktu.

Proč to všechno? Nebudu se opakovat. Připomenu, že příčinu (a předpověď toho, co se bude dít) jsem přinesl již 24. září loňského roku (zejména 2. část, ale doporučuji přečíst celé, protože je tam i pozitivní východisko) ve stém ("kulatě číslovaném") dílu seriálu o "superaféře" (sledování vývoje od pádu Nečas-Kalouskovy vlády k ustanovení nové), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

Jaký bude další vývoj? Napětí a boje lze dále stupňovat, situaci lze dále vyhrocovat, riziko přežití lze nechat narůstat až do úplného konce (který tentokrát již nemusí být novým začátkem). Takový vývoj je však přece jen méně pravděpodobný, a to z následujících důvodů:

- Instinkt sebezáchovy lidí vstupuje do hry a bude stále významnějším faktorem.

- Celá akce na Ukrajině byla špatně připravena, byla od počátku zpackaná, proto vše, co bylo dříve oporou manipulativní moci selhává.

- Velmi rychle se mění podmínky, v nichž probíhá proces zhroucení důvěry v představitele EU a USA zastíraný vyvolávanými a stupňovanými konflikty. Ti, kteří se snaží konflikty hrotit, se dostávají do vzájemných rozporů a snižuje se účinnost nástrojů, které doposud používali.

- Již v počáteční fázi se nepodařilo eliminovat aktivitu a vliv těch, kteří věděli či tušili, jak se bude situace vyvíjet - hlas těchto lidí nyní sílí a nachází stále širší ohlas.

- Je stále více zřejmé, že vrcholná administrativa USA (osobně Obama a Kerry jako hlavní aktéři) nedokázala čelit svému zmanipulování ze strany enkláv amerických zpravodajských služeb prorostlých s tím, co nazývám "strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad" (různými klientskými sítěmi a sítěmi ovládanými oligarchy), a dokonce i organizovaným zločinem. Vůdčí osoby americké administrativy nedokázaly uchovat svoji racionální a morální odolnost (tak jako ještě v případě konfliktu v Sýrii) a zcela ztratily svou integritu.

- Zrovna tak tragikomickou roli hraje nyní reprezentace EU, která od počátku projevovala nevídané patolízalství vůči administrativě USA, té administrativě, kterou nyní již tvoří pouhé lidské trosky, které již nejsou schopny vrátit se zpět do podoby plnohodnotných a svéprávných osobností.

Rizika budoucího vývoje jsou velká (mj. právě proto, že ti, co nám vládnou, zašli tak daleko, že již se nemohou jen tak snadno a beze ztrát vrátit, nikdo jim již přirozenou autoritu nevrátí). S velkou pravděpodobností však dojde po vystupňování konfliktu k tomu, že bude určitý čas na vyhodnocení toho, co se stalo. A pak bude potřeba "zabrat" hlavou, pak bude důležité intenzivně nejen analyzovat, kdo a proč selhal. Pak bude nutné především a zejména pochopit současnou dobu z nadhledu. Někteří lidé totiž tentokrát selhali nikoli v důsledku svých slabostí (ty máme každý), ale v důsledku náročnosti rolí, v nichž se ocitli, a zejména pak specifik historické situace. Toho, že nazrál přechod k jinému typu ekonomickému růstu a jiné podobě ekonomiky. Toho, že již není možné zachovat bezkonfliktní vývoj v rámci současného typu ekonomiky, ale nazrál čas přejít k ekonomice založené na produktivních službách, která otevírá nový prostor pro ekonomický růst. Ale to již je mimo téma toho, o čem jsme dnes chtěl napsat. Snad jen ještě to, že již nyní je nutné se připravit na situaci, kdy bude čas na vyhodnocení toho, o co šlo, na odhalení příčin toho, co se událo, tak, abychom příště už do takové situace nespadli. Příště by to mohlo být ještě horší, ještě více "na hraně" a ještě více by nás to stálo.


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/1225-ukr-slepa-ulicka-politiky-stupnovani-konfrontace.html

Facebook komentáře