Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Selektívne informovanie

nespôsobuje len to, že sa napríklad v predstihu nedozvieme o ,,pochode za mier”, alebo o “podrobnostiach referenda”, ktoré malo potenciál opätovne dať ľuďom do rúk moc hlasovaním… ale napríklad spôsobuje aj to, že nemáme ani len tušenia, aký veľký nacizmus vzrastá a podporuje sa v súčasnosti na Ukrajine (https://rumble.com/v2boecq-propaganda.html).

  • selektivne-informovanie

Účelovo sa nám vytvárajú informačné bubliny pomocou našich médií, ktoré majú v konečnom dôsledku všetky spoločných vlastníkov, a všetky sú riadené z jedného zahraničného centra. Jednotne nám vytvárajú rozdielny obsah informácií na úrovni štátov, vnášajú do národných spoločností rozdielne témy, ohraničujú nám spektrum informácií tak, aby každý národ spadajúci pod ich vplyv si myslel, čo si podľa nich má myslieť, a videl iba to, čo podľa nich má vidieť. Škatuľkujú nás balastom a my “pre tie zhnité, ale za to propagandou nablištené stromy nevidíme skutočný stav lesa…”

Myslel som, že sa už taká selektívnosť informovania v 21. storočí nedá dosiahnuť, žiaľ opäť v spojení s hlúposťou je aj dnes všetko možné. Preto ak ste si náhodou niekedy kládli otázku, ako sa mohli v minulom storočí poštvať toľké masy ľudí proti sebe na život a na smrť, ako nemohli vidieť zjavnú manipuláciu a vojnovú propagandu, tak to bolo presne pre to isté, prečo aj my dnes nevidíme skrytý fašizmus v našej spoločnosti.

Väčšina z nás stále podporuje vojnu, miesto toho aby podporovala mier. 

Juraj Tušš

Zdroj: https://jurajtuss.blog.pravda.sk/2023/03/04/selektivne-informovanie/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře