Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Paradoxy doby

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Hovorí sa, že každý národ má takú vládu akú si zaslúži. Niečo na tom pravdepodobne bude. Politika vstupuje do života ľudí od počiatku vekov, odvtedy ako sa ľudia začali združovať do rozmanitých foriem útvarov a zriadení ako nástroj rozhodovania určitej skupiny jednotlivcov. Tento rok je na našom krásnom malom Slovensku rokom volebným a o priazeň voliča sa budú opäť raz uchádzať stálice i nováčikovia našej pestrej scény verejného života a diania. Masívna kampaň kandidátov na prezidenta bola do oči bijúca z každej strany a nedalo sa jej vyhnúť. Opäť sa raz oprášili vzletné vety o srdci a charaktere, pripravenosti, hrdosti a povinnosti a mnohých iných. Od antických čias však už uplynulo veľa vody a v politike už nie sú aktívni len tí najctihodnejší filozofi.

  • paradoxy-doby

Dianie v politike bezprostredne ovplyvňuje každodenný život ľudí. Komunálna politika ovplyvňuje politiku na úrovni státu a tá sa zase podieľa na globálnej. Znechutení občania sa buď o politické dianie nezaujímajú a ignorujú ho, o čom svedčí pravidelná relatívne nízka účast pri volbách, alebo sú čoraz viac oslovovaní stranami, ktoré ponúkajú jednoduché, čiernobiele riešenia a nekorektne označujú vinníkov dnešného všeobecného marazmu. Paradoxne na pálčivých ľavicových témach sa priživuje ultrapravicové, fašistické podhubie a takýto vývoj nie je dobrý.

V tohtoročných volbách do Európskeho parlamentu zrejme zabodujú euroskeptické strany. EÚ má dnes starosti s krízou v eurozóne, a v súčasnosti nedisponuje potenciálom sa rozširovať ďalej na východ na Ukrajinu. Naopak po ére rýchleho rozširovania a centralizácie sú dnes v Európe na vzostupe separatistické tendencie napr.v Katalánsku, Benátkach, Škótsku, či už tradične v Baskicku. Autonómne snahy historických regiónov prinášajú sebou precedens, túto situáciu by mali všetci zainteresovaní riešiť s chladnou hlavou a teoreticky zvážiť federalistický princíp usporiadania s väčšou mierou priamej demokracie. Paradoxne ohľadom Krymu je zdanlivo obdobná situácia vo svojej podstate diametrálne odlišná. V súčasnosti vskutku nie je núdza o paradoxy každého druhu. Časy bezhlavej globalizácie pominuli a priniesli sebou nové výzvy.

Strategická hra geopolitického šachu, ktorou sa bavia mocní tohto sveta dospela do štádia konfrontácie a figúrky už padajú, viď aktuálna situácia na blízkej Ukrajine, predtým v Sýrii, Líbyi, Iraku, Afganistane a ohľadom Iránu. Hranice sfér civilizácií majú v súčasnosti viacero styčných bodov.

Súperenie námornej a kontinentálnej geopolitiky sprevádza ľudstvo v modernej histórii od čias temného stredoveku, kedy námorní nájazdníci na plienili pobrežné mestá. Táto črta charakterizuje anglosaskú geopolitiku dodnes. Trendy vývoja vzťahov veľmocí, ktoré sú neustále v procese sú s dianím na Slovensku vnútorne späté. Dianie u nás je treba chápať aj v tomto teritoriálnom kontexte, kde sa Slovensko ako člen EÚ a NATO nachádza. V dnešnej zložitej dobe, vo veku informácií, časoch vrcholnej postmoderny sa podstata vecí a pravda častokrát strácajú v záplave dezinformácií a čierne je častokrát bezostyšne vyhlasované za biele.

Aktuálna politická a spoločenská situácia vo svete i u nás je polarizovaná. Jej vývoj je zaujímavé a podnetné sledovať i keď sa niekedy zdá, že neveští nič dobré. Bujnie hodnotový relativizmus a na piedestál sú vyzdvihované úpadkové pahodnoty. V tomto kontexte je alarmujúce, že mier predstavuje pre mladú generáciu oveľa menšiu hodnotu ako pre strednú a staršiu. Akt vojny by už konečne mal byť vylúčený z politických nástrojov a všetky štáty by mali spoločne rešpektovať a akceptovať medzinárodné právo ako najvyššiu inštanciu, ktorá platí pre všetkých rovnako. Za vojnový akt je považovaná aj podvratná činnosť na území cudzieho štátu.

O tom, že násilie plodí zas len násilie a nič nerieši netreba polemizovať. Netreba však strácať nádej, myslieť pozitívne a veriť, že zlé sa časom na dobré obráti, problémy sa vyriešia a že nás ešte čaká krajšia budúcnosť, kde budú ľudia na Zemi svorne v harmónii, mieri a hojnosti, vážiac si jeden druhého, spolunažívať v súlade s prírodou. Dejiny sa stále opakujú, pýcha stále predchádza pád. Celá známa história ľudstva je jedna veľká paralela. Možno tomu bolo tak aj v časoch bájnej Atlantídy.

Facebook komentáře