Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

NE korespondenční volbě ani volba v zahraničí

NE korespondenční volbě, ale zrušte i volbu na zastupitelských úřadech v zahraničí! Krajan nenese následky své volby. Jinými slovy: důsledky jeho rozhodnutí se ho netýkají.

Jsem zásadně proti korespondenční volbě. Politici a diskutující vyjadřují dvě oprávněné obavy: osobní volba a tajnost (ve skutečnosti bude za oprávněnou osobu hlasovat někdo jiný nebo jí bude „držet pistoli“ u hlavy, když bude provádět volbu a podepisovat).

  • ne-korespondencni-volbe-ani-volba-v-zahranici

Nevšiml jsem si, že by někdo vznesl NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NÁMITKU nejen PROTI KORESPONDENČNÍ, ale i proti osobní volbě KRAJANY na ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH:

VOLIČE SE NETÝKAJÍ DŮSLEDKY JEHO VOLBY.

Kdo žije dlouhodobě v zahraničí, tak tam platí daně, má tam zdravotní pojištění a bude mít důchod. Někteří tam žijí již ve 2. i další generaci a děti občanů ČR mají také české občanství. Přitom v ČR byli jen párkrát na prázdninách či na dovolené.

Především se ho nijak nedotknou důsledky jeho volby, tj. že zvolí stranu, která má v programu něco, co by on určitě nechtěl, pokud by trvale žil v ČR.

Zastánce korespondenční volby dokonce argumentoval tím, že český občan žijící na Novém Zélandu musí letět do Austrálie, aby mohl na naší ambasádě volit....tj. je zřejmé, že se ho nijak nedotknou praktické důsledky na území svrchované ČR.

Přehnaný příklad: Nějaká strana bude mít ve volebním programu okamžitě po uchopení moci vyhlášení války nejmenované jaderné velmoci. Čech žijící u protinožců ji bude klidně volit, neboť na jeho skutečný domov nedopadnou žádné jaderné bomby.

Nebo bude volit stranu, která má v programu zrušení absolutně veškeré bezplatné zdravotní péče a bezplatného školství – on by tyto „služby“ nikdy nečerpal.

Krajanů přibývá (tč. cca 600.000, tj. více než 5 % oprávněných voličů), mohou založit stranu hájící výhradně zájmy krajanů s volebním programem např.: občan ČR, který přiletí do ČR, má nárok na bezplatné ubytování hotelového typu s plnou penzí první měsíc (či rok) po příletu.

Reálné příklady jsou méně extrémní (vyšší/nižší daně, žádná/vysoká podpora v nezaměstnanosti, dotace na elektroauta/žádné dotace).

Proto navrhuji změnu zákona:

VÝKON VOLEBNÍHO PRÁVA JEN OSOBNĚ A JEN NA ÚZEMÍ ČR. (Komisaři dojedou s volební urnou za ZTP, do nemocnic a domovů důchodců atp.).

VÝJIMKA: na ambasádách a konzulátech mohou volit osoby (a jejich rodinní příslušníci), které jsou v zahraničí „služebně“ vyslaní tam státem a veřejnoprávními institucemi. Tj. velvyslanci a pracovníci ambasády, ale i vojáci na zahraniční misi, zástupci státu, ale i ČRo, ČT a jiných veřejnoprávních organizací (Č.č.kříž aj.) zřízených ze zákona (nikoliv tzv. "neziskové" organizace) a studenti českých vysokých škol na zahraničních pobytech (Erasmus atp.).

U těchto osob je jisté, že se vrátí do ČR: zástupci státu či veřejnoprávní organizace jsou ve služebním či pracovním poměru k české instituci a mohou být kdykoliv odvoláni do ČR. Studenti se musí vrátit do ČR k dokončení studia (zkoušky, obhajoba diplomové práce).

Nikoliv zaměstnanci jakékoliv soukromé firmy ! Ti by na ambasádě volit nesměli. Jinak by byly masivní podvody: Živnostník v ČR, dosud bez jediného zaměstnance, by vydal krajanovi potvrzení, že je zástupcem jeho živnosti pro Tramtárii...

Autor: Petr Liška

Zdroj: https://petrliska1.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=811324

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře