Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

MÁ-LI V TOMTO SVĚTĚ ZVÍTĚZIT DEMOKRACIE MUSÍ SE OSN STÁT DEMOKRATICKOU INSTITUCÍ

Mojmir Babáček

Americký deník The Washington Times zveřejnil 6. července 2023 článek, nazvaný „Čína vyrábí zbraně, které mění činnost mozku; zpráva říká, že technologie má za cíl ovlivnit politické vůdce vlád“. V článku se píše: „Podle zprávy tří analytiků veřejně dostupných zpravodajských zdrojů vyvíjí čínská osvobozenecká armáda vysoce technologické zbraně, určené k tomu, aby rušily činnost mozku a ovlivňovaly politické vůdce států nebo celé populace. 

Zbraně mohou být použity k přímým útokům na mozky nebo jejich ovládání s použitím mikrovln nebo jiných zbraní, používajících energii, směrovanou z ručních pistolí nebo větších zbraní, střílejících elektromagnetické paprsky... nebezpečí použití čínských zbraní, určených k válce proti mozkům před konfliktem nebo během něj už není jen teoretické a nemělo by se na něj pohlížet jako na nekonvenční zbraň, jejíž použití je omezeno na mimořádné situace.

  • ma-li-v-tomto-svete-zvitezit-demokracie-musi-se-osn-stat-demokratickou-instituci

Podle zprávy jsou schopnosti neuro úderů součástí standardních vojenských schopnosti... Zpráva doporučuje americkému vojenskému vedení, aby jako obranu proti válečnému použití zbraní, působících na mozek v první řadě zveřejnila nebezpečí zbraní působících na neurony a vyzvala k mezinárodním jednáním a politickým prostředkům, jako jsou etická hodnocení vědy o neuronech a výzkumech vědy o poznávacích schopnostech.“ https://www.washingtontimes.com/…we/ .

Autor tohoto článku rád podpoří tuto americkou strategii, ale rád by čtenářům připomněl, že už v roce 1997 vydal Ústav strategických studií při americké Vysoké škole válečné brožuru, ve které navrhoval scénář, ve kterém byli „pomocí meziagenturní integrované databáze na celém světě identifikování lidé, kteří by potenciálně nebo možná podporovali povstání. Ti byli zařazeni do kategorií 'potenciální' nebo 'aktivní' a pro každého z nich byla vyvinuta, ušita na míru a soustředěna na něj psychologická kampaň, spočívající v počítačové simulaci osobnosti“ https://press.armywarcollege.edu/…phs  (str. 13). Není toto americký projekt na ovládnutí světové populace?

Nedá se pochybovat o tom, že přinejmenším USA, Rusko a Čína pracují na systémech, které mohou být použity k ovládání mozkové činnosti lidí na celém světě a tímto způsobem k definitivnímu ovládnutí světa.

Nervové impulsy v mozku jsou přenášeny elektrickými proudy. Neurony jsou plné iontů, které mohou být uvedeny do pohybu stejným způsobem, jakým elektromagnetické vlny uvádějí do pohybu elektrony v anténách a přenášejí tak do rozhlasových přijímačů a televizorů rozhlasové a televizní vysílání. Elektromagnetické vlny mohou při vhodném zpracování vyvolat v mozku elektrické proudy tím, že uvedou do pohybu ionty v elektrolytu, který je uvnitř neuronů. Při současné znalosti frekvencí činnosti neuronů při různých aktivitách v mozku není problém vyvolávat v něm myšlenky, city, pocity i vjemy působením elektromagnetických vln. V posledních letech vynaložily EU i USA na výzkum mozku miliardy eur a dolarů.

Americký vědec Allan H. Frey vyvolával už v roce 1962u dobrovolníků vjemy zvuků na vzdálenost 300 metrů pulsovanými mikrovlnami https://mriquestions.com/…pdfhttps://journals.physiology.org/…689Jeho pokus byl mnohokrát zopakován se stejnými výsledky https://nyaspubs.onlinelibrary.wiley.com/…6.x .

V roce 2012 zveřejnil Allan H. Frey článek, ve kterém psal, že další výzkum biologických reakcí na pulsované mikrovlny byl americkou vládou utajen, protože nechtěla, aby se pokroky v těchto vědeckých výzkumech objevily ve vědecké literatuře, ze které by mohl čerpat Sovětský svaz https://www.the-scientist.com/…449 .

Bývalý ředitel americké Národní laboratoře v Los Alamos John B. Alexander zveřejnil v roce 1980 článek „Nové mentální bitevní pole: Ozař mě, Spocku“ (Spock je postava ze seriálu Star Trek)

o dálkovém ovládání činnosti lidského mozku. Psal tam: „kdokoli udělá první velký průlom v tomto oboru, získá výrazný náskok před svým protivníkem, výhodu, srovnatelnou s tím, být výlučným vlastníkem atomové zbraně“ a „existují zbraňové systémy, které působí na činnost mozku a jejichž schopnost usmrcovat už byla demonstrována... schopnost léčit nebo způsobit nemoc může být vysílána na dálku a vyvolat tak nemoc nebo smrt bez zjevného důvodu... Použití extra dlouhých frekvencí na změnu chování by mohlo mít obrovský účinek... zkoumají se možnosti vyvolávání myšlenek z mozku do mozku“ https://ia801203.us.archive.org/…pdf

USA a Rusko už vybudovaly systémy, které mohou vysíláním pulsovaných mikrovln do ionosféry v mozkových frekvencích v ní vyvolat mimořádně silné elektrické proudy v těchto frekvencích, které následně vyšlou na zemi elektromagnetické vlny v mozkových frekvencích a tak může být ovládána mozková činnost obyvatel velkých oblastí planety. V roce 1999, když byl budován americký radarový systém HAARP, odhlasoval Evropský parlament rezoluci o tomto systému, ve které vyzýval „Evropskou unii, aby se snažila obstarat si novou nesmrtonosnou zbraňovou technologii“ a zároveň vyzýval, aby byla podepsána „mezinárodní dohoda, která by zavedla globální zákaz na vývoj a rozmísťování zbraní, které by mohly umožnit jakoukoli formu manipulace lidských bytostí “https://www.europarl.europa.eu/…tml .

Sovětský svaz vybudoval už v roce 1981 radarový systém Sura, který byl schopen vyvolávat v ionosféře extra dlouhé elektromagnetické vlny ve frekvencích činnosti lidského mozkuČína začala budovat nejpokročilejší systém tohoto druhu v roce 2018, potom co si vyzkoušela ruský systém Sura https://www.scmp.com/…nts . Soudě podle toho, co napsal deník The Washington Times o tom, žČína je schopná ovlivňovat vedoucí politiky a celé populace, byl už tento systém dobudován.

Pulsované mikrovlny mobilních telefonních systémů pronikají do lebky, jak dokázaly pokusy Allena H. Freye, který pulsoval mikrovlny ve frekvencích podobných frekvencím mobilních telefonních systémů. Tyto systémy tedy mohou být s vysokou pravděpodobnosti použity k manipulaci činnosti lidských mozků, pokud bude vysílání jejich antén pulsováno ve frekvencích jejich činnosti. Není velký problém je takto pulsovat, protože technologie vysílání mobilních telefonů je založena na pulsování mikrovln. Toto je další cesta, jak mohou být manipulovány mozky celých populací ať už domácími nebo zahraničními vládami. V roce 2008 zveřejnil populárně vědecký časopis Scientific American článek, ve kterém psal o australském pokusu, při kterém se měnily frekvence mozkových vln pokusné osoby, kdykoli začal vysílat mobilní telefon v blízkosti její hlavy Mind Control by Cell Phone - Scientific American .

říjnu 2022 podepsalo 23 států, včetněČeské republiky, dokument, žádající Poradní výbor Rady pro lidská práva OSN, aby „vypracoval studii... o dopadu příležitostech a výzvách neurotechnologie, s ohledem na podporu a obranu všech lidských práv“. Uváděly, že tuto žádost předkládaly, protože „měly na mysli fakt, že neurotechnologie umožňuje připojení lidského mozku přímo k digitálním sítím pomocí přístrojů a procedur, které mohou být použity, mimo jiné k přístupu, monitorování a manipulaci nervového systému osoby“ https://ecnl.org/…pdfhttps://ecnl.org/…ted .

Nikdo ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN tuto výzvu nepodepsal. To znamená, že mezi členskými státy OSN existuje politická vůle chránit lidské mozky a těla před manipulací jejich činnosti a funkcí pomocí neurotechnologií, ale tato politická vůle neexistuje u stálých členů Rady bezpečnosti OSN.

Rada bezpečnosti OSN má velkou moc při rozhodování OSN a stálí členové této rady mají v jejím rozhodování právo veta. Není možné jiné vysvětlení, proč Rada bezpečnosti OSN dosud nediskutovala o tom, žčinnost lidského mozku může být ovládána pulsovanými mikrovlnami nebo extra dlouhými elektromagnetickými vlnami a dalšími směrovanými energiemi, nežže stálí členové Rady bezpečnosti OSN tuto diskusi odmítají v naději, že jenom jeden z nich nakonec zvítězí v soutěži o ovládnutí mozků celé světové populace.

V roce 1999 byl ruský politik Vladimír Lopatin spoluautorem knihy „Psychotronická zbraň a bezpečnost Ruska“ https://www.ozon.ru/…8bw . V knize jmenoval některé ze 30 států, které v té době vyvíjely psychotronické zbraně, včetněČeské republiky, Číny a Vietnamu https://www.livelib.ru/…tin . Dnes je to zřejmě skoro každý stát na této planetě.

Pokud lidé chtějí, aby oni a jejich děti žili ve světě, kde jim bude zaručena svoboda jejich myšlení, citů, pocitů, vjemů atd., stejně jako zdraví, měli by se zasadit o to (například žalobami na své vlády, že proti těmto rizikům nic nepodnikají), aby jejich vlády a parlamenty vytvořily zákony, které je budou chránit před manipulací činnosti jejich mozků a funkcí jejich tělesných orgánů. Měli by se také snažit přesvědčit své vlády, aby usilovaly o podepsání mezinárodní dohody o zákazu zneužívání neurotechnologií a o zrušení práva veta stálých členů Rady bezpečnosti OSN, kteří blokují vznik této dohody. Jedinou organizací, která by mohla účinně dohlížet na dodržování této mezinárodní dohody je Organizace spojených národů ve spolupráci s organizacemi hájícími lidská práva. Pokud nezíská tuto pravomoc, může svět zapomenout na svobodu a demokracii.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#2 Iva Hedrick 2023-08-08 12:37
Cituji miroslav petr:
OSN má v současné době "důležitější" úkoly, než zajistit mír. Musí se zabývat tím, že planeta se už roztavuje....


OSN se má zabývat vším, co je důležité. Musí zvládat více věcí řešit jako každý zaměstnanec na svém pracovišti.
Jinak, planeta se tu roztavuje postupně už velice dlouhou dobu, lidstvo o tom ví, a nic nedělá.
Psychotronické zbraně tu jsou nejméně posledních 70 let, kdy se nezákonně používají na cílených osobách, jako jsem já, ale po celou dobu se k tomu prakticky všechny organizace včetně mezinárodních točí zády a mlčí o tom veřejně místo toho, aby nařídili šetření u mnohých vyspělých států a jejich vlád atd.
Pokud se stanete nezákonně cílenou osobou s celou vaší rodinou jako další oběť v doposud probíhajícím programu MK Ultra, na území ČR, tak se k tomu bude stavět jinak, protože to přímo pocítíte na vlastní kůži a také na své mysli a na celém svém životě, který bude padat jen dolů, i když ekonomika tohoto státu šla po roky nahoru atd.
Jinak Vám děkuji za Váš názor, přestože nejsem pisatelem článku ani jeho tvůrce, ale jsem cílená osoba, které se to týká a to 24/7 a to celoživotně.
Citovat
#1 miroslav petr 2023-08-03 08:17
OSN má v současné době "důležitější" úkoly, než zajistit mír. Musí se zabývat tím, že planeta se už roztavuje....
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře