Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Až z nás církevní restituce udělají jen žebravé tovaryšstvo...?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

 

Je nejvyšším představitelem hierarchie římskokatolické církve a biskupem města Říma. Po více než 1200 letech je prvním papežem, který se narodil mimo Evropu. Tím předchozím byl Řehoř III., který pocházel ze Sýrie. Bergoglio si jméno vybral na počest jednoho z nejuctívanějších svatých - Františka z Assisi, zakladatele žebravého řádu františkánů, který se vzdal veškerých pozemských statků a proslul chudobou a odříkáním. "Katolická církev nejenže slouží chudým, ale ona přímo je církví chudých," řekl. Francesco. Rád bych byl jako katolík, kdyby si právě toto ponaučení přivezl z Vatikánu i český kardinál Duka.Sedmasedmdesátiletý kardinál Jorge Mario Bergoglio - papež František - se narodil v Buenos Aires italským imigrantům. Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu, než v 21 letech vstoupil do jezuitského řádu. Již 266 papež a první hlava římskokatolické církve, která nejela papamobilem, ale autobusem a odmítla vystoupit pro své papežské blahopřání na stupínek, aby se proti gratulujícícm kardinálům nevyvyšovala...

 
 

 

  • az-z-nas-cirkevni-restituce-udelaji-jen-zebrave-tovarysstvo
  • Papež František žehná davům z balkonu
  • Soubor:Emblem of the Papacy SE.svg

Jde mi důchodcovský mráz po zádech při té představě, že český stát údajně vyplatí církvím asi plus mínus, spíš plus 59 miliard korun, i s majetkem kolem 140 miliard v situaci, kdy ze statistik vyplývá, že chudobou je v České republice ohrožen více než milion a půl obyvatel. Za poslední rok přibylo téměř 86 tisíc osob žijících v domácnostech s příjmem pod hranicí chudoby, každý devátý občan Česka. Předchůdce papeže Francesca Benedikt XVI. odsoudil zbožňování peněz a touhu po moci jako kořen všeho zla a vyzval společnost, aby se od něho odklonila. Řekl, že toto “modlářství” odvrací člověka od jeho skutečného poslání. Neukojitelná hrabivost je “modlářství, těžký hřích, skandál, mor”, řekl papež věřícím. Třeba ta svatá slova dorazí až k uším českých církevních restituentů, k jejich nečistému svědomí...

foto

Za většinu následných faktů děkuji páteru Vojtěchu Hrubému z poutního domu Velehrad č. 200 na Via delle Fornaci v Římě, kde jsem strávil několik nocí jako jeden z mnoha poutníků. Na dosah Vatikánu.… Budiž mu země lehká na hřbitově v obci Guidonia Montecelio... Vatikán byl založen roku 1929. Má 44 hektarů a 572 občanů, z toho 32 žen. V samotném Vatikánu má stálý pobyt celkem 444 osob, z toho 223 vatikánských občanů. ako jediný stát světa není členem OSN a nepodepsal ani „Všeobecnou deklaraci lidských práv“ či “Konvenci o právech handicapovaných osob”. Není ani v EU, přesto platí eurem.…

Bylo to fascinující, procházet bazilikou sv. Petra, do něhož nelze vstoupit s obnaženými rameny, zády či končetinami. Každý decimetr čtvereční je v něm umělecké dílo. Michelangelopva Pieta, pak Sixtinská kaple, místo konání konkláve, ale hlavně velkolepé dílo tohoto sochaře a malíře, které započal roku 1508 zobrazením těla člověka a dvanácti apoštolů a nakonec skončil u vyobrazení více než 300 postav. Na stropě můžete vidět stvoření světa, prvotní hřích, výjevy ze Starého a Nového zákona nebo Sibylu Libyjskou, pohanskou věštkyni, která sahá po Knize poznání. Následoval Poslední soud, největší freska století... výjímečné dílo, budované s pomocí Nejvyššího a lidským géniem. Na počest Boha a lidské kultury, která byla vytvořena zásluhou círke, i když připomínala pohanské zlaté tele Mojžíšových židovských uprchlíků z egyptského zajetí. Stačí ale jeden památník spojení Boží a lidské dokonalosti, pomník světové kultury, umění a ducha nejen pro věřící, ale i pro ateisty. Žádná globální výkladní skříň mamonu a chamtiivosti. Antika také byla jen jedna; stačí i jeden Vatikán...

Pár duchem mdlých čtenářů mně bude spílat, že vychvaluji Vatikán a baziliku, ale na druhé straně jsem proti církevním restitucím v Česku. Omyl; neklaním se mamonu a chamtivosti, ale umění umělců jakými byli Bramante, Peruzzi, Baldassare, Giuliano de Sangallo, Antonio de Sangallo mladší, Carlo Moderno, Giacomo della Porta, Rafaelo, Michelangeo, Domenico Fontana i Bernin a další. Je úžasné stoupat kopulí St. Pietro v podivně šikmé serpentíně a pak se dívat z ochozů baziliky na Řím a jeden z nejmenších států světa, a z vnitřní části kopule přímo na hlavní oltář chrámu a baldachýn sochaře a architekta Giovanni Lorenza Berniniho, pak žasnout nad jeho sloupovou kolonádou na Svatopetrském náměstí. Základní kámen k jeho stavbě byl položen 28. srpna 1657. Kolonádu zdobí 96 Berniniho soch; ty, jichž jsem se dotýkal na terase nad vchodem do St. Pietra, jsou zezadu ploché. Sen to byl v Sixtinské kapli i ve vatikánských zahradách. A nakonec vejít do zvláštní oblé stavby, kde papež každou středu přijímal tisíce poutníků… V roce 1984 byl Vatikán přidán na seznam památek světového dědictví UNESCO...

Nový papež  František je nadějí pro všechny, jimž se stejně jako jemu protiví církevní chamtivost. Měl jsem čest, když jsem se zúčastnil přijetí skoro deseti tisíc poutníků papežem Janem Pavlem II. ve speciální kryté hale na území Vatikánu. Absolvoval jsem pouť každého křesťana; navštívil jsem Betlém, kde se zrodil Ježíš, vzdal úctu nejposvátnějšímu místu křesťanů v Jeruzalémě, jímž je Chrám Božího hrobu… Slova Benedikta XVI. jsou inspirativní, ale možná měl i on vést Vatikán ve stopách dávného řádu jezuitů, jak se o tom zmiňuje kniha: ”Tajné dějiny jezuitů”:

Jezuitské učení vždy razilo heslo: ”chudoba, hanba, pokora”. Proto byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, který se veřejně prohlásil za řád žebravých mnichů. Tento žebravý řád nesměl mít stálé jmění a musel žít jen z darů a podpor věřících a z nejistých almužen, jak to potvrzuje papež Pius V. v bule ze dne 7. července 1571. Přišel paradox; dnes řád vlastní ohromná bohatství a sám bohatých vrstev po celém světě důmyslně používá. Zásluhou jezuitskému řádu je dnes nejbohatším státem světa Vatikán, který má tři hlavní zdroje svých bilionových příjmů. Jednou to při posledním soudu sám Bůh ocení, bylo-li to správné nebo ne...

Jako vždy se při podobných zvěstech zhluboka nadechnu a uslyším slova svatého Matouše: “Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů. Je psáno: Můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů…”

…Připomeňme si jezuitské učení o chudobě v Duchovních cvičeních třetího týdne (viz 2. kapitola řádu), kde jsou popsány dvě vojenské korouhve, z nichž jedna má nápis ”pýcha, čest, bohatství” a druhá ”chudoba, hanba, pokora” a cvičenec je metodicky pochopitelně veden k tomu, aby si vybral chudobu, hanbu a pokoru… Když byl ustanoven řád Tovaryšstva Ježíšova, skládali a skládají doposud jeho členové slib kromě jiného i o své chudobě. Vydanou bulou Regimini militantis Ecclesiae byl řád tovaryšstva oficiálně veřejně prohlášen za řád žebravých mnichů… Jezuité jsou řeholí, řádem a nikoli kongregací, jelikož veřejné sliby stoupenců řádu jsou sliby zároveň slavnostními a slavnými (Alighiero Tondi: Jezuité, str.98; Kánon 488)…

…”Tento žebravý řád nemůže mít stálé jmění a musí žít z darů a podpor věřících a z nejistých almužen,” jak to potvrzuje papež Pius V. v bule Dum indefessae ze dne 7. července 1571… Podívejme se však, jaká byla činnost jezuitů v padesátých letech našeho století a jaká byla jejich majetková situace těsně před druhou světovou válkou: Řád v tomto období věnuje co největší péči tisku a školství. V roce 1939 mělo tovaryšstvo mimo misijní oblasti 15 univerzit, 421 vyšších a středních ústavů, na nichž učilo 3683 profesorů-jesuitů a v nichž se vzdělávalo 138 307 žáků.

V misiích bylo v roce 1938 dalších 15 institutů univerzitního typu (8 580 žáků), 169 středních škol (51 734 žáků), 95 průmyslových škol (4 499 žáků), 7 817 nižších škol (375 054 žáků), 25 tiskáren, 115 periodických časopisů. Na vatikánské výstavě v roce 1936 bylo 1 112 periodických časopisů, z nichž 26 bylo věnováno všeobecně vzdělávacím otázkám, 152 vyšším oborům, 77 misiím, 261 kolejím tovaryšstva, 596 ideologické výchově v katolickém duchu.

V roce 1938 vydali jezuité 2 468 knih a brožur; přibližně stejný počet vydávají každoročně. Za čtyři století vydali jezuité téměř 120 000 svazků o teologii, asketice, literatuře, dějinách a vědě. Řád spravoval 21 astronomických observatoří a meteorologických stanic...

 

Křesťané však mají krvavé dějiny. Křižáckými výpravami do Svaté země počínaje, přes inkvizici a dobu temna, až po zvrhlost dynastie papežského rodu Borgiů, stovky pohlavně zneužitých chlapců kněžskými pedofily a popírači holocaustu konče. Ani papežská jména 20. století nebyla vždy z nejsvětějších. Papež Pius XII. má na sobě stín nejistoty, že kolaboroval s Hitlerem, poté byl Benedikt XVI., jenž byl jako 14letý mladík v povinné organizaci Hitlerjugent, a ani nejčerstvější papež František prý nemá svůj štít zrovna bílý jako lilie.

V letech 1973 až 1979 byl provinciálem jezuitského řádu pro Argentinu, od roku 1980 do roku 1986 působil jako rektor jezuitské fakulty filozofie a teologie v San Miguel. Poté sloužil v jezuitském řádu jako duchovní v Córdobě. V roce 1992 se stal nejprve auxiliárním biskupem v Buenos Aires a titulárním biskupem z Aucy. V letech 2005 až 2011 byl předsedou Argentinské biskupské konference. Církev dosud jezuity za papeže nechtěla, jezuitský řád má totiž vlastní silnou hierarchii.

V roce 2005 podala advokátka lidských práv Miriam Bergman trestní oznámení proti kardinálu Jorge Bergoglio, v němž ho obviňuje z konspirování s vojenskou juntou při únosu dvou jezuitských kněží v roce 1976. Bergoglio, který byl v té době „provinciálem“ Tovaryšstva Ježíšova, nařídil, aby ti dva „levicoví“ jezuitští kněží „opustili pastorální práci“ (byli tedy vyhozeni), což následně vyvolalo rozkol uvnitř Tovaryšstva Ježíšova ohledně role katolické církve a jejích vztahů s vojenskou juntou.

Odsuzovat vojenskou diktaturu (včetně porušování lidských práv) bylo uvnitř katolické církve tabu. Zatímco vrchnost církve vojenskou juntu podporovala, členstvo církve bylo rozhodně proti uvalení vojenské vlády. V roce 2010 přeživší ze „Špinavé války“ obvinili kardinála Jorge Bergoglia ze spolupachatelství při únosu těch dvou členů Tovaryšstva Ježíšova čili Francisco Jalics y Orgando Yorio, (El Mundo, 8. listopadu 2010) 

V průběhu procesu zahájeného v roce 2005 „se Bergoglio dvakrát odvolal na své právo vyplývající z argentinských zákonů, že může odmítnout otevřené objevení se u soudu, a když nakonec v roce 2010 svědčil, byly jeho odpovědi vyhýbavé.“ http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1800-pravda-o-nove-zvolenem-washingtonskem-papezi-frantiskovi

„Bergoglio byl přímo zapleten přinejmenším do dvou případů. V jednom se zkoumalo mučení dvou jeho jezuitských kněží – Orgando Yorio a Francisco Jalics – které v roce 1976 unesli ze slumů, kde prosazovali teologii osvobození. Yorio Bergoglia obvinil, že je v podstatě vydal komandům smrti … tím, že režimu odmítl říci, že jejich práci schválil. Jalics poté, co se odsunul do odloučení německého kláštera, odmítá diskusi.“ (Los Angeles Times, April 1, 2005)

Obvinění směřující proti Bergogliovi týkající se těch dvou unesených jezuitských kněží jsou ale podle právnice Miriam Bergman jen špičkou ledovce: „Vlastní Bergogliova prohlášení dokazují, že církevní činitelé věděli už od počátku, že junta mučí a zabíjí své občany, a i tak veřejně tuto diktaturu schválili.“ Ta diktatura by tímto způsobem nemohla fungovat bez této jejich klíčové podpory,“ (Los Angeles Times, April 1, 2005)

Církev měla být spolupachatelem mučení a masových vražd, odhadem 22 tisíc mrtvých a zmizelých mezi lety 1976 - 1978. Tisíce dalších obětí byly ještě zabity mezi lety 1978 a 1983, kdy byly ozbrojené síly zbaveny moci.“ (National Security Archive, March 23, 2006)

Ani samotný Vatikán není oproštěn stínů. Tradiční “groš svatého Petra” jsou dary věřících osobně určené římskému papeži, dále je to Institut církevních záležitostí, tedy vatikánská banka založená roku 1887, jejíž rozpočet představuje asi osm miliardy dolarů. Třetím a zřejmě nejvýnosnější zdrojem jsou vlastní finanční investice do různých mezinárodních monopolů, pozemků apod.

“Svatá” stolice byla akcionářem největší italské stavební firmy Generale immobiliare a velké prostředky vložila i do Institutu pro rekonstrukci průmyslu, který kontroluje největší společnosti země: loděnice, námořní společnost Italia, leteckou společnost AI, telefonní síť, trust hutnických závodů, vyrábějících 90% litiny v Itálii. V roce 1969 Vatikán kontroloval zahraniční akcie v hodnotě 5 miliard dolarů, což bylo dvakrát víc než v případě Velké Británie. Svůj kapitál ukládá nejen do stavebnictví či prodeje minerálních vod, ale rovněž do heren v San Remo a Monte Carlo…

Vatikán vlastní značné množství zlata, jehož převážná část je ukryta na jedné vojenské základně v USA. Dalším zdrojem příjmů je turistický ruch, k němuž patří i různá svatá procesí a poutě do Říma. Statisíce věřících, přijíždějících do svatého města, nejsou zpravidla ubytovány v hotelích, ale ve 126 klášterech, které mají pro tyto účely k dispozici 12 000 cel. Hlavním zdrojem příjmů je obchod se suvenýry a “svatými” předměty. Doplňkové příjmy poskytují filatelie a numismatika, zaměřené rovněž na návštěvníky Vatikánu, který má také svou rozhlasovou stanici, vysílající ve 24 jazycích, a televizní studio, které obnovilo svou činnost v roce 1983… Kromě toho papežovi patří letní rezidence za hranicemi Říma - Castel Gandolfo…

Cesta Borgiů na výsluní evropské politiky byla provázena řadou skandálů, uplácení, protěžování příbuzných a dokonce i mnoha zločiny… Jednoznačně lze říci, že Borgiové se na poměry své doby dopouštěli ve stejné míře stejných zločinů jako většina soudobých mocných šlechtických rodin… Týká se to zejména papeže Alexandra VI. a jeho dětí Cesara Borgii a Lucrezie Borgie. (Wikipedia)

Možná by si z Řádu žebravých mnichů měli vzít ponaučení nejen ve Vatikánu, ale i české církve. Naše vláda jim totiž chce dát desítky miliard korun ve splátkovém kalendáři na třicet let, úroky udělají z této sumičky asi 270 miliard. Jako náhrada od státu za zabavený majetek po roce 1948. Udělají z Česka církevní restituce jen žebravé tovaryšstvo...? (Stát vyplatí náhradu za 44 % majetku v držení obcí, krajů nebo soukromníků, finanční formou - ve výši 59 mld. Kč v průběhu 30 let, tedy 2 miliardy ročně. Stát nebude platit z této roční sumy úrok, ale připočte se k ní míra inflace...) Co je císařovo císaři, co je Božího Bohu...

Inu, kdo ví, zda-li vše, co se říká a píše o papeži Františkovi, je pravda nebo lež? Sám papež František ale jako jediný ví, že pravda je pouze jedna a jednou si o ni promluví s Nejvyšším, který je zasse tím jediným, kdo má právo nás všechny soudit. Obyčejné lidi i svého světského apoštola Francesca... A také si jednou Bůh vyříká s kardinálem Dukou vše o tom, jestli byly církevní restituce podle práva... http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=17956

Je za církevními restitucemi i podpora nacistických zločinců…?

Je na církevním majetku krev umučených kacířů a heretiků…?

Benedikt XVI. rezignuje kvůli zdraví; po Obamovi i černý papež…?

Stivín, hlavní velezrádce: Pane prezidente sem, pane prezidente tam…

http://www.dokumenty.dsss.cz/restituce.pdf

Facebook komentáře