Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Očkovaní lidé jsou biologickou časovanou bombou a jsou hrozbou pro společnost

Hodnocení uživatelů:  / 29
NejhoršíNejlepší 

od carsten

Lidé, kteří si ve své nevědomosti nechají  injekčně podat experimentální vakcínu, která urychluje vytváření vysoce nakažlivých
super kmenů v jejich těle, jsou chodícími 
biologickými časovanými bombami a jsou hrozbou pro společnost.

  • ockovani-lide-jsou-biologickou-casovanou-bombou-a-jsou-hrozbou-pro-spolecnost

Globalisté to vědí a v souladu se svým cílem celosvětového masového vyhlazování dávají nejnebezpečnějším a nejnakažlivějším lidem „vakcínové pasy“, aby se mohli volně pohybovat po společnosti a šířit své superkmenvirů široko daleko. Opět je to všechno záměrné.

V bezpečí jsou lidé, kteří mají vrozeně silný imunitní systém a již si vytvořili protilátky proti koronaviru bez lékařského zásahu. Toho lze snadno dosáhnout u většiny lidí užíváním vitaminu D, zinku, pomocí výživy, klidného spánku a vyhýbání se toxickým potravinám a lékům.

Přesto celý „vědecký“ průmysl odmítá přiznat, jakou roli hraje vrozená imunita. Vědci neuznávají protilátky, které jedinec sám vytvoří. Jako by nebyly vůbec k ničemu.

Například nemůžete získat „protilátkový pas“, abyste prokázali, že jste patogen přemohli díky své vlastní vrozené imunitě.

Moderní „věda“ – pokud si vůbec dovolíme ji takto nazývat – si přeje, abyste uvěřili, že nemáte vůbec žádný imunitní systém a že vaše tělo musí dostat vakcínu mRNA, aby fungovalo. Jedná se o obrovskou, nebezpečnou lež a opakují ji téměř všechny sdělovací prostředky, lékařské časopisy a lékařské „autority“ po celém světě (většina z nich samozřejmě pracuje pro Čínskou komunistickou stranu za účelem zničení západních národů).

Lockdowny, karantény a nošení roušek by měly být povinné pro ty očkované!

Právě očkovaní lidé jsou pro společnost nejnebezpečnější a s největší pravděpodobností nakazí ostatní super kmeny, které již vykazují naprostou odolnost vůči stávajícím vakcínám. Jinými slovy, vakcíny již jsou do značné míry zastaralé.

Pouze vrozený lidský imunitní systém se dokáže vypořádat s rychlými mutacemi a porazit je během pár hodin. Toho není možné docílit tím, že budeme deset a více měsíců čekat na další přeočkování.

Vakcinační průmysl bude navždy vyhledávat nové kmeny a mutace covidu stejným způsobem, jako se snaží najít antibiotika proti superbakteriím. Ale je zde mnohem větší nebezpečí. Celý svět nyní slouží vakcinačnímu průmyslu jako továrna na nové kmeny covidu.

Fauci, Národní Institut Zdraví (americká vládní agentura, NIH) a Čínská komunistická strana potřebovali miliardy lidí, aby posloužily jako továrny na biologické zbraně. Účelem je urychlení vývoje konečné genocidní biologické zbraně.

Ukazuje se, že Fauci, NIH a Čínská komunistická strana neuspěli ve vývoji smrtelné biologické zbraně, která by vyhladila lidstvo. Zbraň, kterou vyvinuli, SARS-COV2, má sloužit k tomu, aby miliardy lidí souhlasily s podáním vakcíny, která má přeměnit jejich vlastní těla na výrobny biologických zbraní tak, aby se mutace viru mohly vytvářet po celém světě.

Takže centralizovaný vojenský systém výroby biologických zbraní se nyní „decentralizoval“ tím, že vypustil do světa celkem mírnou formu kmene a následně dodal vakcínu, která má urychlit vývoj mutací. V důsledku toho je každý člověk, který byl naočkován, chodící továrnou na biologickou zbraň, produkuje nové kmeny viru a roznáší je mezi ostatní lidi za pomoci očkovacích pasů.

Vzhledem k tomu, že výletní lodě, sportovní stadiony, letecké společnosti, univerzity a další organizace nyní vyhlašují „přístup pouze očkovanýms tím, že pouze očkovaným bude umožněno obnovení běžných činností, vytvářejí podmínky pro šíření dalšího celosvětového smrtelného virového kmene. Nový kmen bude výsledkem náhodných mutací u očkované osoby, nikoli výsledkem promyšleného vývoje v genetické laboratoři.

Skutečným lékařským účelem vakcíny je vyhladit méně smrtící kmeny a vytvořit virové adaptační tlaky, které urychlují rozvoj smrtelnějších kmenů.

To vše bylo záměrné. Věděli, že v laboratoři nemohou navrhnout dokonalou zbraňpotřebovali, aby lidské bytosti fungovaly jako laboratorní pokusná zvířata. A přesně toho vakcína docílila.

Očkovaní lidé jsou svému okolí nebezpeční

Nyní si každý, kdo chce přežít smrtící „super-kmenovou“ vlnu, která právě teď mutuje v tělech očkovaných, musí uvědomit, že zůstat stranou od očkovaných lidí může být otázkou života a smrti.

Právě očkovaní jsou nejnebezpečnější a mají proto největší přístup do společnosti. Ve svém sobectví a v nevědomosti pomáhají tito ochotní dobrovolníci provádět největší zločin proti lidskosti, jaký si lze představit: celosvětový mor poháněný decentralizovaným, zrychleným a adaptivním genetickým formováním, který probíhá v miliardách dobrovolníků sloužících jako mutační laboratoře.

Rozsah tohoto globálního lékařského experimentu na živých lidských subjektech zahanbí celý nacistický režim.

Až přijde další vlna úmrtí, média budou samozřejmě čím dál víc obviňovat neočkované, i když neočkovaným nebude umožněno nikam chodit. Jsou to očkovaní, kdo zabijí sebe i ostatní, proto říkám, že jsou součástí „kultu sebevražedné vakcíny.“

Už se o tom mluví v médiíchsuper kmeny se již začaly objevovat a současné vakcíny budou pravděpodobně v tomto roce zcela zastaralé. Společnost Pfizer již oznámila svůj plán vydělávat na každoročních dávkách koronavirových vakcínjelikož rozvoj mutací a kmenů podporuje nekonečný byznys. To vše záměrně urychlila původní vakcína.

Zdroj: naturalnews.com | Přeložila hanka,  děkujeme

A k textu dodatek:

Došlo e-mailem:

Dokument z webu SÚKL-u, jediný v angličtině, jinak vše v češtině. Píše se tam: Česká republika se dobrovolně přihlásila do klinické studie používání experimentální vakcíny Covid 19. Dobrovolně se přihlásili. Dobrovolně udělali z českého národa pokusný krysy. A nikdo se nás neptal. Aby toto mohlo probíhat, protože ta vakcína nikde na světě není schválená, je prostě experimentální, tzn. že probíhají klinické studie, tak aby se mohla používat, musí být nouzový stav. Proto ho uměle používají. Zároveň je tam napsáno, že se nesmí používat žádné jiné léky, které by narušily reakci organizmu na tu vakcínu. Proto dělají problém s některými léky, který by pomáhaly a který jsou normálně schválený. Ostatně seznam léků na covid na SUKlu najdete taky.

Od Mirky H. :
„Každý, kdo se podrobí tomuto lékařskému zákroku, by si měl být vědom, že tato do těla implementovaná látka je přihlášena podmíněně na dva roky, tzn., že se jedná o vědecký experiment, jehož účastníkem se očkovaný stává. Na informovaném souhlasu by tedy mělo stát, že očkovaný je součástí pokusu a že si je vědom možných rizik, za něž výrobce nebere zodpovědnost“, řekl německý právník Dr. Justus P. Hoffmann, člen Corona-Ausschuss.

Pozn.: Týká všech na trhu vyskytujících se vakcín proti „Covid-19“

Dokument z webu SUKLu – více na FB Helena Heclová.

zdroj: https://tadesco.org/ockovani-lide-jsou-biologickou-casovanou-bombou-a-jsou-hrozbou-pro-spolecnost/

 

 

Facebook komentáře