Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Noční můra kavárníků všeho druhu! Bývalý šéf policie takto burcuje český národ k probuzení

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Podle někdejšího policejního prezidenta Stanislava Novotného potřebujeme nové národní obrození. “Probudí-li se národ, řeknou si čeští občané opět o svůj stát. A to je noční můra kavárníků všeho druhu,” konstatuje Novotný v provolání, které zveřejnil. Vyzývá k obraně rodiny před státem, který ovládá nadnárodní zlo. “Sjednocený národ představuje sílu, která je schopná drtit divize i bankovní domy,” píše.

  • nocni-mura-kavarniku-vseho-druhu-byvaly-sef-policie-takto-burcuje-cesky-narod-k-probuzeni

“Rozbíjení rodiny předznamenává zmar a rozklad. Bez rodiny ztrácejí osamocení poslední úběžiště a často pak nejsou schopni konat skutky dobra. Zmírají často v beznaději a šíří tuto beznaděj do svého okolí. A rodina se přitom tak snadno ničí. Je křehká. Je příliš obnažená před hrůznými nástroji moci, před genderovými trockistickými úchylnostmi, a před brutálními uzurpátory, kteří potřebují společnost třesoucích se psanců, společnost závislých kariéristů, udavačů a zanícených svazáků. Společnost otroků,” uvádí Stanislav Novotný, policejní exprezident a předseda Asociace nezávislých médií.

Současný stát podle něho rodinu nijak nechrání, možná spíš naopak. “Stát je ve službách nadnárodního zla, jež rozděluje, atomizuje, štve proti sobě etnika, národy, odlišné kultury, vyvolává násilí a velké sociální konflikty. Platí si z našich peněz politruky bez mandátu a označuje nás za vyvrhele už jenom za to, že přeložíme do rodného jazyka jeho fašizující novořeč. A hlavně dnes a denně prodává vlast, nás všechny,” je přesvědčen.

Národ podle jeho slov rodiny spojuje a tvoří tak mocnou sílu. “Všichni ti zkorumpovaní a vydíraní političtí zbabělci rozumějí pouze síle. Dnes poslouchají Brusel a Washington jako dříve Moskvu. Ale sjednocený národ představuje sílu mocnější. Sílu, která je schopná drtit divize i bankovní domy,” uvádí Novotný.

Ve svém zamyšlení pak podrobně vyjmenovává úspěchy českého národa včetně úspěchu největšího - samotné existence, kterou jsme si udrželi i přes mnohý útlak a nebezpečí. Podle Stanislava Novotného máme velký důvod být sebevědomí. 

“Lidem toužícím po světovládě nejsou národy po chuti. Vedle rodiny je proto národ vystaven nejsilnějšímu dlouhodobému tlaku. Nadnárodním chamtivcům i velmocem bude vždy trnem v oku, protože už samotná svébytná národní komunikace v tak složitém jazyku, jakým je čeština, znesnadňuje pronikání do myslí poddaných. Soubor gest, zvyků, postojů, pohybů a třeba i vtipů a místního humoru vytváří nuance, které by rád každý despota a kolonizátor vymýtil. Není si totiž při loupení a zotročování jistý. Nemůže si být jistý dokonce i v případě, když mu najatý zrádce vypráví špatnou angličtinou o české realitě,” popisuje dále.

Důležité prý je, aby došlo k posílení výuky české historie, která bude zbavena německé, sovětské nebo anglosaské deformace. “Národ stojí na vlastenectví. Vztah k vlasti = silný národ. Vlastenectví je ku pomoci všem, jež mají dobrou vůli a chtějí, aby se vláda nad našimi věcmi opět vrátila do našich rukou. Všem, kteří si uvědomují, že musíme dělat svou historicky tradiční středoevropskou politiku, všem, kteří se chtějí postavit bruselské zvůli, všem, kteří odmítají válečná zvěrstva vůči jiným národům a chápou důsledky tohoto jednání. A také všem, kdo chtějí chránit krajinu, rodinu, lidi práce, lidi podnikavé, tvůrčí, ale i lidi bezmocné a slabé,” píše šéf Asociace nezávislých médií.

“Probudí-li se národ, řeknou si čeští občané opět o svůj stát. A to je noční můra kavárníků všeho druhu. Přestanou být glorifikovány zkompromitované figurky a Jidášové odejdou do neznáma. Začnou být brány vážně státní symboly, vypaří se klauni odcházející z inauguračních prezidentských projevů. I mezi politiky, v armádě, policii, státní správě je mnoho lidí, jež ještě nepropadli zombifikaci. Rádi by byli na straně svých. Nepomůžeme-li si však sami, nikdo to za nás neudělá. Národního vzkříšení se kdysi chopili odhodlaní mužové. Na konci 18. století zahájili dlouhodobý proces a jeho završení se nedožili ani jejich pokračovatelé. Ale díky jejich úsilí existujeme jako národ.  Nemysleme jenom na dnešek, nechtějme si všechno užít okamžitě. Víra, naděje a láska – to je ta věčná trojice. Spojme ji s národem českým. Pracujme na Druhém národním obrození. V klidu a bez zbytečné hektičnosti. Jako když sázíme lípu. Její dospělosti se nedožijeme, ale ona provoní budoucnost svými květy, nakrmí včely, bude hostit pestré společenství tvorů a zastíní lavičku našich budoucích,” dodává Stanislav Novotný.

zdroj:https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Nocni-mura-kavarniku-vseho-druhu-Byvaly-sef-policie-takto-burcuje-cesky-narod-k-probuzeni-534355

Facebook komentáře