Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

NE schválení povolení přeletů a průjezdů cizích vojenských sil přes území ČR

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Prosíme, podpořte Petici: NE schválení povolení přeletů a průjezdů cizích vojenských sil přes území ČR. Pomozte s jejím rychlým šířením a propagací. O tomto rozhodnutí vlády se bude v Parlamentu ČR jednat pravděpodobně v pátek 15.2.2013. Pokusíme se přesvědčit poslance, aby toto rozhodnutí zamítli.

  • ne-schvaleni-povoleni-preletu-a-prujezdu-cizich-vojenskych-sil-pres-uzemi-cr

Petici můžete podepsat na této adrese: http://www.jednej.cz/petition.php?id=1885!

Text:

Svým podpisem se připojuji k následující Výzvě Parlamentu České republiky:

Chcete někoho bombardovat a potřebujete přelet přes ČR? Dopředu souhlasíme. Bombardujte! Výzva k Parlamentu ČR

Vláda předkládá Parlamentu ČR návrh ohrožující suverenitu naší země, kdy svým stanoviskem dopředu souhlasí s nedefinovanými přelety a z toho možnou případnou agresí proti suverénnímu státu:

Jedná se o sněmovní tisk: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&t=889, text http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=139501

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2013,

z něhož citujeme:

"S ohledem na četnost a krátké lhůty předkládání požadavků na přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky je technicky prakticky nemožné, aby vláda rozhodovala o každém jednotlivém přeletu či průjezdu samostatně.

V případě přeletů a průjezdů uskutečňovaných v souvislosti s probíhající vojenskou operací je navíc ze zahraničně-politického hlediska nevhodné rozhodovat o přeletu či průjezdu těsně před jeho realizací. Potenciální možnost neschválení přeletu či průjezdu může u spojenců důvodně vyvolávat nejistotu a snižovat tak důvěryhodnost České republiky jako spolehlivého
partnera.

Nejschůdnějším řešením problému vydávání přeletových a průjezdových povolení ve lhůtách umožňujících realizaci těchto přeletů a průjezdů ozbrojených sil v požadovaných termínech se podle zkušeností z předchozích let jeví vyslovení souhlasu vlády s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které se uskuteční v nadcházejícím kalendářním roce."

Tento text má být předložen Parlamentu ČR ke schválení během aktuální schůze Parlamentu jako bod č.150:

http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=6&s=51

Poskytnutím vzdušného prostoru se tak ČR může podílet na případných masakrech a vraždění civilních obyvatel, jako tomu bylo např. v dobře známém případě bývalé Jugoslávie, kde bylo bombardování civilních obyvatel nesmyslně obhajováno humanitárními důvody.

Vojenské údery a jejich plánování nejsou a nesmějí být věcí nahodilou a nepředvídatelnou, nerozhoduje se o nich během několika dnů a nejsou realizovány z náhlého pohnutí mysli.

Jsou to plánované, promyšlené akce, kterým musí předcházet dlouhodobé vyjednávání a pokud dojde při jejich realizaci k usmrcení civilních obyvatel, jedná se dle Českou republikou podepsaných Ženevských úmluv o válečné zločiny, resp. vraždy.

Pokud vláda Petra Nečase umožní využití vzdušného a pozemního prostoru ČR k vojenským akcím s následkem úmrtí civilistů, musí za to nést plnou odpovědnost a skončit před mezinárodním trestním tribunálem. EU je nositelkou Nobelovy ceny, kterou dostala za mír, tak se podle toho musíme (mírumilovně) chovat.

Vyzýváme parlament ČR, aby odmítl plošný souhlas přeletů a průjezd cizích vojenských sil přes území ČR.

Doposud se k výzvě připojili:

Eva Novotná, mluvčí za iniciativu Ne základnám

Luboš Rypka, Occupy Praha

Pavel Vachtl, Iniciativa za demisi vlády

Renata Hanušová, Akční spolek nezaměstnaných

Milan Valach, František Vlásek, Hnutí za přímou demokracii

Petr Rohel, ostravský ProAlt

Jan Korál, New World Order Opposition

Petr Tuček, Miroslav Stainer, Pavla Stainerová, Václav Exner, Libuše Staňková, Eliška Svobodová, Milan Smrž, František Stočes, Květoslava Pohlhammer Lauterbachová, Eduarda Heczková, Kateřina Vojtíšková

Facebook komentáře