Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

OMMO k amnestii prezidenta ČR

Politické hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) již dříve kriticky hodnotilo některé kroky V. Klause, prezidenta ČR. Ten nedávný – udělení amnestie – vyvolal značné rozpaky u odborné veřejnosti, občanů i části politického spektra a vyzval oprávněnou kritiku.

  • ommo-k-amnestii-prezidenta-cr

Jsme toho názoru, že rozsah amnestie a její právě probíhající realizace budou mít za následek řadu závažných důsledků majících své kořeny v minulosti a spojených s vážnými hospodářskými delikty vážící funkční působení i samotného Václava Klause a jeho politický kurs nastoupený v naší zemi v tolik kritizovaných 90. letech 20. stol.

Již nyní se ukazuje, že nemalá část propuštěných se do vazby bude vracet, neboť ani oni, ani k tomu určená institucionální opatření nebyli na jejich návrat do společnosti připraveni. Nově spáchané delikty, kdy již u těch prvních bezprostředně po propuštění na základě amnestie se ukazuje, že jsou závažnější než delikty spáchané při předchozí trestné činnosti, jsou toho přesvědčivým důkazem. V tomto smyslu vnímáme i selhání vládní odpovědnosti za charakter prováděné amnestie, kterou za vládu přijal svou kontrasignací premiér P. Nečas.

Společnost se stále ještě potýká, bude dále čelit důsledkům krize a tíži vládních reforem, které doléhají na občany. Je tedy politicky neuvážlivé, sáhne-li jeden z nejvyšších politiků v zemi k nástroji, který situaci ještě více znejistí, v některých případech i tragicky zasáhne do osudů dalších občanů a zpochybní jejich důvěru v pravdivost snah o proklamovaném boji s korupcí a větším prosazení právních jistot obětí trestné činnosti a dalších slušných občanů.

Kvalitu rozhodování justičních orgánů či stav českého vězeňství nelze napravovat kroky, které fakticky přinesou opětovné náklady spojené s opakovanými represivními opatřeními, zbaví poškozené či oběti trestné činnosti alespoň pocitu nápravy směrem k trestu pro ty, kteří zákony prokazatelně porušili. Nešťastným a nepříliš promyšleným využitím svého ústavního práva se dosluhující prezident ČR V. Klaus, přes své předchozí proklamace postavil na stranu těch, kterým vymahatelnost práva dělá jisté obtíže.

Více zde: http://www.hnutiommo.cz/news/ommo-k-amnestii-prezidenta-cr/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře