Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

KRÁL JE NAHÝ - JAKÉ BUDOU NOVÉ ŠATY

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

V současném světě řítícím se kupředu vzrůstající rychlostí rostou nároky na kvalitní rozhodování téměř exponenciálně. Tuto situaci mnohé síly logicky zneužívají, avšak každý den před nás klade nové nároky, výzvy a kupodivu také šance. Ti, kdo se dokáží v této vřavě pravidelně zastavit, dívat se kriticky ven stejně jako dovnitř, jsou na dobré cestě uchovat si kontakt s realitou dlouhodobě. Doba je nazrálá zásadní změně a tato změna je nutná. Prodlužovat nemoc organismu pro něj není dobré.

  • kral-je-nahy-jake-budou-nove-saty

KRÁL JE NAHÝ
- ale co nové šaty?

Americká administrativa se zoufale snaží přesvědčit především sama sebe o tom, že příčinou terorismu není její cynické uplatňování vlastních finančních a mocenských zájmů kdekoli a jakkoli se zrovna hodí a stejně jako před lety CIA přímo organizovala vznik Al Kaidy, opět se údajně snaží bojovat za mír v Syrii zbraněmi pro pochybné rebely, kteří hájí zájmy leckoho, rozhodně ne však syřanů - tedy v globálu.
Řecko i zbytek Evropy zatím poslušně splácí finanční zátěž, která měla být odepsána jako ztrátová investice. Tak alespoň oficiálně funguje kapitalismus. Tedy pokud se kapitalistům samotným nehodí pro změnu něco jiného. Celá Evropa tak zplácí miliardy finančnímu sektoru a bude tak činit dlouhá desetiletí. Samozřejmě na úkor ekonomického růstu, který je však stejně definován poněkud zavádějícím a jednostranným způsobem.
Největší americké banky, které krizi způsobily nakonec ještě sežraly celý malý a střední bankovní sektor a zaplatila to celá planeta, protože ty peníze, které na tuhle transakci chyběly si prostě natiskly .. A to si nemálo vzaly přímo od malých daňových poplatníků v podobě státních subvencí ...
O tom,  jak bude výhledově Evropská unie finančně prosperovat si můžeme udělat lepší obrázek tím, když si prohlédneme efektivitu s jakou se u nás vynakládají prostředky z fondů, ale nejen z nich ... Lidem, pod sprchou mediální dislexie vůbe nedochází, že i tyto prostředky budeme muset splácet. Zadluženost, to je ten klíč k područenství, o který tu jde.
V Lisabonské smlouvě jsme se zavázali, že přijetí Eura nám může být prostě nařízeno z Bruselu, ale i ke spoustě jiným vskutku demokratickým "vychytávkám".
No a do toho všeho nejenže prší jak nikdy, bodejď by ne, když jediný, kdo brzdí nehorázné ničení planety je finanční krize, ještě to u nás prasklo. Tedy tak napůl zatím :-).
Největší trapnosti nás ale, jsem přesvědčen, teprve čekají. Je totiž naprosto nad mé očekávání a neuvěřitelné, že současná politická reprezentace se svou pověstí, pracovními výsledky i důvěrou národa prostě jen tvrdí, že to co se tu dělo a děje, je více méně politický standard a ráda by v tom ještě chíli pokračovala. Samozřejmě. Nenechme si to ale namluvit - u nás to šlo již dlouho přes všechny meze, jak podotýká nejen naše prokuratura, ale i světový tisk a kriminál je v tomto případě bohužel naprosto adekvátní záplatou na hrubý pytel!
Avšak vzhledem k tomu, že tito lidé si ani nejsou schopni připustit, že dělají něco špatně, nebo se tak v horším případě jen tváří, nejenže nemají ani tu nejzákladnější kvalifikaci někoho vést či řídit, nejsem si jist, co bude pořeba udělat pro to, abychom se jich zbavili. Přestože nemají i jen to nejzákladnější povědomí o právním státě, což již mnohokrát doložili, tváříí se, že stále mají co nabídnout. Sami zřejmě nepůjdou. Nemají se k tomu a čekat, až jim něco dojde je asi jako čekání na Godota! Toto vše je dnes již více méně evidentní. Celá pravice se houfně  zdiskreditovala, a to jak na rovině lidské, tak filosofické i výkonostní. Nicméně jakou úroveň mohou asi tak nabídnout jména typu Kalousek či fronta na koryto pod značkou ODS mnozí tušili již dříve. Realita dne je taková, že nám konečně bylo trochu dáno nahlédnout do podoby místní pravicové konzervativní demokracie, která s těmito lingvistickými termíny bohužel nemá naprosto nic společného. Jen je prostě zneužívá jako líbivou mediální nálepku, která se momentálně nosí ... Vůbec nechápu tu drzost snažit se nám namluvit, že snad někdo jiný z této partičky by možná mohl .. Snaha o zahrání celé kauzy do kouta, jako něčeho nepříliš významného, či pokusy celou věc poněkud rozmělnit, je logická taktika současné nomenklatury, kterou již delší dobu pravidelně využívá. Vzpomeňme např. slavného výroku, že skandál je jako chřipku, kterou je třeba týden přestát ..
Naopak na levici mě však poněkud děsí fakt, že ta se pro změnu chystá zrušit i těch pár pozitivních věcí, které si naše pravice držela - nikoli kvůli podstatě, ale jako PR témata ... Mluvím zde o Evropské zdrženlivosti, alepoň verbálním šetření ( chudí musí šetřit, aby elita mohla dále krást ) anebo proklamované štíhlosti státu. Toto bohužel, i když nepřímo také něco vypovídá o úrvni naší současné opozice a její skutečné připravenosti nám nějak zásadně prospět. Situace je velice nebezpečná a hrozí nám další upadání do současného dlouhodobého marasmu za předpokladu, že media konečně nezačnou skutečně fundovaně a nezávisle informovat a vzdělávat. Při studiu internetu či sledování dostupných dokumentů jsou zde patrny dva naprosto rozdílné světy. Zatímco zcela zásadní témata a mnohdy i přístupy týkající se přežití a podoby nutných změn světa jsou dávno na stole, ti, kteří jsou odpovědní za efektivní reflexi a berou za to nemalé peníze, naprosto logicky vůbec netuší, že tato situace nastala !!! Mají totiž své vlastní soukromé finanční a mocenské agendy. A je bohužel naprosto iluzorní doufat, že se to může samo od sebe zevnitř změnit. Tento systém, sám sebe budoval a upvňoval jen u nás přes dvacet let a psal si za tím účelem i vlastní zákony. Je sám sebou prorostlý skrz na skrz. Proto bude zásadně nutné umožnit a vynutit zdravou a urychlenou obměnu lidí, filosofií, zákonů ..!
Tento náš současný systém nejenže velice často neplní své proklamované funkce, hluboce se také zaprodal svým původním proklamovaným ideálům i mechanice a v podstatě tedy postrádá svou legitimitu.    Kapitalismus dnes není to co býval. Jelikož mu schází nějaká protiváha naprosto divoce eskaluje a zbavuje se svých sociálních i demokratických prvků. Korupce i neokolonializace je jeho integrální nástroj a například v Africe naše korporace platí tzv etnické násilí za cílem záboru území s nerostným bohatstvím apod. Náš západní systém je ve své současné podobě nejen pro své občany vysoce škodlivý i nebezpečný a je tedy třeba ho co nejrychleji nahradit něčím novým. I když to tak může znít, nejsem přítelem revolucí, ale pokud je evoluce dlouhodobě zanedbána, revoluce se vší svou hrůzou se stává nevyhnutelná ... Jen abych doložit absurditu dnešního systému, a to,  jak na pravici, tak na levici vám sdělím, že na solární panely již uvalujeme dost vysoké dovozní clo. Občan si přeci nemůže energii sám zadarmo vyrábět, když by mohl nakupovat dotovanou energii z jaderných elektráren, stejně jako tomu bylo ještě včera u fotovoltaiky .. Přitom technické řešení existuje!
Jednou z posledních karet, které pravice hraje, je strašení komunismem. Avšak je to právě její korupce, která před 2. sv.válkou otevřela komunistům cestu k moci, jelikož lidé již byli navýsost  znechuceni a tzv. politické elity naprosto zahlceny vlastní  zkorumpovanou agendou a neschopné jakékoli smysluplné akce. Analogicky to proběhlo více méně i s nástupem fašismu, a tak to, čeho bychom se měli skutečně obávat, je další prohlubování současného stavu, o což všichni ti, kteří se již ke korýtku dostali budou samozřejmě usilovat... To je skutečnou hrozbou pro normální lidi, protože extrémní síly takovýchto vypjatých situací dokáží velice schopně zneužívat. Současná politická elita, a to na pravici i na levici, však zdá se nic moc jiného než dlouhodobé vyostřování nabídnout nemůže a neumí. Jsem si téměř jist, že je to tak především proto, že velice krátkozrace a z pohodlnosti před lety zavedla 5% kvórum pro vstup do parlamentu, které již léta spolehlivě funguje jako hráz proti skutečné občanské společnosti a obměně politické garnitury! Nedokážu si moc představit, že by slušní a schopní lidé mohli snadno a volně pronikat mezi současnou elitu a konat v rámci současné podoby politiky nějakou prospěšnou činnost. To je ale dost zásadní! Často se nám tu pak snaží namluvit, že zesílení většinového systému pomůže.  Je to však přesně naopak a mnohé zkušenosti o tom vypovídají ...!
O tomto všem existují funkční výzkumy i studie, avšak ovládat nevzdělané lidi, je daleko snadnější než ty sečtělé. Toto vše, co prožíváme, bylo již dávno mnohokrát pospáno, avšak naše školy či veřejnoprávní media nám toto nejsou schopné s dostatečným předstihem zprostředkovat, a tak vlastně nechápu proč si je platíme a co tam dělají. Dívání se na filmy bez reklam mi přijde trochu málo a dvouhodinová vojensko-válečná masírka v neděli dopoledne (mimochodem války, které tu ukazují často ani nezačaly tak, jak se tu uvádí) je pod obraz slušnosti i lidskosti. Dívají se především děti a říká se tomu výplach mozku... Je smutnou realitou, že úroveň kritického myšlení i sociální inteligence je dnes na daleko nižší úrovni, než při konci socialismu,  i když negativní zkušenosti nechybí. Toto je dle mého ta nejzávažnější obžaloba elit, pro ty, kdo chápou, o co tu jde a co to vlastně znamená. O tom, že úroveň maturantů či vysokoškoláků se s tehdejší nedá naprosto srovnávat, je tou méně podstatnou, i když také katastrofální a zoufalou okolnotí především když uvážíme, kolik se toho na dané téma namluví i nalije peněz. Také toto vypovídá o systému. A opět jsme mimochodem u efektivity vynakládání prostředků ...
Konec popisu situace, je třeba najít nějaké řešení a rychle. Jak jsem již řekl, umožněnit obměnu lidí v klíčových pozicích atd, je zcela zásadní. Je však také potřeba rozbít politicko-finančně-mediální komplex a to za každou cenu!  To zdůrazňuji. Veřejno právní televize nemůže fungovat jako hlásná trouba dávno koupených a zaprodaných světových informačních agentur ( onen finančně-politický mediální konglomerát) . Bez pravdivých informací se nelze správně rozhodovat a druhá strana tuto hru hraje velice dobře! Právě v tomto vnitřním černém kroužku žije ono 1% tzv. vyvolených na úkor zbytku celé planety. Nejen lidí ale i přírody. Jediná cesta k tomuto rozbití je pak vlastní iniciativa každho jednotlivce, zvídavost - vzdělávání se a angažovanost. Pak to půjde daleko snadněji, než by se komu mohlo zdát! K tomu by měla směřovat dle mého výchova.
No a jednoduchý a dlouhodobě funkční recept? Po dlouhodobém zkoumání i úvahách jsme dospěl k závěru: Decentralizace, vzdělání, přímá demokracie (a odpuštění, nikoli však ve stylu Václava Klause). Zastupitelská demokracie byla oficiálně zavedena stejně jen z nedostaku technologie = nemožnost osobně se účastnit rozhodování. A to dnes  již dávno neplatí. Každý se může pomocí hesla přihlásit na síť, nastudovat si dostupné informace (z různých zdrojů)  a vyjádřit svůj názor ... Parlament by měl dál, možná po přechodnou dobu, existovat především jako (nikoli jediná!) diskusní platforma a generátor myšlenek i syntézy, ale jeho hlasování mohou lidé měnit! Můj poslanec disponuje mým hlasem, avšak já mohu tento hlas užít také sám dle vlastního uvážení. Nic komplikovaného - až triviálně jednoduhé. Jak je komu libo. Zavedení odpovídajícího technického řešení je otázkou půl roku a zvládne ho průměrný programátor. Budeme však muset poněkud více osobně zabrat, abychom to zrealizovali, neboť největší žumpa národa sedí právě v tom parlamentu, který je třeba změnit a to je, obávám se, to jediné, co je tu jisté...!!!
No a add současná politická krize: domnívám se, nejčistším řešením je vláda odborníků napříč politickým spektrem. Je přeci naprosto zjevné, že tu dnes máme kriminální parlament - nakoupení odpadlíci a strana nestrana Lidem berou tomuto sboru jakoukoli legitimitu. Na tom bychom měli v rámci své vlastní budoucnosti a bezpečnosti trvat.
Tomáš Votruba

 

Facebook komentáře