Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jezuiti a Vatikán v pozadí USA, EU a NATO

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Keď sa pozrieme na dnešnú situáciu na Ukrajine, v 95% článkov sa spomína účasť USA, NATO, EU alebo Pravého Sektora. Aké sily však skutočne stoja v ich pozadí? Koho by napadlo, že by v tom všetkom mohli mať prsty "mierumilovní" Jezuiti a "láskyplná" Rímskokatolícka cirkev? Je to smutné, no križiacke vojny sa neskončili, iba zmenili svoju vonkajšiu podobu. Jedným z ich hlavných cieľov je "zjednotiť" z roku 1054 rozdelenú západnú (rímsko-katolícku) a východnú (pravoslávnu) cirkev.

  • jezuiti-a-vatikan-v-pozadi-usa-eu-a-nato

„Nikdy nezostávaj ľahostajný, tolerantný a pasívny k tým, čo robia zlo, dopúšťajú sa krívd a bezprávia v tomto svete"
Timura Viktor., 2014. Zamlčané dejiny., s.2

Vážení priatelia,

kládli ste si niekedy otázky prečo sa vlastne nemecké a francúzske jednotky KFOR za vojny v Kosove len prizerali vypaľovaniu a rozkrádaniu pravoslávnych kostolov ako aj vraždeniu pravoslávnych Srbov ?

Uvedomili ste si, čo mali spoločné 1. a 2. svetová vojna z náboženského pohľadu?

Uvedomili ste si, že tieto vojny vlastne nikdy neskončili a budú pokračovať až do konečnej snahy o vyhladenie všetkých náboženstiev, ktoré sú iné ako rímsko-katolícke?

Priatelia, dnes už len málokto vie, čo táto najkrvavejšia inštitúcia za posledných 800 rokov napáchala:  „Z knižníc bolo odstránených mnoho historických prameňov podrobne popisujúcich vznik, priebeh a praktiky inkvizície." „Ťažko sa dnes preto niekto dozvie, že od roku 1200 (schizma cirkvi vyústila v roku 1204 do 4. krížového ťaženia. (http://www.getsemany.cz/node/871, [cit. 10.06.2014])) má rímskokatolícka inkvizičná inštitúcia (skôr nazývaná Sväté Oficium >>Santo Ufficio<< a dnes Kongregácia pre otázky viery, učenia a náboženstva) na svedomí viac ako 68 miliónov obetí" (Novotný, 1998, s. 498).

Je smutné, že sme sa my - Češi a Slováci stali nevedome súčasťou novodobej Jezuitsko-Vatikánskej armády NATO. Naše národy ako aj národy Bulharov, Slovincov, Poliakov, Ukrajincov a ďalšie národy so slovanskými koreňmi sú ako slepé ovce - rimsko-katolícki kňazi by to nazvali krajšie - sme vlastne obetné baránky... rovnaké ako bol ten, ktorého zavraždili na kríži a oslavujú jeho smrť každú veľkú noc! Odporné na tom je to, že používajú jeho meno ako vývesný štít svojich zločinov a tí jednoduchí veriaci to nevidia. Nevedomosť však neospravedlňuje, ako sa zvykne hovoriť!

Nasledujúce texty hovoria veľmi jasne:

„Napriek tomu, že sa Európa rozhodla ísť cestou bez vojen, Vatikán začal ísť po upevnení pozícií v USA proti Európe. Opäť začala vysoká hra. Rím hodlal znovu podporovať zvyšky fašizmu – Frankov režim v Španielsku, Salazárov v Portugalsku, Titov v Juhoslávii, podsvetie v Albánsku, Nemecku a Taliansku. Úzko spolupracoval s ustašovcami a ukrajinskými nacistami (Pravý sektor) v exile ako aj s nacistickými pohlavármi ukrytými v Latinskej Amerike a v Austrálii. Aj toto však bolo v pláne jezuitov. Na jednej strane „priateľský dialóg" k ruskému pravosláviu, na druhej strane udržanie fašistických diktatúr u moci a v podsvetí" (Novotný, 1998, s. 497).

„Vážnym omylom by bolo myslieť si, že Vatikán (hlavne Jezuiti) je schopný vzdať sa svojej nádeje, ktorá je tak stará jako samotný východný rozkol církvi, totiž nádeje na privedenie ortodoxných veriacich naspäť k poslušnosti papežstva, a to vojenským zásahom." (Novotný, 1998, s. 490)

Nešlo v Juhoslávii práve o toto - tým, že USA (americkí jezuiti na čele s Clintonom) podporovali teroristov z kosovskej "oslobodeneckej" armády? Mimochodom Clinton má na Kosove obrovskú pamätnú sochu, kde drží knihu s dátumom začiatku bombardovania Srbska vojskami NATO!

Nejde práve v Sýrii o podobné témy (popri geopolitickým a hospodársko-ekonomickým), keď sú podporovaní islámske radikálne skupiny vrámci opozície proti Asadovi?

Nejde práve o toto na východe Ukrajiny, ktorá inklinuje viac k Pravosláviu?

Mimochodom, viete prečo vlastne došlo k rozkolu cirkvi ?

K rozkolu došlo 16. Júla 1054, pričom sa cirkev rozdelila na východnú – byzantskú so sídlom v Konštantínopole a západnú – rímsku so sídlom vo Vatikáne. Z pohľadu východnej (ortodoxnej) cirkvi zišla rímskokatolícka z pôvodnej cesty zdôraznením primátu pápeža a s ním spojených právnych mocí, obzvlášť však novými definíciami vieroučných právd (dogma o neomylnosti, primát jurisdikcie, Máriine nepoškvrnené počatie a telesné nanebovziatie).

Je evidentné, že v cirkvi sa neučili vždy bludy - na rozdiel od dneška.

Príbeh Jana Husa všetci určite poznáte. Pripomeniem len, že rímska církev poslala 5 križiackych výprav, aby husitstvo pokorila. Smejem sa nad tým, že dnes sa deje to isté (ibaže prostredníctvom NATO) a nikto to nevidí! Mimochodom pozrite si skrytý hákový kríž v znaku NATO.

To, čo sa deje dnes je systematické napĺňanie plánov, ktoré vznikli krátko po 2. svetovej vojne:

Po upokojení povojnovej situácie začali jezuiti za tajnej podpory ekonomicky silných štátov cvičiť svoje nové elitné vojsko. Okrem duchovných cvičení boli títo medzinárodní vojaci, spolu s utečencami a disidentami dôkladne pripravovaní na rôzne akcie. Napríklad na použitie teroru, pri prepadových akciách, alebo boli cvičení pre nenápadné preniknutie (infiltráciu) do tajnej štruktúry rôznych štátov. Boli vyučení, ako vybudovať a udržiavať špionážnu sieť, ako vyvolať rozvrat, ako vyprovokovať revolúciu, ako úplne dezorientovať verejnosť a ako s ňou manipulovať podľa potreby RKC.

Nové vojsko sa pripravovalo na novú inváziu Vatkánu. Toto elitné vojsko bolo základom mnohých dobrovoľných légií a nakoniec potom prvej armády NATO (Novotný, 1998, s. 497)

Aký je teda vzťah USA a Vatikánu (ktorý sa dokonca otvorene priznáva k tomu, že mu vládne rád jezuitov)?

„Tajomstvo jezuitskej moci je v ich tesnom spojení s finančným kapitálom, zvlášť americkým" (Molnau, 1960, s. 39). Jezuiti po vojne koncom októbra roku 1947 zvolali do Španielska prostredníctvom pápeža Pia XII. (žehnajúcemu nacistickú armádu na čele s Hitlerom) medzinárodnú konferencu katolíkov, na ktorej sa zúčastnené štáty dohodli, že pretvoria Európu na jednotný hospodársky celok, ktorý mal zabezpečiť, aby ruské pravoslávie nevstúpilo na západoeurópsku pôdu, keďže sa im Sovietsky zväz vymkol spod kontroly  (Novotný, 1998, s. 496). V roku 1948, Trumanov diplomatický spojenec a zvláštny vyslanec Morganovej banky, jezuita Taylor, so sebou priviezol pápežovi plán, ktorým podporoval rozšírenie katolicizmu po celej Európe vrátane Ruska a Balkánu.

Súčasne priniesol aj jasnú správu o tom, že sa USA chcú podieľať na príprave budúceho ťaženia rímskokatolíckej cirkvi (dnes uskutočňovaného prostredníctvom NATO) a ďalej, že sa najvyššie špičky amerického finančníctva a priemyslu rozhodli celú pápežovu akciu podporovať.  Odmenou za to malo byť zaistenie všetkých európskych a východných trhov výhradne USA. Vatikánu bolo zaručené neobmedzené pole pre náboženské pôsobenie na všetkých získaných územiach. Pôsobenie rímsko-katolíckej cirkvi malo byť pod ochranou a za podpory USA (Novotný, 1998, s. 496).

Je toto vôbec možné? Dokáže toto vôbec ČLOVEK?

Táto otázka ma prenasleduje odkedy som získal vyššie uvedené informácie (uvádzam len pár tých, ktoré súvisia s tým, čo sa dnes deje) zo zdrojov od českých autorov:

Novotný, J. - Polák, F. 1998. Tajné dějiny jezuitů. [cit. 11.06.2014]. Dostupné na internete: <http://uloz.to/x9VqaAt/tajne-dejiny-jezuitu-j-novotny-f-polak-1-7-by-venedo-pdf>

Paris, E. The secret history of the Jesuits. Chick Publications. Chino. [cit. 11.06.2014]. Dostupné na internete:
<http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0CDoQFjAI&url=http%3A%2F%2Farcticbeacon.com%2Fbooks%2FParis-The_Secret_History_of_Jesuits(1975).pdf&ei=O8uYU-SuNuSp7AbSuoGgBg&usg=AFQjCNHXBwNm0edAFLL36aVlmTQYJSrZFg&sig2=V4nm_NibX6ntc95NpAnGSg&bvm=bv.68911936,bs.1,d.bGE&cad=rja>

Mollnau Karl A. 1960. Hříchy politického katolicismu, pravá tvář církevní hierarchie. Praha : SNPL, 1960

Dúbrava. 1953. Vatikán ve službě Ameriky. Bratislava : 1953.

ďalšie zdroje:

http://musculus.cz/tdj/tdj8_liter.html

Facebook komentáře