Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Monitorovanie hranice Libanonu so Sýriou


  • libanonska-vlajka
Libanonská armáda zintenzívnila bezpečnostné opatrenia na východnej hranici so Sýriou, ktorú pokrýva najmä hornatý terén. Armáda zvýšila počet patrol a monitoring ilegálnych ciest, ktoré využívajú najmä pašeráci  oboch krajín. 

Uvedené bezpečnostné opatrenia boli zahájené už od začiatku protestov v Sýrii, ktorých cieľom je zahájenie reforiem a zmena režimu. Opatreniami bezpečnostných zložiek neboli utajené aktivity medzinárodných organizácií prepojených na OSN a zahraničné ambasády, ktoré intenzívne  prebiehajú v údolí Bekaa.

 

V posledných dňoch bola prítomnosť cudzincov v Bekaa evidentné vyššia, keďže vykonávali  monitoring územia susediaceho so Sýriou. Podľa zistených informácií bola  záujmom monitorujúcej skupiny najmä východná a západná časť údolia Bekaa.
Prvá medzinárodná komisia preskúmala najdôležitejšie hraničné body a ilegálne priechody na hranici so Sýriou, ktoré sú využiteľné pre potencionálnych sýrskych utečencov v prípade eskalácii násilia bezpečnostnými zložkami alebo v prípade uzatvorenia legálnych hraničných priechodov. Pracovná skupina doplnená o predstaviteľov z údolia Bekaa zároveň zvažovala možnosti a dislokácie pre vybudovanie utečeneckých táborov pre utečencov zo Sýrie. Podľa záverečnej správy je však pravdepodobnosť enormného prílivu utečencov minimálna.

Podľa libanonských bezpečnostných zložiek bol zaznamenaný 70% pokles prísunu občanov Sýrie legálnymi priechodmi, na druhej strane bol ilegálny prísun zaznamenaný len v malom počte a to v regióne Baalbeku.

P.Ď. v spolupráci s Mideastwire

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře